©

Betooniasendussüsteemid

Euroopas harmoniseeritult reguleeritud standardis DIN EN 1504-3

DIN EN 1504-3 reguleerib betooniasendussüsteeme kandvate ja mittekandvate betoonkonstruktsioonide parandustöödel. Seda, millise juhtumiga on objektil tegemist, peab hindama professionaalne projekteerija. Määravaks on ehitise stabiilsus selle kindlaksmääratud järelejäänud kasutusaja jooksul.

Remmersi betooniasendussüsteemid püsivuse suhtes olulise tähtsusega renoveerimiseks näitavad oma paljusid kasutusalasid alates kõrg- ja inseneriehituse ehitiste pindade katmisest kuni ekstreemselt koormatud ehitusdetailide reprofileerimiseni sulatusvahenditega töödeldud piirkondades. Eriline omadus on kõrge takistus sulfaate sisaldava vee kasutamiseks.

Betooniasendussüsteemid kandvate ja mittekandvate betoonist konstruktsioonide renoveerimisel on Euroopas reguleeritud standardis DIN EN 1504-3. Sellega kannavad need tooted CE-märgist ja tõendavad olulisi tunnuseid omaduste deklaratsioonis.

Aeg on raha - mitte ainult sellepärast, et see peab toimuma kiiresti. Remmersi betooni remondisüsteemidega saab alatest korrosioonikaitsest kuni pinnakatteni teostada kõik ühe päeva jooksul.

Kandvate betoonkonstruktsioonide renoveerimistööd

Remmersi betooniasendussüsteemid püsivuse suhtes olulise tähtsusega renoveerimiseks näitavad oma paljusid kasutusalasid alates kõrg- ja inseneriehituse ehitiste pindade katmisest kuni ekstreemselt koormatud ehitusdetailide reprofileerimiseni sulatusvahenditega töödeldud piirkondades. Eriline omadus on kõrge takistus sulfaate sisaldava vee kasutamiseks.

Betooni asendussüsteemid

Leiti 11 toodet
 

Vaade:

Artiklinr 108425

Artiklinr 091901

Korrosioonikaitselisand Betofix RM / Betofix R2 jaoks

Artiklinr 108705

Artiklinr 090084

Artiklinr 109225

Schnellreparaturmörtel

Artiklinr 109306

Artiklinr 109625

Kiududega tugevdatud PSS betoonehitiste staatiliseks remontimiseks

Artiklinr 108625

Ülitugev PCC-põrandakattesegu

Artiklinr 100806

Artiklinr 107925