©

Pikaajalised meetmed

Hallituse saneerimine püsivaks kaitseks selle uuesti tekkimise eest

Eduka saneerimise põhieelduseks on nende põhjuste kõrvaldamine, mis on põhjustanud hallitusseente kasvu. Ehituse kahjustused tuleb kõrvaldada ja ruumi kasutajaid tuleb informeerida, kuidas hallitusseente kasvu saab tulevikus vältida.

Põhimõtteline info edukaks saneerimiseks

Hallitusseentega kahjustatutud väiksemaid pindu suurusega kuni 0,4 m² nagu, nt pindmine tabandumine (mitte ehitise konstruktsiooni puudus), saavad eraisikud saneerida ise ilma spetsialistide abita. Enne töö alustamist on soovitav eelnev professionaalne nõustamine. Tuleb järgida üldisi hügieenimeetmeid töötamisel bioloogiliste tööainetega, mis on kindlaks määratud bioloogiliste tööainete tehnilistes reeglites “Üldised hügieenimeetmed: miinimumnõuded“ (TRBA 500).

Pärast tööd ja enne pause tuleb käsi ja vajadusel teisi saastunud kehaosi puhastusvahendi ja rohke veega pesta. Kinnaste kandmisest tuleneva suurema koormuse tõttu nahale tuleb käed ja sõrmed pärast töö lõppu taastava nahahooldusvahendiga hoolikalt sisse kreemitada. Söömine, joomine, suitsetamine ja nuuskamine ning kosmeetikavahendite kasutamine on bioloogiliste tööainetega töötamisel põhimõtteliselt keelatud. Pärast saneerimist käige duši all ja vahetage riided. Me soovitame enne ja pärast saneerimistööd lasta teha laboratoorne analüüs hallitusseente identifitseerimiseks ja nende koguse määramiseks.

©

Väiksemate pindade saneerimine <0,5 m²

Hallitusseentega kahjustatutud väiksemaid pindu suurusega kuni 0,4 m² nagu, nt pindmine tabandumine (mitte ehitise konstruktsiooni puudus), saavad eraisikud saneerida ise ilma spetsialistide abita. Enne töö alustamist on soovitav eelnev professionaalne nõustamine.

Suuremate pindade saneerimine > 0,5 m² (ainult kvalifitseeritud käsitöölised)

Hallitusseentega tabandunud üle 0,4 m² suurusega pindade töötlemise peavad teostama kvalifitseeritud
käsitöölised. Tähtis on, et saneerimise kõrval kaitstakse hallitusseene kõrvaldamise juures sobivate kaitsemeetmetega
hallitusseente eest ka elanikke. Sealjuures tuleb arvestada kasutajate tervislikku
seisundit.

Peale selle tuleb takistada, et hallitusseened leviksid saneerimise tõttu teistesse piirkondadesse. Suuremate hallitusseente kahjustuste korral tuleksid tabandunud piirkonnad tolmukindlalt eraldada (minimeerida hallitusseente levik). Pärast hallituse kohalikku kõrvaldamist tuleb peentolmuosakesed saneeritud kohtade ümbrusest eemaldada (peenpuhastus). Pärast saneerimise lõppu tuleks teostada „kontrollmõõtmine“.

Saneerimine ja renoveerimine ilma konstruktiivsete puudusteta / ajutine lahendus

Eduka saneerimise põhieelduseks on nende põhjuste kõrvaldamine, mis on hallitusseente kasvu põhjustanud. Ehituse kahjustused tuleb kõrvaldada ja ruumi kasutajaid tuleb informeerida, kuidas hallitusseente kasvu saab tulevikus vältida.

Kõikjal seal, kus mikrobioloogilise tabandumise tekke põhiliseks põhjuseks on kõrged õhuniiskused ruumis, tagab Color SA plus tehniliselt kindla kaitse.

Seal, kus ehitusmaterjali pindadele tekib kondensaat ja sellest tuleneb mikrobioloogiline tabandumine, pakub Remmersi Color SA plus ainult ajutist lahendust. Siin soovitame me pikaajaliselt Remmersi hallituse renoveerimissüsteeme: Hallituse saneerimise krohvisüsteeme või hallituse saneerimise plaadisüsteeme.

Seal kus aga seevastu mikrobioloogiline tabandumine tuleneb ehitusdetaili niiskuse penetratsioonist, tuleb kindlaks teha niiskumise põhjused ja käivitada vastavad saneerimistööd. Seejärel soovitame me ruumi seestpoolt katta Remmersi Color SA plusiga.

Konstruktiivsete puuduste esinemisel

Konstruktiivsed puudused võivad tekitada soojussildasid või ka ebatihedaid ehitusdetaile. Mõlemad võivad olla siseruumis tekkivate hallitusseente probleemide põhjusteks. Hallituse saneerimine on siin võimalik ainult siis, kui konstruktiivsed probleemid kõrvaldatakse.

Lisainfo