©

Betooni kaitse ja renoveerimine

Mitte miski ei kesta igavesti

Vaatamata betooni kõrgele kvaliteedile ja vastupidavusele võivad siiski tekkida kahjustused, mis muudavad vajalikuks renoveerimise ja täiendava kaitse. Betoonikahjustuse põhjuste juures tuleb eristada keskkonnamõjusid ja valmistuspuudusi. Keskkonnamõjudeks võivad olla heitgaasid, happelised sademed, pakane ja sulatussoolad. Sealjuures muutuvad keemilised omadused nii, et terasarmatuur hakkab betoonis roostetama. Kahanemispraod, tühimikud, kruusapesad ja liiga väike betoonikate on tüüpilised valmistuspuudused, mis samuti soodustavad armatuuri korrodeerumist.

Kahjupõhjuste ja kahjupiltide mitmekesisuse tõttu raudbetoonkonstruktsioonidel on juba palju aastaid erinevaid renoveerimispõhimõtteid. Need on toodud näiteks Saksa raudbetooni komitee (DAfStb) direktiivis „Betoondetailide kaitse ja renoveerimine (korrashoiudirektiiv)“ ja euro-standardiseerias EN 1504 (Saksamaal DIN EN 1504) „Kandvate betoonkonstruktsioonide kaitse ja renoveerimise tooted ja süsteemid“.

Suurt mõju ehitise kestvusele ei oma mitte ainult korrektne projekteerimine (kandesõrestik ja konstruktiivsed detailid) vaid ka ehitusmaterjalide valik ja hoolsus ehitamisel.

DIN EN 1504-3 reguleerib betooniasendussüsteeme kandvate ja mittekandvate betoonkonstruktsioonide parandustöödel. Seda, millise juhtumiga on objektil tegemist, peab hindama professionaalne projekteerija. Määravaks on ehitise stabiilsus selle kindlaksmääratud järelejäänud kasutusaja jooksul.

Remmersi kõrge kvaliteediga impregneerimismaterjalid ja jäigad või pragusid katvad pinnakatted suurendavad kaitset niiskuse, CO² ja terasega reageerivate soolade sissetungimise eest betooni servatsooni.

Palju kahjustusi betoonehitistel tekivad pragude ja tühimike tõttu, mis võimaldavad kahjulike ainete sissetungimist ehituskonstruktsiooni sisse. Need kahjustavad mõjud mõjutavad betooni funktsionaalsust ja vähendavad sellega samuti oluliselt ehitise kandevõimet.

Betooni kaitse ja remont

Leiti 43 toodet
 

Vaade:

Artikli nr 108425

Artikli nr 687101

Artikli nr 687601

Artikli nr 687001

Artikli nr 064205

Hüdrofobiseeriva toimega krunt

Artikli nr 297613

Väga elastne fassaadipinnakate

Artikli nr 091901

Korrosioonikaitselisand Betofix RM / Betofix R2 jaoks

Artikli nr 108705

Artikli nr 055625

Artikli nr 109225

Schnellreparaturmörtel

Artikli nr 109306

Artikli nr 109625

Kiududega tugevdatud PSS betoonehitiste staatiliseks remontimiseks

Artikli nr 108625

Ülitugev PCC-põrandakattesegu

Artikli nr 110025