• WP Sulfatex

  Artiklinr 043025

  WP Sulfatex

  Sulfaatidele väga vastupidav jäik mineraalne tihendusvõõp.

  LANG_VARIANTE
  0430 | Hall/Grau
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Paindetugevus Ca. 6 N/mm²
  Kemikaalikindlus XA2
  Survetugevus Ca. 30 N/mm²
  Veevajadus 20-21 % vastab 5,0 l / 25 kg
  Veeimavuskoefitsent W24 < 0,1 kg/(m2•h0,5)
  Veeauru diffusioon µ < 200

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use on floors/walls indoors and outdoors
  • Keldri hilisem hüdroisoleerimine seestpoolt.
  • Sokli hilisem hüdroisoleerimine.
  • Mahutite hüdroisoleerimine seestpoolt mõjuva survelise vee puhul.
  • Maapinnaga kokkupuutuvate ehitise osade kaitse tagaküljelt mõjuva niiskue eest.
  • Joogiveega kokkupuutuvad ehitise osad.
  • Soolakoormusega aluspinnad.
  • AW_M_58

  Omadused

  • Väga väikese emissiooniga (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Surveveekindel
  • Väga vastupidav sulfaatidele ja madala leelisesisaldusega (SR/NA).
  • Väga hea nakkuvus aluspinnaga
  • Avatud veeauru difusioonile
  • Kemikaalidele vastupidav vastavalt standardile DIN 4030 kuni klassini: XA2.
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Kandevõimeline, puhas ja tolmuvaba.

    va1_m_401

   • Ettevalmistused

    Eemaldage vanad krohvid või värvikihid vähemalt 80 cm kahjustatud piirkonnast kõrgemalt.

    Põranda ja seina ühenduskohas puhastage põrand u 20 cm laiuselt.

    Murdke nurgad ja servad.

    Teostage ühenduskohad nõgusalt.

    Tihendage toruläbiviigud ümberringi nõgusalt.

    Hüdroisolatsioon joogiveega kokkupuutuvates piirkondades

    va1_m_400

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • By brush / Spraying
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: väh. +5 °C kuni max. +30 °C

   • Kandke materjal kahekihiliselt värskena värskele peale.

     

    Seejärel kandke kolmas kiht materjali värskena värskele peale
    Lisage WP Top või alternatiivina SP Prep.

     

  • Töötlemisjuhised
   • Ärge kandke materjali pinnale otseses päikesekiirguses.

    Märja kihi maksimaalne paksus ei tohi ületada 5 mm.

    Tahkunud mörti ei tohi ei värske mördi ega veega uuesti pinnalekantavaks muuta.

    Kaitske värsket hüdroisolatsioonikihti vihma, otsese päikesekiirguse, miinuskraadide ja sulamisvee eest.

    Kaitske kuiva hüdroisolatsioonikihti mehaaniliste kahjustuste eest.

    Masinaga pealekandmisel palume võtta ühendust Remmers Technik Service personaliga, tel. 05432 83900.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / Spraying
   • Segamistööriist, laehari, määrimishari

   • Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Kuivas kohas, suletud originaalanumas u. 12 kuud.

  • Tarbimine
   • 1.6 kg / mm thick layer / m²
   • U. 1,6 kg/m²/mm kihi jaoks

  • Kasutusnäited
   • Kihipaksused ja kulunorm hilisemal tihendamisel sees ja väljas.

    Vee sissetungimisklassid   (DIN 18533)

    Koormusgrupp vastavalt WTA 4-6-14

    Minimaalne kihipaksus (mm)

    Värske mördi pealekandmiskogus (kg/m²)

    Pulbri kulu  (kg/m²)

    Töödeldav pind 25 kg (paberkott) (m²)

    W4-E Pritsevesi seinasoklil ja kapillaarvesi maapinnaga kokkupuutuvates seintes ja nende all

    Pritsevee-/

    soklitihendus

    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5
    W1.1-E/W1.2-E Maapinna niiskus ja sisse mittetungiv vesi
    Maapinna niiskus ja sisse mittetungiv vesi
    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5
    W2.1-E Mõõdukas toime sissetungiva vee vastu (sukelsügavus < 3 m)
    Kogunev nõrgvesi ja suruv vesi
    ≥ 3,0
    ca. 6,0
    ca. 5,0
    ca. 5,0
    ----
    Veemahutid veesügavusega kuni 10 meetrit

    ≥ 3,0

    ca. 6,0
    ca. 5,0
    ca. 5,0

  • Üldised juhised
   • Segamiseks kasutatav vesi peab olema joogivee kvaliteediga.

    Võib sisaldada püriidi (raudsulfiid) jääke.

    Sisaldab vähesel määral kromiiti vastavalt direktiivile 2003/53/EÜ.

    Tehke alati proovipin(na)d!

    Toote iseloomulikud andmed on välja selgitatud laboritingimustes temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelist õhuniiskust.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

    Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Erikokkulepped, samuti katsetunnistused leiate internetist aadressil www.remmers.com.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.