Pinnakaitsesüsteemid

Suur kasu kujundusliku mitmekesisuse juures

Remmersi kõrge kvaliteediga impregneerimismaterjalid ja jäigad või pragusid katvad pinnakatted suurendavad kaitset niiskuse, CO² ja terasega reageerivate soolade sissetungimise eest betooni servatsooni.

Mittekäidavatele ja -sõidetavatele pindadele

Niiskuse ehitusmaterjali sissetungimise takistamine on üks palju sajandeid tuntud ehitiste kaitsemise meetoditest. Juba Vitruv kirjeldas oma teoses „De Architectura Libri Decem“ looduslike õlide kasutamist, et muuta mört vetthülgavaks ja sellega vastupidavamaks. Tänapäeval lahendatakse need ülesanded kaasaegsete kaitseainetega, mille tõhusus ja kestvus tagatakse kõrge kvaliteediga toimeainete ja sideainetega.

Pinnakatteid ja impregneerimismaterjale kasutatakse erinevate funktsioonidega kaitsekihina. Kahjulike ainete, nt soolade või ka CO₂ betooni sissetungimise kaitse ja sellega seotud niiskusesisalduse reguleerimise ja elektrilise takistuse suurendamise kõrval saab suurendada ja füüsikalist vastupanuvõimet. Sellele lisandub pragude jäiga või paindliku tihendamise võimalus ning suur kujundusvõimaluste mitmekesisus kontrollitud pinnakaitsesüsteemidega OS 1 kuni OS 5a.

Remmersi pinnakaitsesüsteemid täidavad DIN EN 1504-2 ja DAfStb renoveerimisdirektiivi nõuded.

©

OS 1

Hüdrofobiseeriv impregneerimisvahend vetthülgava pinna loomiseks. Poorid ei ole täidetud vaid ainult kaetud.

Pinnal ei ole kihi tekkimine tuvastatav ja betoonipinna optilist kujundamist ei saa teostada.

©

OS 2

Vabalt ilmastikumõjude käes olevate, piisava vee äravooluga, ka sulatusainetega töödeldava pihustusalaga betoondetailide pindade profülaktiline kaitse

©

OS 4

Vabalt ilmastikumõjude käes olevad, ka sulatusainetega töödeldava pihustusalaga betoondetailide pinnad pragudevaba aluspinna korral

©

OS 5a

Vabalt ilmastikumõjude käes olevad, pinnalähedaste pragudega, ka sulatusainetega töödeldava pihustusalaga betoondetailid.

Käidavatele ja sõidetavatele pindadele

Remmersi kõrge kvaliteediga jäigad või pragusid katvad pinnakatted suurendavad kaitset niiskuse, CO² ja terasega reageerivate soolade sissetungimise eest betooni servatsooni. Kaitsefunktsioon tagatakse kontrollitud ja kasutusluba omavate pinnakaitsesüsteemidega OS 8 - OS 11 b.

©

OS 8

Jäik pinnakate mehaaniliselt tugevalt koormatud pindadele vastavalt DIN EN 1504-2 / DIN V 18026

©

OS 8 WD

Veeauru difusioonile avatud pinnakate mehaaniliselt tugevalt koormatud pindadele

©

OS 10 / OS 11a pro

Pinnakate kõrge pragude tihendusvõimega tihenduskihina kaitse- ja kattekihtide all käidavatel ja sõidetavatel pindadel DAfStb, TL / TP-BEL-B3 järgi

©

OS 11a (OS Fa)

Kõrgendatud dünaamilise pragude tihendusvõimega pinnakate käidavatele ja sõidetavatele pindadele DIN EN 1504-2 ja DAfStb järgi

©

OS 11b (OS Fb)

Kõrgendatud pragude tihendusvõimega pinnakate käidavatele ja sõidetavatele pindadele DIN EN 1504-2 ja DAfStb järgi

Pinnakaitsesüsteemid

Leiti 9 toodet
 

Vaade:

Artiklinr 100806

Artiklinr 071005

Vesilahuseline, lahustivaba silaanil põhinev impregneerimiskreem

Artiklinr 650005

Artiklinr 116011

Läbipaistev krundi-ja mördivaik

Artiklinr 638101

Veepõhine, pigmenteeritud, siidiläikeline lakk

Artiklinr 637101

Veepõhine, pigmenteeritud, matt lakk

Artiklinr 618611

Rulliga pealekantav pigmenteeritud kattekiht või viimistluskiht