Puitu hävitavad putukad

Ajakohane saneerimine Remmersi toodete valikuga

Puitu armastavad ka putukad. Kui need seavad end sisse ja hakkavad närima, võivad sellel olla laastavad tagajärjed. Puidukahjurid võivad destabiliseerida kogu hoone. Mida varem tabandus tuvastatakse, seda parem. Me anname teile ülevaate tähtsaimatest puidukahjuritest ja näitame teile, kuidas te saate Remmersi toodete valiku abil teostada ajakohase saneerimise

 • Pruun pulbrimardikas

  (Lyctus brunneus (Stephens))


  - 2,5 kuni 8 mm pikkune

  - Punakaspruuni värvi;

  - Nelinurkne seljakilp

  - Pikad, saledad kattetiivad

  - 2-lüliline tundel

  - Kahekordistumise aeg: 1,5 - 4 aastat.

 • Vastne kuni 6 mm


  - Kuni 6 mm pikkune

  - Valkjas

  - Kõhu poolt kumerdunud

  - Luubiga suurendades suure hingamisavaga tagakehas
  (erinevus tavalise tooneseplase vastsetega)

 • Lehtpuitude tabanduspilt


  - Tärklise- ja valgurikka imporditud ja kodumaise lehtpuidu tabandumine

  - Vastsekäigud ainult maltspuidus, ümara ristlõikega

  - Hävitamine kuni pulveriseerumiseni

  - 1 - 2 mm läbimõõduga ümarad lennuavad

  - Näripuru peen (talgilaadne) ilma eristatavate väljaheideteta

 • Majasikk

  (Hylotrupes bajulus (L.)),


  - 8 kuni 30 mm pikkune, emane suurem

  - Musta kuni pruuni värvi

  - Karvane seljakilp koos tilgakujuliste läikivate mõhnadega

  - Kattetiivad koos 1 - 2 heledatest karvakestest koosnevate ristsidemetega

  - Kahekordistumise aeg: 3 - 6 (või enam) aastat

 • Vastne kuni 35 mm


  - Kuni 35 mm pikk, elevandiluuvärvi

  - Väheste karvakestega

  - Roomamismõhnadega segmenteeritud keha

  - Mustade ülalõugadega (mandiibulitega) pea

 • Okaspuidu tabanduspilt


  - Okaspuidu tabandumine

  - Vastsekäigud ainult maltspuidus, ovaalse ristlõikega

  - Ovaalsed lennuavad 3/4 x 5 - 10 mm õhukeses puidupinnas

  - Peene pulbri ja rullikujuliste väljaheiteosakestega näripuru

 • Harilik tooneseplane, „mööblipõrnikas", „puiduuss"

  (Anobium punctatum (DeGeer))


  - 2,5 kuni 5 mm pikkune, emane suurem

  - Jässakas kehakuju

  - Tumedat kuni mustjasoruuni värvi

  - Randiga seljakilp katab pea

  - Punktribadega kattetiivad

  - Kahekordistumise aeg: 2 - 5 aastat

 • Vastne kuni 6 mm


  - Kuni 6 mm

  - Valkjas

  - Konulaadne

  - Kõver

  - Peenete karvakestega

 • Okas- ja lehtpuidu tabanduspilt


  - Okas ja lehtpuidu tabandumine

  - Esialgu maltspuidu, hiljem ka lülipuidu sööbimine

  - Ebaregulaarsed ümara ristlõikega vastsekäigud

  - 2 mm läbimõõduga ümarad lennuavad

  - Peene pulbri ja ühest otsast teravate väljaheiteosakestega näripuru

  - Kalduvad massilisele tabandumisele

 • Raudsepp, „surmakell“

  (Xestobium rufovillosum (DeGeer))


