Pragude saneerimissüsteemid

Kasutatavuse ja funktsionaalsuse taastamine

Palju kahjustusi betoonehitistel tekivad pragude ja tühimike tõttu, mis võimaldavad kahjulike ainete sissetungimist ehituskonstruktsiooni sisse. Need kahjustavad mõjud mõjutavad betooni funktsionaalsust ja vähendavad sellega samuti oluliselt ehitise kandevõimet.

Kui ehitis tellitakse, projekteeritakse ja teostatakse raudbetoonkonstruktsioonina, on pragude tekkimine kandvatel ja ka mittekandvatel ehitusdetailidel vältimatu.

Paigaldatud armatuur hakkab tõmbejõudusid vastu võtma alles siis, kui betoon on juba pragunenud. Projekteerija peab kolme projekteerimispõhimõtte abil kas takistama pragude tekkimise võimalust, lubama paljude väikeste kahjutute pragude tekkimist või kavandama mõned suured praod, mis tuleb hiljem sulgeda. Iga projekteerimispõhimõte tuleb hoolikalt kohandada vastavalt ehitise kasutustingimustele. Pragude hilisem sulgemine vajab samuti hoolikat kavandamist

Kavandamata pragude esinemisel ja remontimisel on pragude põhjus otsustava tähtsusega. Mõju pragude tekkimisele omavad betooni materjalispetsiifiliste parameetrite kõrval nii hiljem esinevad koormused kui ka vajumised või kasutamise muutused. Eduka renoveerimise saavutamiseks on pragude põhjuse kõrval määravaks ka pragude olek ja pragude liikumine.

Pragude sulgemine nende täitmise teel peab vähendama või takistama betooni ja terasega reageerivate ainete sissetungimist. Korduva praotekkepõhjuse korral tuleb lähtuda sellest, et pragu tekib uuesti, seda siiski ohutu prao laiusega. Pragude sulgemist täitmise teel ei või vaadelda hõõrdliitena.

Hõõrdliitega ühendamisel täidetakse praoservad hüdrauliliselt ühendatud või polümeersete praotäiteainetega nii, et taastatakse surve-, tõmbe või nihkejõudude ülekanne ehitusdetailis. See meetod on kasutatav ainult mittetagasipöörduva praotekkepõhjusega pragudel.

Piiratult venitataval täitmisel ühendatakse praoservad venivalt elastse polümeerse praotäiteainega. See meetod sobib eelkõige taastuva praotekkepõhjusega pragude täitmiseks.

Remmers - süsteemilahendused

Pragude parandamise süsteemid

Leiti 2 toodet
 

Vaade:

Artiklinr 687001

Artiklinr 047503