©

Injekteerimistehnika

Surveveekindlad süsteemilahendused ilma mahukate pinnasetöödeta

Injekteerimistehnika abil saab kindlalt ja püsivalt isoleerida ka eriti raskesti ligipääsetavaid piirkondi. Siinjuures on ükskõik, kas kelder on müüritud või valmistatud betoonist, Remmers pakub alati sobiva lahenduse.

Geeli injekteerimine

Injekteerimist kasutatakse alati siis, kui vastava keldri lahtikaevamine ei ole peale ehitatud ehitiste või teiste takistuste (nt torustikud) tõttu teostatav. Põhimõtteliselt võib hüdroisoleerivaid injekteerimisi ehitusdetaili ja/või ehituspinnase sisse kasutada iseseisva hüdroisolatsioonina kõikide veekoormuste korral.

Injekteerimisvahend pressitakse seestpoolt seinamaterjali või piirneva maapinna sisse. Siin toimib Remmersi injekteerimisgeel 3K plus veega pundumist võimaldava injektsioonigeelina akrülaat-metatsülaadi baasil püsivalt hüdroisoleerivana ja samaaegselt ka kandevõimet suurendava, tugevdava ja stabiliseerivana.

Piiravad meetmed nagu injekteerimine kapillaarselt ülestõusva niiskuse vastu, kontrollitud tuulutus või kuivatusmeetmed tuleb valida objektipõhiselt. Selleks saab kasutada erinevaid WTA andelehti koos detailisete andmetega teostamise kohta. Injekteerimisel „...hüdrostaatilise veesurve“ vastu viidatakse veekoormuse tõttu ülestõusva nõrgvee / suruva vee korral WTA andmelehele 5-20-09/D „Geeli injektsioon“.

1 Puuravade tegemine

Tehke puuravad vastavalt WTA andmelehele 5-20-09/D sobivas puuravade rastris.

2 Otsiku paigaldamine

Asetage injekteerimisotsik puuravasse ja fikseerige.

3 Geeli injekteerimine

Injekteerige töötlemisvalmis komponendid sobivate 2-komponendiliste pumpadega maapinda, vajadusel korrake.

4 Puuravade täitmine

Pärast kattegeeli kõvenemist eemaldage otsik. Sulgege puuravad sobiva mördiga.

5 Saneerimiskrohv (valikuline)

Sobiva Remmersi saneerimiskrohvisüsteemi pealekandmine.

©

Läbiviikude hüdroisoleerimine seestpoolt

Praod või tühimikus keldrites on tihti seotud vee sissetungimisega. Need ei piira mitte ainult kasutamist, vaid tekitavad ehitussubstantsile ka suuri kahjustusi. Selle kahjustuse õigeks ja püsivaks kõrvaldamiseks on üksikasjalike teadmiste kõrval pragude põhjuse, liigi ja omaduste kohta eduka saneerimise teostamisel määravaks ka sobiva injekteerimismaterjali valik. Vettjuhtivate pragude ja imbumiskohtade tihendamiseks kasutatakse Remmersi Rapid-kõvendit. Pärast tihendamist täidetakse praod ja imbumiskohad injekteerimisvaiguga PUR / 2K PUR. Toodet kasutatakse betoonis või müüritises ning töövuukide hüdroisoleerimiseks kõrg- ja süvaehituses. Paindlikkuse ja materjaliga nakkumise erakorralise kombinatsiooniga isoleeritakse praod püsivalt kindalt ja paindlikult.

1 Puuravade tegemine

Puurige puuravad mõlemal küljel nihutatult piki pragu nurga 45° all.

2 Otsiku paigaldamine

Puhuge puurimistolm välja ja asetage injekteerimisotsik puuravasse ja fikseerige.

3 Pragude injekteerimine

Injekteerige töötlemisvalmis injekteerimisvaigu segu sobiva injekteerimistehnika abil sisse.

4 Puuravade sulgemine

Pärast injekteerimisvaigu kõvenemist võtke/lööge otsik välja. Sulgege WP DS Levelli abil puuravad.

©

Süstimistehnika

Leiti 2 toodet
 

Vaade:

Artiklinr 042625

Hea sulfaadikindlusega tihenduspahtel

Artiklinr 687001