  - 3 kuni 8 mm pikkune, emane suurem

  - Jässakas kehakuju

  - Pruun keha (seljakilp, kattetiivad) koos kollakate karvakeste piirkondadega

  - Seljakilp katab kiivrilaadselt pea

  - Põrnikad toksivad paaritumisajal

  - Kahekordistumise aeg: 2 - 6 (-13) aastat

 • Vastne kuni 10 mm


  - Kuni 10 mm pikkune

  - Valkjas

  - Konulaadselt kõver

  - Peenete karvakestega ja lühikeste pruunikate ogadega

 • Lehtpuitude tabanduspilt


  - Lehtpuidu (iseäranis tamme) tabandumine

  - Esialgu maltspuidu, hiljem ka lülipuidu sööbimine

  - Käsnalaadne hävitamine

  - Ümara ristlõikega vastsekäigud

  - 3 - 4 mm läbimõõduga ümarad lennuavad

  - Peene pulbri ja läätsekujuliste väljaheiteosakestega näripuru

Meetmed meie loodsulike puiduvaenlaste vastu

Tabanduse ulatuse määramine
Kui tuvastatakse elav tabandus kuiva puidu putukatega nagu majasikk (Hylotrupes bajulus), tooneseplased (Anobiidae) või pulbrimardikas (Lyctidae), siis tuleb esialgu teha kindlaks kahjustuse ulatus.
Selleks tuleb kõiki konstruktiivseid puitdetaile ligipääsetavates servades maltspuidu piirkonnas kraapimise, raiumise või puurimise teel kohase sagedusega tabanduse intensiivsuse ja ulatuse osas kontrollida. Puitmaterjalidel tuleb kontrollida ainult olemasolevaid lennuavasid. Olemasolevad katted või põrandad tuleb vajadusel üles võtta. Raskesti ligipääsetavates piirkondades, nt väljaehitatud pööningutel, tuleb vajadusel avada katus. Ajalooliselt väärtuslikel konstruktsiooniosadel tuleks raiumist võimalikult vältida, et säilitada konstruktsiooni esteetiline välimus.

Lahtiraiumine kuni korras piirkondadeni
Kogu töödeldav puit tuleb seejärel koorest ja niinest puhastada. Peale selle tuleb konstruktsiooni pehkinud osad kuni edasi seespool olevate käikudeni eemaldada ja avanenud käigud tuleb ära harjata.

Tugevuse kontrollimine
Järelejäänud ristlõikel tuleb nüüd kontrollida jääkkandevõimet. Kui konstruktsioon ei vasta enam kandevõime nõuetele, siis tuleb teostada profülaktiliselt kaitstud puidu tugevdustööd. Vajaduse korral tuleb kaasata kandesõrestiku projekteerija.

Puidukaitsevahendi valik ja kasutamine
Nii vabastatud puidupindu saab nüüd võõpamis- või pritsimis-/pihustusmeetodil töödelda. Siinjuures on tuleb vajalik kasutuskogus lahustipõhise putukavastase vahendiga paigaldada vähemalt kahes tööetapis, soolapõhise vahendi Adolit Holzwurmfrei korral kolmes tööetapis. Tõrjevahendite vajalik kasutuskogus on 300 - 350 ml/m2. Tõrjeks kasutatava puidukaitsevahendi tõhususe määravad kasutatavad toimeained. Kasutatakse kiire või aeglase toimega vahendeid. Aeglase toimega vahendite korral ei saa välistada, et elav jääktabandus (iseäranis tooneseplaste tabanduse korral) võib esineda veel kuni 5 aastat.

Eriolukorrad
Ajalooliselt väärtuslikel konstruktsiooniosadel ja raskelt ligipääsetavas piirkonnas, kus pehkinud osade eemaldamine või igakülgne töötlemine kaitsevahendiga ei ole võimalik, tuleb täiendavalt teostada puuravade niisutamine või madalsurvega injekteerimine.
Viimast tuleks eelkõige kasutada „peal kohal“ tehtavatel töödel. Selle erimeetodi üksikasjad tuleb võtta vastavate toodete tehniliselt andmelehtedelt.

©

Puitu hävitavad putukad

Leiti 1 toodet
 

Vaade:

Artiklinr 205901

Ettevõtete poolt kasutamiseks ettenähtud tõrjuv vedel lahustipõhine puidukaitsevahend