• WP Sulfatex rapid

  Artiklinr 042925

  WP Sulfatex rapid

  LANG_VARIANTE
  0429 | Hall/Grau
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Paindetugevus Approx. 5 N/mm²
  Survetugevus Approx. 20 N/mm²
  Approx. 60 minutes
  Veevajadus 3.5 - 5.5 l/25 kg
  Veeimavuskoefitsent W24 < 0.1 kg/(m2h0.5)
  Veeauru diffusioonitakistus µ < 200

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and outdoors
  • Keldri hilisem hüdroisoleerimine seestpoolt.
  • Sokli hilisem hüdroisoleerimine.
  • Maapinnaga kokkupuutuvate ehitise osade kaitse tagaküljelt mõjuva niiskue eest.
  • Mahutite hüdroisoleerimine seestpoolt mõjuva survelise vee puhul.
  • AW_M_142
  • Vuugi- ja pinnapahtel
  • Tihendusribade loomine
  • Soolakoormusega aluspinnad.

  Omadused

  • Kihipaksus ühekihiliselt kuni 50 mm
  • Väga vastupidav sulfaatidele ja madala leelisesisaldusega (SR/NA).
  • Kiiresti kõvenev
  • Surveveekindel
  • EG_M_137
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Kandevõimeline, puhas ja tolmuvaba.

   • Ettevalmistused

    Eemaldage vanad krohvid või värvikihid vähemalt 80 cm kahjustatud piirkonnast kõrgemalt.

    Põranda ja seina ühenduskohas puhastage põrand u 20 cm laiuselt.

    Murdke nurgad ja servad.

    Teostage ühenduskohad nõgusalt.

     

    Kruntimine Väljas:

    Mineraalsed aluspinnad Kiesol/Kiesol MB-ga kruntida.

     

    Kruntimine Sees:

    Mineraalsed aluspinnad kruntige Kiesoliga (1:1 vees).

     

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Jointing iron
   • Tasandamine

    Kandke toode pahteldavalt värskesse nakkesilda.

    Järgmine kiht kantakse pinnale kohe, kui eelmist enam ei kahjustata.

    AW_M_163

    Kandke materjal kohe peale kokkusegamist kogu ulatuses pinnale.

    Pindade hüdroisoleerimine

    VA1_M_185

    Järgmine kiht kantakse pinnale kohe, kui eelmist enam ei kahjustata.

    VA1_M_527

    VA1_M_185

    Järgmine kiht kantakse pinnale kohe, kui eelmist enam ei kahjustata.

    Kaitse tagaküljelt imbuva niiskuse eest

    Kandke ettevalmistatud aluspinnale üks koht materjali.

    VA1_M_184

    AW_M_164

    VA1_M_512

    Järgmine kiht kantakse pinnale kohe, kui eelmist enam ei kahjustata.

     

  • Töötlemisjuhised
   • Tahkunud mörti ei tohi ei värske mördi ega veega uuesti pinnalekantavaks muuta.

    VA2_M_565

    Kaitske värskeid mördipindu väh. 4 päeva kiire kuivamise, pakase ja vihma eest.

    Remontimisel kõrvaldage eelnevalt niiskuseallikad.

    VA2_M_502

  • Tööseadmed/puhastus
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Jointing iron
   • GR_HW_72

    Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 9 months
   • Kuivas, avamata pakendites, 9 kuud.

  • Tarbimine
   • 1.6 kg / mm thick layer / m²
   • Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.

  • Üldised juhised
   • Segamiseks kasutatav vesi peab olema joogivee kvaliteediga.

    Võib sisaldada püriidi (raudsulfiid) jääke.

    Sisaldab vähesel määral kromiiti vastavalt direktiivile 2003/53/EÜ.

    Toote iseloomulikud andmed on välja selgitatud laboritingimustes temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelist õhuniiskust.

    Kõrvalekalded kehtivatest regulatsioonidest lepitakse kokku eraldi. Arvestage Saksa Ehituskeemia 1. väljaande, seisuga 2002. a mai, „Ehitiste mineraalsete tihendusvõõpadega hüdroisoleerimise projekteerimine ja teostamine” juhistega. Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

    Tehke alati proovipin(na)d!

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.