Architects Group©

Projekteerimine

Pikaajaline kogemus ja veenev teenuste pakett

©

Analüüs. Nõustamine. Kontseptsioon.

Remmersi projekteerimisosakond on usaldusväärne partner paljudel siseriiklikel ja rahvusvahelistel turgudel. Sealjuures töötame me paljudel elualadel tööstuse, kaubanduse ja elamuehituse ning meie põhivaldkonna, ehitiste muinsuskaitse valdkonnas. Kõrgelt kvalifitseeritud eksperdid kogu maailmast on teie ehitusprojektides alati teie kõrval. Me tunneme teie tegevusala individuaalseid nõudeid. Enam kui neli aastakümmet projektiäri teevad Remmersi projekteerimisosakonnast usaldusväärse partneri kõikides renoveerimisalastes küsimustes. Meie teenused algavad juba esimesel analüüsil, näiteks proovide võtmisel koos laboratoorsete uuringutega. Põhiline on individuaalse kontseptsiooni arendamine arvestades kõiki majanduslikke ja ehitustehnilisi nõudeid.

Kloriidid võivad armeeritud betoonis tekitada olulisi korrosioonikahjustusi. Seetõttu tuleb betooni eriti kaitsta. See kehtib iseäranis liiklusrajatistele, mis puudutavad nii liikuvat kui ka seisvat liiklust.

Kõik põrandad, mis ei asu eluruumides või ei mida kasutata teedena, loetakse tööstuspõrandate hulka. Kandevõime tagamise kõrval peab tööstuspõrand olema pikka aega vastupidav võimalikult paljude esinevate mõjude suhtes ja vajama sealjuures ainult minimaalset puhastust ja hooldust.

Ehitismälestised nõuavad individuaalseid lahendusi. Vead võivad endaga kaasa tuua asendamatute kunstimälestiste kaotust. Seetõttu on suurim hoolsus ja kohusetundlikkus kontseptsiooni väljatöötamisel ja toodete valikul absoluutselt kohustuslik. Selle aluseks on erinevate põhimõtete tundmine muinsuskaitses: Taastamine või konserveerimine?

Toiduainetööstuses esinevad kuumade vedelike poolt tekitatavate ekstreemsete temperatuuritippude kõrval tihti tugevad mehaanilised koormused. Paljud need vedelikud sisaldavad agressiivseid aineid nagu nt piimhapet või äädikhapet. Polüuretaanbetoon on end aastaid õigustanud sobiva põrandapinnakattesüsteemina erinevates koormusseisundites.

Vesiehitistele, nagu heitvee töötlusseadmetele, mõjuvad ekstreemsed, püsivusaega lühendavad püsikoormused nagu keemiline ja biogeenne väävelhappekorrosioon (BSK), positiivne ja negatiivne veekoormus ning mehaaniline koormus. Remmersi projekteerimisosakonnaga saate kõik ühest kohast: Kvalifitseeritud ehitise seisundianalüüs, individuaalse saneerimiskontseptsiooni koostamine ja abistamine püsiva saneerimise teostamisel.