Subterranean garage with markings©

Parkimismaja süsteemid

Heade kasutusomadustega pinnakaitsesüsteemid kujundusliku mitmekesisuse juures

Püsivad lahendused kõikidel tasanditel

Tänapäevased parkimisrajatised peavad olema püsivad ja pikaealised, nii et nende kasutamine oleks garanteeritud paljudeks aastakümneteks. Igapäevased nõuded, nagu nt termilised, keemilised ja mehaanilised koormused koormavad, kulutavad ja pikaajalises perspektiivis hävitavad sõidu- ja parkimispindu. Need koormused tekivad mh vee sissetungimise ja talvel kasutatavate sulatussoolade tõttu. Samuti suurendavad sõidukid oma heitgaasidega ekstreemselt CO₂-kontsentratsiooni. Lisaks tekitab betoonpõrandatel sõitmine vibratsiooni ja selle tagajärjel peeneid pragusid. Seetõttu võivad kaljulikud ained kergemini sisse tungida ning armatuurterast ja betooni kiiremini kahjustada.

Selliseks ekstreemseks kasutamiseks pakume me kontrollitud ja pikaealisi, end õigustanud pinnakaitsesüsteeme. Firma Remmers süsteeme ei leia mitte ainult uusehitistelt, vaid just ka saneerimise ja renoveerimis valdkonnas tihti püsiva süsteemilahendusena kandva betoonkonstruktsiooni kaitseks. Seetõttu ei paku me teile mitte ainult sertifitseeritud toodet, vaid ka teie renoveerimisprojekti analüüsi ja nõustamist, et kontseptsioon oleks püsivaks lahenduseks kõikidel tasanditel.

Remmersi pinnakaitsesüsteemide pikaealisust kinnitavad siseriiklikud ja rahvusvahelised referentsid.

Deck OS 8 classic

Pinnad vastavalt DIN EN 1504-2 / DIN V 18026

Deck OS 8 WD-LE

Veeauru difusioonile avatud pinnakate

Pinnakate kõrge pragude tihendusvõimega tihenduskihina kaitse- ja kattekihtide all käidavatel ja sõidetavatel pindadel DAfStb, TL / TP-BEL-B3 järgi

Pinnakate kõrge pragude tihendusvõimega tihenduskihina kaitse- ja kattekihtide all käidavatel ja sõidetavatel pindadel DAfStb, TL / TP-BEL-B3 järgi

Kõrgendatud dünaamilise pragude tihendusvõimega pinnakate käidavatele ja sõidetavatele pindadele DIN EN 1504-2 ja DAfStb järgi

Kõrgendatud pragude tihendusvõimega pinnakate käidavatele ja sõidetavatele pindadele DIN EN 1504-2 ja DAfStb järgi

Deck OS 14

Kõrgendatud dünaamilise pragude tihendusvõimega pinnakate käidavatele ja sõidetavatele pindadele DIN EN 1504-2 ja DAfStb järgi

Pinnasileduse mõõteseade

Tihti ei mõelda parkimisehitiste juures aluspinna ettevalmistusel sellele, et vastavalt renoveerimise direktiivile tuleb määrata põranda keskmine pinnakaredus. See võib viia selleni, et eiramisel ei saavutata vastavas pinnakaitsesüsteemis vajalikku nominaalset kihipaksust.

Selle vastu on nüüd olemas meie pinnakareduse mõõteseade, millega saab väga lihtsalt määrata, kui palju on täiendavat materjali pinnakareduse tasandamiseks vaja.

Vaadake ise!

Parkimissüsteemid

Leiti 12 toodet
 

Vaade:

Artiklinr 116011

Läbipaistev krundi-ja mördivaik

Artiklinr 638101

Veepõhine, pigmenteeritud, siidiläikeline lakk

Artiklinr 637101

Veepõhine, pigmenteeritud, matt lakk

Artiklinr 618611

Rulliga pealekantav pigmenteeritud kattekiht või viimistluskiht

Artiklinr 605631

Artiklinr 682626