• BSP 6

  Artiklinr 030920

  BSP 6

  Voolav, mineraalne täite- ja injektsioonimört

  Tugevus
  M5 tahke
  LANG_VARIANTE
  0309 | Hall/Grau
  Suurus / kogus

  Toote omadused

  Paindetugevus 7 d: ca. 1,0 N/mm²
  28 d: ca. 2,0 N/mm²
  Survetugevus 7 d: ca. 3,0 N/mm²
  28 d: ca. 6,0 N/mm²
  Tardumise algus (20 °C) > 8 tundi
  Tardumise lõpp (20 °C) > 10 tundi
  Suurim terasuurus < 0,2 mm
  Õhupooride sisaldus < 10 mahu.-%
  pH-väärtus Ca. 12
  poorsus > 20 mahu.-%
  Veevajadus 8-9 l/20 kg
  Leelisesisaldus < 0,5 %

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and outdoors
  • Tühimikega ja nõrga müüritise tugevdamine (WTA tehnilise infolehe 4-3 järgi)
  • Vuukide ja puuravade täitmine
  • Puuravade eelnev injekteerimine mitmeastmelise injektsiooni korral

  Omadused

  • Madala viskoossusega (eriti hea voolavusega)
  • Vähese kokkutõmbumisega
  • Väga vastupidav sulfaatidele ja madala leelisesisaldusega (SR/NA).
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Puurimiskanal peab olema puuripurust puhas

   • Ettevalmistused

    Tühimikega müüritise tugevdamine

    Puuravade tegemine: Läbimõõt 18 - 30 mm, kaldenurk ca. 45°, puurava sügavus kuni maks. 5 cm enne seina lõppu.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Bore hole saturation / Pressure injection
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: min. +5 °C kuni maks. +30 °C

   • Tühimike täitmine

    Ilma surveta läbi lehtri.

    Madalsurvega täitmine sobivate injekteerimisseadmete ja injekteerimisotsikutega.

     

    Töötlemisjuhised
    • Tahkunud mörti ei tohi ei värske mördi ega veega uuesti pinnalekantavaks muuta.

     Kaitske värskeid mördipindu väh. 4 päeva kiire kuivamise, pakase ja vihma eest.

     Masinaga pealekandmisel palume võtta ühendust Remmers Technik Service personaliga, tel. 05432 83900.

   • Tööseadmed/puhastus
    • Bore hole saturation / Pressure injection
    • Segamistööriist, lehter, injektsiooniotsik, sobivad injektsioonipumbad (nt firma Desoi)

    • Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.

   • Hoiustamine/säilivus
    • Protect form moisture
    • Shelf-life 12 months
    • Kuivas kohas, suletud originaalanumas u. 12 kuud.

   • Tarbimine
    • 1.2 kg / l void
    • Ca. 1,2 kg/l tühimik

    • Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.

   • Üldised juhised
    • Võib sisaldada püriidi (raudsulfiid) jääke.

     Mitte kasutada kipsi sisaldavatel aluspindadel!

     Segamiseks kasutatav vesi peab olema joogivee kvaliteediga.

     Sisaldab vähesel määral kromiiti vastavalt direktiivile 2003/53/EÜ.

     Tehke alati proovipin(na)d!

     Toote iseloomulikud andmed on välja selgitatud laboritingimustes temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelist õhuniiskust.

     Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

     Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

   • Utiliseerimisjuhis
    • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

   • Ohutus/eeskirjad
    • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.