©

Sokli hüdroisoleerimine

Süsteemilahendused soklitsooni püsivaks kaitseks

Sokli hüdroisoleerimist teostatakse tavaliselt mineraalsete tihenduslobridega. Nendel on siiski üks otsustav puudus: Need nakkuvad eranditult ainult mineraalsetel aluspindadel. See tähendab, et need tuleb uusehitisel paigaldada enne bituumset, maapinnaga kokkupuutuvat hüdroisolatsiooni. Uue MB 2K puhul on see teisiti: See ühendab ühes tootes pragusid katvate, mineraalsete tihenduslobride omadused ja plastmodifitseeritud paksukihiliste bituumenpinnakatete omadused.

©

Pritsmevesi ja pinnaseniiskus seinasoklis (W4-E)

Spetsiaalselt soklipiirkonna jaoks arendatud veemõjuklassiga W4-E defineeritakse seintes ja seinte all oleva kapillaarvee kõrval ka pritsmevee ja pinnaseniiskuse mõju seinasoklile. Selles valdkonnas on standardi uue redaktsiooniga pragusid kattev MDS standardile vastavalt lubatud ainsa sokli hüdroisolatsioonina.

Need süsteemid on praktikas end küll õigustanud, kuid neil on siiski otsustav puudus: Need nakkuvad eranditult ainult mineraalsetel aluspindadel.

MB 2K puhul on see teisiti: Materjali liimimisvõime on nii hea, et see nakkub kõigil ehitusel tavapärastel aluspindadel, isegi bituumenist hüdroisolatsioonimaterjalidel. See fakt võimaldab kasutada täielikult uusi rakendusi. Enam ei ole praktiliselt üldse nakkumisega seotud piiranguid, üleminekupiirkonnad soklil saab isoleerida ilma probleemideta.

Tõendus:

  • AbP vastavalt PG MDS
  • MB 2K nakketõmbetugevus bituumenil

Sokli hüdroisoleerimine üle liitekohtade

Ehitise hüdroisoleerimisel vedelalt pealekantavate hüdroisolatsioonimaterjalidega on hoone soklile üleminekul peaaegu alati vajalik materjalivahetus. Teostamine toimub tavalise meetodi järgi nii, et soklitsoon isoleeritakse mineraalselt ja maapinnaga kokkupuutuv piirkondbituumselt. Sealjuures soklis tekkiv üleminek mineraalselt bituumsele süsteemile kujutab endast juba materjalist tingitult nõrka kohta. Siin kasutatakse MB 2K eritehnoloogiat. MB 2K näitab optimaalset nakkumist mineraalsetel ning bituumsetel aluspindadel ja seda saab seetõttu paigaldada ka bituumeni peale. Üleminekupiirkonnad saab sel viisil, vastavalt uutele normatiivsetele nõuetele, isoleerida absoluutselt tihedalt.

1 Eeltööd

Eemaldage nakkumist vähendavad komponendid.

2 Kruntimine

Kandke Kiesol MB ühtlaselt peale. Niisutage tugevasti imavaid aluspindu eelnevalt veega. Jätke tasandatud

piirkonnad vahele.

3 Silumispahteldus

Kandke MB 2K silumispahteldus olemasoleva PMBC ja mineraalse aluspinna peale

(ülekate 100 mm).

4 Esimene hüdroisolatsioonikiht

Kandke esimene MB 2K esimene hüdroisolatsioonikiht ühtlaselt peale.

©

5 Teine hüdroisolatsioonikiht

Kandke teine MB 2K hüdroisolatsioonikiht peale, kui esimest kihti ei saa enam kahjustada.

6 Sokli soojustamine

Soklisoojustuse nõuetekohane montaaž pritsmevee piirkonnas koos soklikrohviga.

7 Krohvi hüdroisolatsioon

Isoleerige soklikrohv poore sulgevalt MB 2K abil. Paigaldage hüdroisolatsioonimaterjal vähemalt 50 mm üle maapinna ülaserva.

8 DS Protect

DS Protecti montaaž maapinna ülaserva kõrgusel.

9 Pinnaviimistlus

Värvige soklikrohv koos krohvi hüdroisolatsioonimaterjaliga Color PA abil üle.

Hüdroisoleerimine eelmüüri all

Kahekihilise müüritise tugipunktide hüdroisoleerimiseks ei olnud vedelalt pealekantavate hüdroisolatsioonimaterjalide nagu PBMC või pragusid katva MDS kasutamine seni üheselt reguleeritud. Uute siseriiklike regulatsioonide jõustumisega on nimetatud ja praktikas end aastaid õigustanud tootesüsteemid nüüd normatiivselt määratletud. Paindlik polümeermodifitseeritud paksukihiline pinnakate Remmers MB 2K saavutab ainulaadse jõudluse tõttu edu ka selles valdkonnas. Nii täidab MB 2K mitte ainult pragusid katva MDS (PG MDS) nõuded, vaid ka PMBC survekoormusega koormatavuse nõuded enam kui 3-kordselt. MB 2K on lisaks sellele väga kergesti töödeldav ja seda saab kasutada nii lobri- kui ka pahteldusmeetodil. Koos fliisiga kaetud vuugilintidega seeriast VF on see süsteemilahendus väga lihtsalt teostatav, vastab praktikale ja alates juulist 2017 standardile vastav.

Tõendus:

  • AbP vastavalt PG MDS
  • Deformatsiooni kontrollimine 3-kordse standardkoormusega (DIN EN 15814)

1 Eeltööd

Faasige seina väljaulatuva piirkonna serv. Eemaldage nakkumist vähendavad komponendid.

2 Kruntimine

Kandke Kiesol MB ühtlaselt peale. Niisutage tugevasti imavaid aluspindu eelnevalt veega.

3 Silumispahteldus

Kandke peale MB 2K silumispahteldus peale.

4 Vuugiteibi paigaldamine

Kandke MB 2K sisenurga piirkonnas peale ja paigaldage „värskena värskele“ vuugiteip VF.

5 Esimene hüdroisolatsioonikiht

Kandke esimene MB 2K esimene hüdroisolatsioonikiht ühtlaselt peale.

6 Teine hüdroisolatsioonikiht

Kandke teine MB 2K hüdroisolatsioonikiht peale, kui esimest kihti ei saa enam kahjustada.

7 Müüritisekiht

Ehitage sein pärast hüdroisolatsiooni piisavat kuivamist.

©

Aluse tihendamine

Leiti 9 toodet
 

Vaade:

Artiklinr 300801

Spetsiaalkrunt

Artiklinr 301408

Multifunktsionaalne hüdroisolatsioonimaterjal ehitistele. Ühendab paindlike, pragusid täitvate, mineraalsete tihendusvõõpade MDS ja bituumenpakskatete PMBC omadused

Artiklinr 2087130

Lahustivaba, plastlisandiga bituumenpakskihtkate polüstürooliga, 2K

Artiklinr 2087210

Lahustivaba, plastlisandiga bituumenpakskihtkate polüstürooliga, 1K

Artiklinr 507101

Kõrge kvaliteediga, fliisiga kaetud premium-tihendusteip NBR kautšuki baasil

Artiklinr 500301

fliisiga kaetud, isekleepuv butüültihenduslint

Artiklinr 042625

Hea sulfaadikindlusega tihenduspahtel

Artiklinr 300501

Artiklinr 480501

©

Kõigile, kes soovivad rohkem teada

Meie Remmersi sokliinfo marketingilehel leiate üksikasjalikku infot hoonesokli kohta, nagu nt kalkulatsioonitabelid, näidiskirjeldused ja detailjoonised tasuta allalaadimiseks.

Lisainfo