Looduskivifassaadid

Ajaloolisest ehitisest kuni ühepereelamuni

Teisiti kui telliste või kaasaegsete ehitusmaterjalide juures erinevad looduskivi juures mitte ainult kivide kuju, värv ja pinnaomadused, vaid väga palju ka nende füüsikalised ja keemilised omadused. Originaalmaterjali säilitamine ja uute kasutatavate remondimaterjalide kohandamine on seetõttu eriti oluline, et säilitada substantsi pikaajaliselt. Remmersi kivitugevdusvahendeid kasutatakse ajalooliselt väärtuslike kultuurimälestiste kindlustamiseks kogu maailmas.

Mida on ilusamat kui lubja- või liivakivist vanad „kõrged müürid“? Maju ei ehitata tänapäeval enam mitte looduskividest, sest need oleksid kallimad kui „tavalised“ ehitised. Seetõttu tuleb juba olemasolevaid looduskivist ehitisi hoida eriti korras.

Sealjuures on selliste objektide, nagu näiteks Kölni toomkiriku, kus restauraatorite ja kiviraidurite armeed leiavad endale eluülesande kõrval vaateväljas iseäranis ka tavalised linnade vanad majad oma looduskivist karniiside ja aknapaledega. Teisiti kui telliste või kaasaegsete ehitusmaterjalide juures erinevad looduskivi juures mitte ainult kivide kuju, värv ja pinnaomadused, vaid väga palju ka nende füüsikalised ja keemilised omadused. „Täpne“ uurimine on siin möödapääsmatu. Sest spetsiaalselt looduskivi juures on originaalmaterjali säilitamine ja uute kasutatavate remondimaterjalide kohandamine seetõttu ääretult oluline, et säilitada substantsi ka pikaajaliselt.

©

Tööetapid

1 Müüritise tugevdamine

Tühimikega ja nõrga müüritise stabiilsuse või kandevõime suurendamiseks pressitakse tühimikud BSP 3/6 või BSP Historic abil madalsurvega täis (vastavalt WTA andmelehele 4-3-98-D).

2 Puhastamine ja soolatustamine

Puhastamine ei ole mitte ainult optilistel eesmärkidel: Mustusekoorikud akumuleerivad niiskust ja kahjulikke aineid ning need takistavad aluspinna kuivamist. Soolad eemaldatakse pinnalähedasest piirkonnast Remmersi soolatustamiskompressidega. Kompress kantakse peale nagu krohv ja eemaldatakse umbes 3 nädala pärast jälle koos sinna kogunenud sooladega.

3 Vuugimördi eemaldamine

Nähtavate kividega fassaadi peaaegu iga renoveerimisega kaasneb enamasti kahjustatud vuukide uuendamine. Üldjuhul tuleb vuugid 2 cm või kahekordse vuugilaiuse sügavuses vastavalt puhastada.

4 Pundumise vähendamine

Terve rea looduskivide jaoks on punduva savimineraali poolt põhjustatav (maalõhn kivi niisutamisel) „Niiskuslik pundumine ja kahanemine“ väga oluliseks kahjustuste põhjuseks. Töötlemine hetkel ainulaadse Remmersi vahendiga Antihygro saab pundumise ulatust ja pundumiskiirust vähendada.


5 Tugevdamine

Tugevdamise eesmärgiks on esialgse tugevusprofiili taastamine sihipärase sideaine lisamisega. Selle ülesande lahendamiseks on kasutatavad paljud ränihappe baasil kivitugevdusvahendid (KSE).

6 Restaureerimine ja vuukimine

Kahjustatud kivid asendatakse või korrigeeritakse RM pro abil. Uuesti vuukimine toimub sideaine, terasuuruse ja värvi järgi sobitatud vuugimördiga.

