• BIT 1K [basic]

  Artiklinr 2087210

  BIT 1K [basic]

  Lahustivaba, plastlisandiga bituumenpakskihtkate polüstürooliga, 1K

  LANG_VARIANTE
  020872 | BIT 1K
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Baas Plastmassi-bituumeni-emulsioon polüstürooliga
  Tihe valmissegu Ca. 0,75 kg/l
  Täieliku kuivamise aeg (20 °C / suht. niiskus 70 %) Ca. 72 tundi (sõltuvalt ilmastikutingimustest ja värske kihi paksusest võib antud aeg lüheneda või pikeneda.)
  Konsistents pastöösne, tiksotroopne
  Pragude kattevõime ≥ 2 mm
  Praorõhukontrollid (DIN 15820) täidetud
  Kuivjääk Ca. 80 Vol.%

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use on floors/walls indoors
  • Uute ja vanade hoonete maapinnaga kokkupuutuvate ehitisosade isoleerimine
  • AW_BI_20
  • Ehitise tagantjärele isoleerimine vastavalt WTA-infolehele 4-6

  Omadused

  • Water-based
  • Lahustivaba
  • Surveveekindel
  • Äärmiselt paindlik, veniv ja pragusid kattev
  • Radoonikindlus kontrollitud
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Lamedad, mineraalsed aluspinnad.

    Kandevõimeline, puhas ja tolmuvaba.

    Betoonaluspinnad valmistada seina-sokli ühenduskohas mehaaniliselt kandvalt ette.

    Mattniisked pinnad on lubatud.

    Vajadusel niiskusekaitse.

   • Ettevalmistused

    Eemaldage kraatid ja mördijäägid.

    Murdke nurgad ja servad.

    Sisenurgad ümardada sobiva mineraalse mördiga.

    Süvendid > 5 mm sulgeda mineraalselt.

    U2_BI_16

    Aluspinna vajaliku tugevdamise korral (saneerimine) kruntida Kiesol’iga (lahjendada veega 1:1).

    Kontaktkihiks ning õhumullide vältimiseks valmistada kraapepahtel.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • trowel application
   • Kasutustingimused

    Materjali, keskkonna- ja aluspinna temperatuur: min. +5 °C bis maks. +30 °C

   • Edasised isolatsioonikihid kanda peale alles pärast eelneva kihi piisavat kõvenemist.

    Eemaldada ämbriserva külge kinni kuivanud materjal

    Materjal kantakse ettevalmistatud aluspinnale kahes kihis.

    Süvendid > 5 mm sulgeda mineraalselt.

  • Töötlemisjuhised
   • Märjalt töödeldavate isolatsioonimaterjalide korral võib otsese päikesekiirguse ja/või tuulekoormuse tõttu esineda kiirenenud nahateket ja ebakorrapäraseid mulle.

    Edasised isolatsioonikihid kanda peale alles pärast eelneva kihi piisavat kõvenemist.

    Edasised isolatsioonikihid kanda peale alles pärast eelneva kihi piisavat kõvenemist.

    Kaitsta kuiva isolatsioonimaterjali mehaaniliste kahjustuste ja UV-kiirguse eest.

    Masinaga pealekandmisel palume võtta ühendust Remmers Technik Service personaliga, tel. 05432 83900.

  • Tööseadmed/puhastus
   • trowel application
   • Kulp, silurkellu, kindlat kihi paksust tagav kellu, sobiv pihustusvahend

   • Puhastage tööriistad veega kohe pärast kasutamist.

    Kuivanud materjal eemaldada lahustiga V 101.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx. 1.3 l / mm thick layer / m²
   • Ca. 1,3 l /m²/mm kuiva kihi paksus,
    täpsemalt vt. kulutabelist kasutusnäidete all

  • Kasutusnäited
   • Vee koormusklassid
    (vastavalt DIN 18533)

    Kuiva kihi paksus
    (mm)
    Märja kihi paksus
    (mm)
    Kulu
    (kg/m²)
    Kattevõime 30 l
    (m²)
    W1-E
    Pinnaseniiskus ja mittesurveline vesi

    ≥ 3 ca. 4,0 ca. 4,0 ca. 7,5
    W2.1-E
    Survelise vee mõõdukas mõju (ehitussügavus ≤ 3m)


    ≥ 4 ca. 5,0 ca. 5,0 ca. 6,0
    W3-E
    Mittesurveline vesi mullaga kaetud lael

    ≥ 4 ca. 5,0 ca. 5,0 ca. 6,0
    W4-E
    Pritsmevesi seinasoklil ja kapillaarvesi maaga kokkupuutuvate seinte sees ja all

    ≥ 3 ca. 4,0 ca. 4,0 ca. 7,5
    Kihi normpaksus vastavalt DIN 18533
    du = kraapepahtli kulu ca. 0,5 l/m² (sõltub aluspinnast)
    dv = - kindlat kihi paksust tagava kelluga ei ole vajalik
            - ilma kindlat kihi paksust tagava kelluta kulu ca. 0,7 l/m² (dmin = 4mm)

    * Isolatsiooni kontroll üleminekukohas kõrge vee sissetungimistakistusega detailidele (PG - ÜBB) puudub.

  • Üldised juhised
   • Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

    Erikokkulepped, samuti katsetunnistused leiate internetist aadressil www.remmers.com.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.