• WP Top [basic]

  Artiklinr 042825

  WP Top

  LANG_VARIANTE
  0428 | Hall/Grau
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Tuleklass Class A1
  Survetugevus ≥ 10 N/mm² (corresponds to CS IV)
  Dyn. E-moodul ≥ 10000 N/mm²
  Värske segu Approx. 1.9 kg/dm³
  Suurim terasuurus 2 mm
  Kapillaarne veesiduvus ≤ 0.1 kg/(m²min0.5)
  Kihi paksus Single layer 10 - 30 mm
  Puistetihedus Approx. 1.65 kg/dm³
  Veevajadus 4.1 - 5.2 l/25 kg

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and outdoors
  • AW_M_221
  • AW_M_619
  • AW_M_622

  Omadused

  • Vettpidav
  • EG_GR_80
  • Väga vastupidav sulfaatidele ja madala leelisesisaldusega (SR/NA).
  • Vee- ilmastiku- ja pakasekindel
  • Poorhüdrofoobne
  • Masinaga peale kantav
  • EG_M_438
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    u1_m__

   • Ettevalmistused

    U2_M_161

    Kruntvärv

    U2_M_162

    VA1_M_706

    VA1_M_207

    Tasandamine

    VA1_M_210

    VA1_M_217

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Application by spraying
   • VA1_M_212

    VA1_M_213

    VA1_M_214

    Pealispinna järeltöötlemine pärast tahkumist

    VA1_M_215

  • Töötlemisjuhised
   • Tahkunud mörti ei tohi ei värske mördi ega veega uuesti pinnalekantavaks muuta.

    Kaitske värskeid mördipindu väh. 4 päeva kiire kuivamise, pakase ja vihma eest.

    Peened juuspraod ei kujuta endast ohtu ja ei ole reklamatsiooni põhjuseks, kuna need ei mõjuta toote omadusi.

    Masinaga pealekandmisel palume võtta ühendust Remmers Technik Service personaliga, tel. 05432 83900.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Application by spraying
   • GR_HW_68

    Töövahendid puhastada kohe pärast tööd veega.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Kuivas kohas, suletud originaalanumas u. 12 kuud.

  • Tarbimine
   • 1.6 kg / mm thick layer / m²
   • Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.

  • Üldised juhised
   • Võib sisaldada püriidi (raudsulfiid) jääke.

    Mitte kasutada kipsi sisaldavatel aluspindadel!

    Segamiseks kasutatav vesi peab olema joogivee kvaliteediga.

    Sisaldab vähesel määral kromiiti vastavalt direktiivile 2003/53/EÜ.

    Tehke alati proovipin(na)d!

    Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.