©

Betooni kaitse ja renoveerimine

Mitte miski ei kesta igavesti

Vaatamata betooni kõrgele kvaliteedile ja vastupidavusele võivad siiski tekkida kahjustused, mis muudavad vajalikuks renoveerimise ja täiendava kaitse. Betoonikahjustuse põhjuste juures tuleb eristada keskkonnamõjusid ja valmistuspuudusi. Keskkonnamõjudeks võivad olla heitgaasid, happelised sademed, pakane ja sulatussoolad. Sealjuures muutuvad keemilised omadused nii, et terasarmatuur hakkab betoonis roostetama. Kahanemispraod, tühimikud, kruusapesad ja liiga väike betoonikate on tüüpilised valmistuspuudused, mis samuti soodustavad armatuuri korrodeerumist.

Kahjupõhjuste ja kahjupiltide mitmekesisuse tõttu raudbetoonkonstruktsioonidel on juba palju aastaid erinevaid renoveerimispõhimõtteid. Need on toodud näiteks Saksa raudbetooni komitee (DAfStb) direktiivis „Betoondetailide kaitse ja renoveerimine (korrashoiudirektiiv)“ ja euro-standardiseerias EN 1504 (Saksamaal DIN EN 1504) „Kandvate betoonkonstruktsioonide kaitse ja renoveerimise tooted ja süsteemid“.

Suurt mõju ehitise kestvusele ei oma mitte ainult korrektne projekteerimine (kandesõrestik ja konstruktiivsed detailid) vaid ka ehitusmaterjalide valik ja hoolsus ehitamisel.

DIN EN 1504-3 reguleerib betooniasendussüsteeme kandvate ja mittekandvate betoonkonstruktsioonide parandustöödel. Seda, millise juhtumiga on objektil tegemist, peab hindama professionaalne projekteerija. Määravaks on ehitise stabiilsus selle kindlaksmääratud järelejäänud kasutusaja jooksul.

Remmersi kõrge kvaliteediga impregneerimismaterjalid ja jäigad või pragusid katvad pinnakatted suurendavad kaitset niiskuse, CO² ja terasega reageerivate soolade sissetungimise eest betooni servatsooni.

Palju kahjustusi betoonehitistel tekivad pragude ja tühimike tõttu, mis võimaldavad kahjulike ainete sissetungimist ehituskonstruktsiooni sisse. Need kahjustavad mõjud mõjutavad betooni funktsionaalsust ja vähendavad sellega samuti oluliselt ehitise kandevõimet.

Betooni kaitse ja remont

Leiti 21 toodet
 

Vaade:

Artiklinr 108425

Artiklinr 687001

Artiklinr 047503

Artiklinr 091901

Korrosioonikaitselisand Betofix RM / Betofix R2 jaoks

Artiklinr 108725

Artiklinr 109225

Schnellreparaturmörtel

Artiklinr 109306

Artiklinr 109625

Kiududega tugevdatud PSS betoonehitiste staatiliseks remontimiseks

Artiklinr 108625

Ülitugev PCC-põrandakattesegu

Artiklinr 100825

Artiklinr 071005

Vesilahuseline, lahustivaba silaanil põhinev impregneerimiskreem