• Kiesol
  • Kiesol

  Artiklinr 181030

  Kiesol

  Lahustivaba, kõvastav kivistuskontsentraat 1K

  Toote omadused

  Väljanägemine / värvitoon Värvitu kuni kollakas
  Tihedus (20 °C) Ca. 1,15 g/cm³
  pH-väärtus Ca. 11
  Kõvastumine ≤ 5 N/mm²
  Vee ärajuhtimine w < 0,5 kg/(m²*h0.5)
  Veeauru läbilaskvus > 90 %

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use on floors/walls indoors and outdoors
  • Poorsed, mineraalsed ehitusmaterjalid nagu tellised, liiva-/lubjakivi, mineraalsed krohvid
  • Hilisem müüritise ristlõike tihendamine survevabalt kuni DFG 80%
  • Hilisem müüritise ristlõike tihendamine madalsurvega kuni DFG 95%
  • Kruntimine tagaküljelt mõjuva niiskuse vastu
  • Pinna parendamine

  Omadused

  • Water-based
  • Tugevdav
  • Poore ahendav
  • Vetthülgav
  • Müürisoola tõrjuv
  • Parandab nakkumist, kulumiskindlust ja pinnatugevust
  • Suurendab vastupidavust keemiliste reaktsioonide vastu
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

     

    Kruntimine tagaküljelt mõjuva niiskuse vastu

    Aluspind peab olema puhas ja õlist, rasvast ja raketise eemaldusvahenditest vaba.

    Ettevalmistused

   Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 35 °C
   • By brush/ Bore hole saturation / Pressure injection / Low pressure spraying
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: väh. +5 °C kuni max. +35 °C

   • Kruntimine tagaküljelt mõjuva niiskuse vastu

    VA1_HZ_13

    VA1_HZ_14

     

    Töötlemisjuhised
    • Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.

      

     Kruntimine tagaküljelt mõjuva niiskuse vastu

     Eemaldage üleliigne materjal koheselt.

     VA2_HZ_13

     Järgnevad tööd tuleb teostada värskena värskele - reaktsiooniaja piires.

      

     Tööseadmed/puhastus
     • By brush/ Bore hole saturation / Pressure injection / Low pressure spraying
     • Pintsel, pinnaprits, Airless-pihustusseadmed, valamisnõu, madalsurve-pihustusseadmed
      Täiendavad vastavalt tööriistaprogrammile

     • Puhastage tööriistad veega kohe pärast kasutamist.

      Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

    • Hoiustamine/säilivus
     • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
     • Säilib suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külmumise eest kaitstud kohas vähemalt 36 kuud.

    • Tarbimine
     • Depending on the application / m²
     • Hilisem ristlõike tihendamine:
      Ca. 1,5 kg/m 10 cm seinapaksuse kohta (võib olenevalt müüritise poorsusest oluliselt varieeruda)
      Kruntimine:
      Ca. 0,1-0,3 kg/m² (1:1 lahjendage veega)
      Pinna parendamine:
      Ca. 0,2-0,4 kg/m²

    • Üldised juhised
     • Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

      Tuleb arvestada aktuaalseid reeglistikke ja seadusega kehtestatud nõudeid.

      Juhised pihustusmeetodite kavandamiseks ja sertifitseeritud pihustusmaterjalide töötlemiseks kapillaarse niiskusesiirde vastu tuleb võtta WTA.-andmelehelt 4-10-15 ja seda tuleb järgida.

    • Utiliseerimisjuhis
     • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

    • Ohutus/eeskirjad
     • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.