©

Uusehitiste hüdroisoleerimine

DIN 18533 - uus hüdroisoleerimise standard maapinnaga kokkupuutuvatele ehitusdetailidele

Ehitise maapinnaga kokkupuutuva piirkonna hüdroisolatsiooni toimimine ja kestvus ei sõltu mitte üksi hüdroisolatsioonitoote õigest valikust, vaid ka hüdroisolatsioonitööde reeglitele vastavast planeerimisest ja teostamisest. Uusehitise maapinnaga kokkupuutuva piirkonna hüdroisoleerimisel on projekteerijatel ja kasutajatel alates suvest 2017 planeerimise alusdokumendina kasutatav uus DIN 18533.

Ehitise maapinnaga kokkupuutuva piirkonna hüdroisolatsiooni siseriiklike standardite uue jaotusega ei koondatud standardisse mitte ainult end praktikas õigustanud seni normatiivides reguleerimata hüdroisoleerimisviisid, vaid loodi ka uus selge struktuur.

Jaotus:

Osa 1: Nõuded, projekteerimis- ja teostuspõhimõtted

Osa 2: Hüdroisoleerimine paanikujuliste hüdroisolatsioonimaterjalidega

Osa 3: Hüdroisoleerimine vedelalt töödeldavate hüdroisolatsioonimaterjalidega

DIN 18533 osas 3 määratakse kindlaks nõuded vedelalt töödeldavatele hüdroisolatsioonimaterjalidele. Selle hulka kuuluvad iseäranis:

 • Plastmodifitseeritud paksukihilised bituumenpinnakatted (PMBC)
 • Pragusid katvad mineraalsed tihenduslobrid (MDS)

Ehitise hüdroisolatsiooni funktsioneerimist ja usaldusväärsust saab tagada ainult siis, kui valitud hüdroisoleerimisviis omab väliste mõjude vastu piisavat kaitset. Standardi osas 1 klassifitseeritakse kõige olulisemad mõjud maapinnaga kokkupuutuvale hüdroisolatsioonile järgmiste iseloomulike tunnuste järgi.

Maapinnaga kokkupuutuvale hüdroisolatsioonile võib vesi mõjuda kapillaarvee, mittesuruva vee või suruva vee kujul. Olemasoleva veemõjuklassi (Wx-E) kindlaksmääramiseks on määravaks kõrgeim mõõdetud veetase, maastikuvorm ja pinnase liik. Pinnaseliigi läbilaskvuse määramiseks on üldjuhul vajalik vee läbilaskvuse väärtuse (k-väärtus) määramine.

 • W1.1-E

  Pinnaseniiskus / mittesuruv vesi

  maapinnaga kokkupuutuvatele põrandaplaatidele ja seintele

 • W1.2-E

  Pinnaseniiskus / mittesuruv vesi maapinnaga kokkupuutuvatele

  põrandaplaatidele ja seintele koos drenaažiga

 • W2.1-E

  Suruva vee mõõdukas

  mõju, sukelsügavus < 3 m

 • W2.2-E

  Suruva vee kõrge

  mõju, sukelsügavus ≥3 m

 • W3-E

  Mittesuruv vesi

  pinnasega kaetud laepindadele

 • W4-E

  Pritsmevesi ja pinnaseniiskus seinasoklil /

  kapillaarvesi seintes ja seinte all

Aluspinnast tulenev pragude teke või pragude laiuse muutumine ei tohi põhjustada hüdroisolatsioonile kahjustusi. Et vastata sellele usaldusväärsuse kriteeriumile, defineerib standard olenevalt tüüpilistest hüdroisolatsiooni aluspindadest neli erinevat praoklassi (Rx-E). Hüdroisolatsioonimaterjali valik peab toimuma olenevalt objektil määratud praoklassidest. Hüdroisolatsioonimaterjalil peab määratud praotihendusklass olema tõendatud.

Olenevalt maapinnaga kokkupuutuva ruumi kasutamisest seatakse nõuded ruumikliimale või ruumiõhule. Ruumikasutusklassidega defineeritakse hüdroisoleerimisviis või lubatud hüdroisolatsioonimaterjal.

©

Remmersi hüdroisolatsioonitooted näitavad teed!

