©

iQ-Thermi printsiip

Kapillaarsus, soojusisolatsioon ja õhuniiskuse reguleerimine ühes süsteemis

iQ-Therm pakub ainulaadset kombinatsiooni end õigustanud kapillaaraktiivsete kaltsiumsilikaatmaterjalide kasutuskindlusest ja orgaaniliste vahtude kõrgest soojusisolatsioonist. Üldsüsteemis on niiskust puhverdava sorptsioonikihi tõttu kasutatav täiendav õhuniiskuse reguleerimine, mis tagab meeldiva ruumikliima ja kindla kaitse hallituse tekke eest.

  • Kõrgeimad soojustusomadused (λ = 0,031 W/mK)
  • Kõrge kapillaaraktiivsusega ja sellega 100% kindel niiskuse ja hallituse vastu
  • Õhuniiskust reguleeriv, tagab meldiva toakliima
  • Vähendab selgelt ja püsivalt küttekulusid
  • Kasutatav kõikides hoonetes ja eluruumides ilma fassaadi väljanägemist muutmata
  • Ekstreemselt väike paigalduskõrgus, lihtsalt ja osaliselt kasutatav
  • Positiivne ökobilanss, kontrollitud Ehituse ja keskkonna instituudi poolt

©

Positiivse ökobilansiga sisesoojustus

iQ-Therm - intelligents tasub end ära

Kinnisvara on finantstagatiseks. Soojusisolatsioonitöödega suureneb selle kompleksi väärtus. Lisaks sellele saavutavad soojusisolatsiooni parendavad meetmed otsese energiasäästu potentsiaali - küttekulud vähenevad. Investeering soojusisolatsiooni töödesse tasub end ära! Seda eelkõige siis, kui saneerimine ühendatakse niikuinii kavandatava renoveerimisega.

Kui kavandatakse ümberehitus-, korrastus- või moderniseerimistöid, on täiendavad kulud siseseinte soojustamisele iQ-Thermi abil kogumeetme raames ainult umbes 50% võrreldes tavalise renoveerimistööga.

Vastavalt Föderaalse statistikaameti andmetele on energiahinnad ajavahemikul 2000 kuni 2010 enam kui 40% võrra tõusnud. Kes soovib efektiivselt säästa, kasutab energiatarbe vähendamiseks professionaalset soojustamist.

Föderaalse statistikaameti 2016. aasta novembri lõpparuandes märgitakse: „Võrreldes baasaastaga 2010 pidid eramajapidamised möödunud ja sellel aastal maksma oma elektrienergia eest umbes veerandi võrra enam. Alates aastatuhande vahetusest on hind lõpptarbijatele kokku enam kui kahekordistunud.“

Üks arvutusnäide:

Allpool toodud näites soojustatakse umbes 150 m² välisseina pinda. Enne soojustamist vajati siirdesoojuskadude „kompenseerimiseks“ umbes 12 000 KWh kütteenergiat. iQ-Therm vähendab kütteenergia tarvet 77,7% võrra, st vajatakse pärast teostatud saneerimist vaid umbes 2500 KWh maagaasi. Selle teeb võimalikuks välisseina U-väärtuste vähenemine väärtuselt 1,173 W/(m²K) väärtusele 0,261 W/(m²K).

Kogu selle kõrval täidetakse nii ka aktuaalselt kehtiva EnEV* tingimused.

Teostatud sisesoojustuse töödega saab selles näites juba esimesel aastal säästa üle 750,- € küttekulusid. Sisesoojustus tasub end ära – seda alles siis, kui saneerimine ühendatakse niikuinii kavandatava renoveerimisega. Kui kavandatakse ümberehitus-, korrastus- või moderniseerimistöid, on täiendavad kulud siseseinte soojustamisele iQ-Thermi abil kogumeetme raames ainult umbes 60% võrreldes tavalise renoveerimistööga.

* Arvutatud programmiga iQ-Lator, seina ehitus: Punane põletatud tellis 30 cm, lubitsementkrohv 1,5 cm, iQ-Therm 80-süsteem, maagasi hind 0,59 €/m³ ning küttesüsteemi kasutegur 0,8.

iQ-Thermi täiendavad eelised

Korduvkasutamine ja tervis

iQ-Therm ei eralda tervistkahjustavaid või allergiat tekitavaid aineid. Soojustusplaadid on ekstreemselt vähese emissiooniga ja ei anna lisaks sellele ka toitepinnast hallitusele ja bakteritele. Materjal on korduvalt kasutatav, lõhnatu ja füsioloogiliselt ohutu. Säästetakse ressursse ja keskkonda– iQ-Therm on ehitusbioloogiliselt inimestele ja loomadele ohutu.

Heaolu

Ühe ruumi piires asuvate ehitusdetailide seina-pinna-temperatuuridel on tajutavale õdususele suur mõju. Toatemperatuure tuntakse eriti meeldivatena, kui need on alla 20 °C. Õhk liigub madalamates temperatuurivahemikes aeglasemalt ja see on madalam ohupotentsiaal allergikutele.

Kui nüüd seina-pinna-temperatuure ühe ruumi piires energeetiliselt püsiva saneerimisega tõstetakse, siis saab toatemperatuuri loogiliselt langetada - ja seda muutumatu heaolutunde ja väiksema allergiaohu juures.