©

Energeetiline saneerimine

iQ-Therm - Remmersi intelligentne sisesoojustussüsteem

Sisesoojustused muudavad ehituskonstruktsiooni termilist ja niiskuslikku tasakaalu. Lisaks sulamisvee problemaatikale tuleb arvestada konstruktsiooni kuivamisprotsessi.

iQ-Thermi printsiip

iQ-Therm, meie poolt välja töötatud, intelligentse siseseinte soojustussüsteem, ühendab kapillaarsuse, soojusisolatsiooni ja õhuniiskuse reguleerimise ühes süsteemis.

Välisseinte sisesoojustused mõjutavad konstruktsiooni ehitusfüüsikalist käitumist erilisel viisil. Õige dimensiooniga soojustusmaterjali valikul tuleb arvestada iseäranis veeauru difusiooni ja võimalikku niiskuse sissetungimist ja sisesoojustuse poolt piiratud kuivamispotentsiaali pärast kaldvihma.

Kandesõrestik

Piiratult liikuvad ehitusdetailid, nagu mittehomogeensete ristlõigetega kandesõrestikupinnad või seinamaterjalid, nõuavad erinevate ehitusfüüsikaliste omaduste tõttu eriti sobivaid sisesoojustussüsteeme. Põhimõtteliselt eksisteerib kandesõrestike pindadel ülesoojustamise ja sellest tulenev kogu ehitise kuivamise takistamise oht.

Sisesoojustused on alternatiiviks või täienduseks hilisemale välissoojustusele või vahesoojustusele. Kui nende süsteemide juures asub kandev müüritis soojustuse soojal küljel, siis tuleb sisesoojustuste korral alati arvestada kondensaadi tekkimise võimaluse ja ohuga.

Vajalik info sisesoojustuse ja ehitusfüüsika kohta

Alljärgnevalt soovime teile märksõnade loendi abil pakkuda mõistete, põhjuslike seoste ja muu vajaliku info teel nõuandeid ehitiste projekteerimise, mõõdistamise ja konstrueerimise kohta. Me soovime teile meeldivat lugemist!

Energiline renoveerimine

Leiti 2 toodet
 

Vaade: