Vaulted ceiling©

Sisehüdroisolatsioon

End õigustanud süsteemid keldritele ja kõrge kvaliteediga eluruumidele

Kui kahjustatud keldrisein ei ole selle kohal või kõrval asuvate ehitiste tõttu vabalt ligipääsetav, siis on Keldri saneerimine koos hilisema sisehüdroisolatsiooniga tõeline alternatiiv. Optimaalselt omavahel sobitatud tootesüsteemidega saab sel viisil luua isegi kõrge kvaliteediga eluruumi.

Kõrgeim kindlus kõrge kvaliteediga kasutamisel

Kvaliteedi ja kestvuse tagamiseks on hoolikas aluspinna ettevalmistus möödapääsmatu. WTA andmeleht 4-6-12/D annab selle kohta põhjalikke abistavaid juhiseid. Üksikute süsteemikomponentide nagu aluspinna ettevalmistamine/tugevdamine, sisehüdroisolatsioon, horisontaaltõke ja energeetiliselt kohandatud kaitsesüsteemid ühildamise teel saab vanadest keldriruumidest teha kõrge kvaliteediga kasutatavad eluruumid.

1 Eeltööd

Eemaldage vanad krohvid ja värvkatted kuni 80 cm kauguseni kahjustatud piirkonnast ning kraapige kahjustatud vuugid 2 cm sügavuselt lahti.

2 Kruntimine

Kandke Kiesol (1:1 veega) ühtlaselt ettevalmistatud aluspinnale peale. Niisutage tugevasti imavaid aluspindu eelnevalt veega.

3 Nakkesild

Kandke Kiesoli reaktsiooniaja jooksul nakkesild WP Sulfatex harja abil peale.

4 Tasandamine

Tasandage „värskena värskele“ WP DS Levelli abil kõik ebatasasused.

5 Tihendusnurk

Tehke tihendusnurk WP DS Levell tihendusnurgakelluga „värskena värskele".

©

6 Esimene hüdroisolatsioonikiht

Kandke esimene WP Sulfatexi hüdroisolatsioonikiht harja abil tasanduskihile.

7 Teine hüdroisolatsioonikiht

Kandke teine lobrikiht „värskena värskele“ esimesele hüdroisolatsioonikihile. Olenevalt koormusest võivad olla vajalikud mitu kihti.

8 Pritskrohvi viskamine

Visake segatud ja veel värske WP Sulfatex eelpritskrohv kogu pinnale peale.

9 Saneerimiskrohvi pealekandmine

Kandke 24 tunni pärast SP Top WD rapid peale.

10 Saneerimiskrohv - viimistlemine

Siluge SP Top WD rapid pärast kõvenema hakkamist silumiskäsnaga ja vähese veega või valikuliselt siluge laiali ja töödelge SP Top Q2 abil üle.

©

Kuiva ja tiheda kasutatava keldri nimel

Aeg on raha! Seetõttu tasub lihtsalt kasutatavates keldriruumides panustada kiiretele lahendustele. Lahendused, mis ei pretendeeri maksimaalsele (elu-)mugavusele, aga on selle eest efektiivsete teostusaegadega. Remmersi veetihe tihenduskrohv annab selle lahenduse. Kasutatavates keldrites saab toodet kombineeritult kapillaaraktiivse pahtliga iQ-Top SLS kasutada alternatiivina klassikalisele lobridest ja tootlikust saneerimiskrohvist koosnevale Kiesol-süsteemile.

Kasutusnäited

  • Süsteem ainult normaalse niiskusekoormusega tarberuumidele, sest niikuse sorptsioon läbi kapillaaraktiivse pahtli on kindalt võimalik ainult madala temperatuuri või aururõhu erinevuse korral
  • Laoruumid, hoiuruumid, garaažid, jalgrattakeldrid

Omadused

  • Kiududega tugevdatud, vett mitteläbilaskev krohv
  • Kontrollitud kuni 2,5 bar (see vastab 25 m veesambale!)
  • Selgelt suurendatud kiirus, sest tihedus ja tasandamine toimuvad ühe tootega

Eelised

  • Kasutatavate keldrite erisüsteem
  • Efektiivne teostamine väheste ja lihtsate tööetappidega
  • Tasandamine ja hüdroisoleerimine ainult veetiheda tihenduskrohviga

1 Aluspinna eeltöötlemine

Eemaldage vanad krohvid ja värvkatted kuni 80 cm kauguseni kahjustatud piirkonnast ning kraapige kahjustatud vuugid 2 cm sügavuselt lahti.

2 Kruntimine

Kandke Kiesol (1:1 veega) ühtlaselt peale. Niisutage tugevasti imavaid aluspindu eelnevalt veega.

3 Nakkesild

Kandke Kiesoli reaktsiooniaja jooksul nakkesild WP Sulfatex harja abil peale.

4 Tihendusnurk

Üleminekupiirkonnas sein/põrand tehke tihendusnurk WP Top [basic] tihendusnurgakelluga „värskena värskele“.

5 Tasandamine

Tasandage „värskena värskele“ WP Top [basic] abil kõik ebatasasused.

6 Hüdroisolatsioonikiht

Tõmmake hüdroisolatsioonikiht WP Top [basic] karestatud tasanduskihile umbes 20 mm paksuselt peale. Järgneva pahtli paremaks fikseerumiseks karestage piisavalt kõvenenud pind.

7 Pinnaviimistlus

Kandke 2 – 7 päeva pärast iQ-Top SLS umbes 5 mm paksuselt peale.

©

Sisemine tihendus

Leiti 4 toodet
 

Vaade:

Artiklinr 181001

Lahustivaba, kõvastav kivistuskontsentraat 1K

Artiklinr 043025

Sulfaatidele väga vastupidav jäik mineraalne tihendusvõõp.

Artiklinr 042625

Hea sulfaadikindlusega tihenduspahtel

Artiklinr 101001

Kiiresti tahkuv täitemört