©

Stabiilsuse ja kandevõime suurendamine

Ajalooliste konstruktsioonide tühimike täitmine ja kandevõime suurendamine

Müüritiste ehitamisel on sajandite pikkune traditsioon. Varasematel aegadel rajati müüritis käsitööndusalaste reeglite järgi, kivide suurus ja seina paksus olenesid hinnatud koormusest. Tänapäeval on ajaloolise müüritise kandevõime tundmine ehitussubstantsi kindlustamisel ja ümberehitamisel suure tähtsusega.

Koormuste ümberjaotused ja suurenemised müüritise sees võivad tekkida kahjustuste, saneerimis- või kindlustustööde aga ka kasutamise muutuste tulemusel ja need võivad endaga kaasa tuua uusi kahjustusi. Ajalooliste ehitiste kandvad ehitusdetailid, nagu seinad ja piilarid, koosnevad tihti kahekihilisest looduskivist või tellismüüritisest. Kui välised kihid on „korralikult“ müüritud, asub nende ehitusdetailide sisemuses enamasti kivimurru tükkidest ja suurest kogusest mördist koosnev „segu“. Kandevõimet mõjutavad lisaks kivi ja mördi tugevuse ja deformatsiooni omadustele veel paljud täiendavad parameetrid.

Nende hulka kuuluvad:

  • Müüritise ehitus (ühekihiline/mitmekihiline)
  • Kiviformaat
  • Seotise liik
  • Teostuse kvaliteet
  • Kivi- ja mördikvaliteet

Enamikel juhtudel mõjuvad tühimikud ja lõhed müüritises nende kandevõimet vähendavalt. Nii kuulub selliste vigaste kohtade täitmine paljude müüritiste saneerimistööde vajalike lisatööde hulka. Täitmiseks või pressimiseks kasutatavad mördid tuleb valida eelkõige lähtudes tugevusest, veeimavusvõimest ja sideainega ühilduvusest.

Püsivus ja suurenenud kandevõime

Leiti 1 toodet
 

Vaade:

Artiklinr 030920

Voolav, mineraalne täite- ja injektsioonimört