7 Hüdrofobiseerimine ja graffitikaitse

Profülaktiliseks pikaajaliseks kaitseks sambla, seenete ja vetikate kasvamise vastu võib enne hüdrofobiseerimist peale kanda vedela roheliseks muutumise vastase kaitsena impregneerimisvahendi BFA. Hüdrofobiseerimine on alati lõpetav töötlemisoperatsioon. Poolpüsiv Remmersi graffitikaitse lihtsustab graffiti eemaldamist.

8 Lasuur või lobrilasuur

Mõningaid looduskive ei saa nende struktuuri tõttu hüdrofobiseerivalt impregneerida. Vajadusel siiski vajalikku veetõrjet saab siis saavutada ainult „pinnasüsteemiga“. Color LA Historic ja Color LA Fill Historic töötati välja spetsiaalselt selle kasutusala jaoks.

Mustusekiht on selle suure sisemise pinna tõttu suurepärane niiskuse ja gaasikujuliste ja partikulaarsete kahjulike ainete absorbent. Need reageerivad enamasti kooriku aluspinnal ja kiirendavad hävinemist.

Looduskivi ja teiste mineraalsete ehitusmaterjalide soolatustamine kompresside abil on tunnustatud ja paljudel olulistel ehitistel end õigustanud meetod, et vähendada ehitisel oluliselt neid kahjustavaid soolasid.

Stabiilsuse ja kandevõime suurendamine

Müüritiste ehitamisel on traditsioon. Varasematel aegadel rajati müüritis käsitööndusalaste reeglite järgi, kivide suurus ja seina paksus olenesid hinnatud koormusest. Tänapäeval on kandevõime tundmine vana ehitussubstantsi kindlustamiseks ja ümberehitamiseks suure tähtsusega.

Pundumise vähendamine

Paljud looduskivid sisaldavad punduvaid savimineraale. Selleks on enamasti kihilised silikaadid, mis sarnanevad oma ülesehituselt raamatule. Need on juba madala niiskusesisalduse korral elektrokeemilise mõju tõttu kihis oma vahekihtide vahel võimelised vett vastu võtma ja ära andma.

Dresden Zwinger

Kivide tugevdamine

Mineraalse ehitusmaterjali murenemisega kaasneb alati selle struktuuri nõrgenemine. Tugevdusmeetme keskne ülesanne seisneb murenemise tõttu tekkinud uue pooriruumi sihipärases täitmises.

Restaureerimine

Remmersi restaureerimismördi-süsteem on välja töötatud spetsiaalselt täiendusena mineraalsetele ehitusmaterjalidele või nende aseainetele.

Vuukimine

Vuugid täidavad ehitisel erinevaid funktsioone ja need peavad seetõttu olema vastavalt konkreetsetele nõuetele äärmiselt erinevate omadustega.

Profülaktiliseks pikaajaliseks kaitseks sambla, seenete ja vetikate kasvamise vastu võib enne hüdrofobiseerimist või värvkatet peale kanda vedela roheliseks muutumise vastase kaitsekihi. See moodustab aluspinnas toimeaine varu, mis muutub toimivaks ainult siis, kui rünnak toimub ka tegelikult.

Graffitikaitse

Remmersi graffitikaitsevahend kulub poolpermanentsete graffitikaitsesüsteemide klassi. Graffiti ja värviga määrimised saab töödeldud aluspindadelt eemaldada lihtsalt kuumavee-survepesuri kasutamisel.

Vesi mängib mineraalsete ehitusmaterjalide murenemisel keskset rolli. Kasulik kahjusid ennetav (profülaktiline) meede on hüdrofobiseerimine.

Lasuuriv värvkate

Tagasipööratavaks alternatiivseks variandiks struktuursele veetõrjele hüdrofobiseerivate impregneerimisvahenditega on katvalt või lasuurivalt kasutatav Remmersi silikoonvärvisüsteem.

Looduskivist fassaadid

Leiti 1 toodet
 

Vaade:

Artiklinr 072505

Vesine tugevdava ja hüdrofobiseeriva toimega sügavkrunt