©

Vana maja hüdroisoleerimine

Sihipärased süsteemilahendused hilisemaks ehitise hüdroisoleerimiseks

Ehitise hüdroisolatsiooni toime ja kestvus olenevad erinevatest teguritest. Selle hulka kuulub ühe kõige olulisema tegurina õige hüdroisolatsioonisüsteemi valik, olenevalt veekoormuse liigist. Alles koormuse õige määramine võimaldab saavutada püsivalt funktsioneerivat ehitise hüdroisolatsiooni.

Ükskõik, kas soojustatud või soojustamata, krohvitud või nähtavate kividega, sokkel on hoone üks enim koormatud ehitusdetaile. Ülestõusva niiskuse ja soolaga saastatud pritsmevee kõrval kuuluvad nende koormuste hulka ka mehaanilised mõjud. Iseäranis kahjustatud või puuduva hüdroisolatsiooni korral tekivad olulised kahjustused.

Kui kahjustatud keldrisein ei ole selle kohal või ei ole kõrval asuvate ehitiste tõttu vabalt ligipääsetav, siis on hilisem sisehüdroisolatsioon tõeliseks alternatiiviks. Optimaalselt omavahel sobitatud tootesüsteemidega saab sel viisil luua isegi kõrge kvaliteediga eluruumi.

Viimastel aastakümnetel on kasutatud ja end õigustanud injekteerimismeetod horisontaaltõkete hilisemaks loomiseks müüritises. Tegemist on efektiivsete, puhaste ja eelkõige soodsate meetoditega. Uusim areng selles valdkonnas on revolutsiooniline kreemitehnoloogia.

Saneerimiskrohvide põhiülesanne WTA järgi on soolade ladestamine ning kuiva ja soolavaba pinna tagamine. Remmersi saneerimiskrohvisüsteemid täidavad optimaalsel viisil WTA andmelehel 2-9-05/D „Saneerimiskrohvisüsteemid“ nõutud kriteeriumid.

Injekteerimistehnika abil saab kindlalt ja püsivalt isoleerida ka eriti raskesti ligipääsetavaid piirkondi. Siinjuures on ükskõik, kas kelder on müüritud või valmistatud betoonist, Remmers pakub alati sobiva lahenduse.

©

Ehitise seisundianalüüs

Professionaalne ehitise seisundianalüüs loob aluse igale püsivale ja ökonoomsele saneerimisele. Sobiva saneerimiskontseptsiooni väljatöötamiseks peavad ehitise kahjustuste põhjus ja maht olema teada, mehaaniliselt määratud ja dokumenteeritud. Fookuses on eeskätt kahjulikud soolad ja ehitusmaterjali niiskus ning ehitusfüüsikalised raamtingimused.

Keldri saneerimine

Niisked keldriseinad tekitavad aja jooksul olulisi kahjustusi. Ehitussubstants mitte ainult ei hävine, siin võivad arenema hakata ka tervistkahjustavad seened ja mikroorganismid. Tagajärg: nähtav hallituse tabandus vastavatel seintel ja halvimal juhul sellest tulenevad tervislikud probleemid.

Remmers arendab juba 70 aastat uuenduslikke ja praktikas sobivaid lahendusi


©

Vanade hoonete tihendamine

Leiti 22 toodet
 

Vaade:

Artiklinr 181001

Lahustivaba, kõvastav kivistuskontsentraat 1K

Artiklinr 300801

Spetsiaalkrunt

Artiklinr 301408

Multifunktsionaalne hüdroisolatsioonimaterjal ehitistele. Ühendab paindlike, pragusid täitvate, mineraalsete tihendusvõõpade MDS ja bituumenpakskatete PMBC omadused

Artiklinr 2087130

Lahustivaba, plastlisandiga bituumenpakskihtkate polüstürooliga, 2K

Artiklinr 2087210

Lahustivaba, plastlisandiga bituumenpakskihtkate polüstürooliga, 1K

Artiklinr 507101

Kõrge kvaliteediga, fliisiga kaetud premium-tihendusteip NBR kautšuki baasil

Artiklinr 500301

fliisiga kaetud, isekleepuv butüültihenduslint

Artiklinr 082301

Kõrgelt koormatav, 3-kihiline eraldusfunktsiooniga kaitsepaan

Artiklinr 043025

Sulfaatidele väga vastupidav jäik mineraalne tihendusvõõp.

Artiklinr 042625

Hea sulfaadikindlusega tihenduspahtel

Artiklinr 101001

Kiiresti tahkuv täitemört