Uue standardi DIN 18533 sisseviimisega määratakse normatiivselt kindlaks palju mitmeid aastaid soovitatud Remmersi hüdroisolatsioonisüsteeme. Nii tohib näiteks plastmodifitseeritud paksukihilisi bituumenpinnakatteid nagu Remmersi PBD 2K ja Bit K2 kasutada nüüd ka maapinnaga kokkupuutuval ehitise hüdroisoleerimisel suruva vee vastu. Seni ei kuulunud see standardi alla ja oli võimalik ainult vastaval erikokkuleppel. Ka pragusid katvate mineraalsete tihenduslobride (MDS) kasutusalasid on selgelt laiendatud. Remmers

MB 2K

täidab pragusid katva MDS kontrollimispõhimõtted ja suudab sellega standardile vastavalt katta mitte ainult spetsiaalselt soklipiirkonnale defineeritud veemõjuklassi W4-E, vaid seda võib kasutada ka ilma erikokkuleppeta maapinnaga kokkupuutuvatel betoondetailidel hüdroisolatsioonina pinnaseniiskuse ja mittesuruva vee vastu.

Ulatusliku omaduste spektri tõttu on Remmersi MB 2K üle selle ka selle standardi raamest väljuvatel kasutusaladel omaette klassist.

Ristlõike hüdroisolatsioon

Uue veemõjuklassi W4-E sisseviimisega defineeritakse ristlõike hüdroisolatsioonitoodetele maapinnaga kokkupuutuvates seintes ja nende all selged nõuded. Nii nõutakse näiteks, et valitud hüdroisoleerimisviis võtab vertikaalselt mõjuvad jõud vastu ilma kahjustusteta ja on horisontaalselt mõjuvate koormuste vastu piisava nihketugevusega. Mõlemad nõuded saab täita vastavalt DIN 18533 pragusid katvate, mineraalsete tihenduslobridega.

Välishüdroisolatsioon

Kiire ja kerge töötlemine, kõrge ohutus lühikeste ooteaegade korral on kõige tähtsamad aspektid, mida kaasaegne hüdroisolatsioonisüsteem peab täitma. Paljude töötlejate soov seisneb selles, et teostada ühel päeval hüdroisolatsioonitööd ja et juba järgmisel päeval saaks edasi töötada. Remmersi hüdroisolatsioonisüsteemid täidavad täpselt need nõuded.

Sokli hüdroisoleerimist teostatakse tavaliselt mineraalsete tihenduslobridega. Nendel on siiski üks otsustav puudus: Need nakkuvad eranditult ainult mineraalsetel aluspindadel. See tähendab, et see tuleb uusehitisel paigaldada enne bituumset, maapinnaga kokkupuutuvat hüdroisolatsiooni. Uue MB 2K puhul on see teisiti: See ühendab ühes tootes pragusid katvate, mineraalsete tihenduslobride omadused ja plastmodifitseeritud paksukihiliste bituumenpinnakatete omadused.

Uute hoonete veekindlus

Leiti 13 toodet
 

Vaade:

Artiklinr 300801

Spetsiaalkrunt

Artiklinr 301408

Multifunktsionaalne hüdroisolatsioonimaterjal ehitistele. Ühendab paindlike, pragusid täitvate, mineraalsete tihendusvõõpade MDS ja bituumenpakskatete PMBC omadused

Artiklinr 2087130

Lahustivaba, plastlisandiga bituumenpakskihtkate polüstürooliga, 2K

Artiklinr 2087210

Lahustivaba, plastlisandiga bituumenpakskihtkate polüstürooliga, 1K

Artiklinr 507101

Kõrge kvaliteediga, fliisiga kaetud premium-tihendusteip NBR kautšuki baasil

Artiklinr 500301

fliisiga kaetud, isekleepuv butüültihenduslint

Artiklinr 082301

Kõrgelt koormatav, 3-kihiline eraldusfunktsiooniga kaitsepaan

Artiklinr 042625

Hea sulfaadikindlusega tihenduspahtel

Artiklinr 300501

Artiklinr 081501

PET-korduvkasutusmaterjalist 3-kihiline kaitsesüsteem

Artiklinr 480501

Artiklinr 2087830

Lahustivaba, bituumne isolatsiooniplaadiliim, 2K