©

Vana maja välishüdroisoleerimine

Kauakestvad süsteemilahendused igaks kasutusjuhtumiks

Ehitise hüdroisolatsiooni toime ja kestvus olenevad erinevatest teguritest. Selle hulka kuulub ühe kõige olulisema tegurina õige hüdroisolatsioonisüsteemi valik, olenevalt veekoormuse liigist. Alles koormuse õige määramine võimaldab saavutada püsivalt funktsioneerivat ehitise hüdroisolatsiooni.

Bituumsete aluspindade saneerimine

Maapinnaga kokkupuutuvate ehitusdetailide hilisem välishüdroisoleerimine nõuab kavandamisel ja teostamisel suurt hoolsust. Pärast isoleeritava ehitusdetaili avamist tuleb hinnata olemasoleva hüdroisolatsiooni liiki ja omadusi. Vanade bituumsete hüdroisolatsioonimaterjalide korral tuleb enne tööde algust kontrollida tugevat ühendust aluspinnaga ja eemaldada lahtised, nakkumist vähendavad komponendid. Vana hüdroisolatsiooni eemaldamine on vajalik ainult üksikjuhtudel. Et saada hakkama kõrgenenud niiskuskoormusega seina-taldmiku-ühenduses, tuleb selles piirkonnas eemaldada vana hüdroisolatsioon kuni mineraalse aluspinnani. Optimaalse nakkumise tagamiseks vana ja uue hüdroisolatsiooni vahel on uue hübriidhüdroisolatsioonimaterjali MB 2K näol kasutatav nii lihtsalt kasutatav kui ka tõhus nakkesild.

1 Vana pinnakatte eemaldamine

Tugipunkti kõrgelt koormatud piirkonnas eemaldage vana hüdroisolatsioonimaterjal kogu pinnal kuni mineraalse aluspinnani.

2 Eeltööd

Murdke väljaulatuva vundamendiosa serv lahti. Nakkumist vähendavad komponendid tuleb täielikult eemaldada.

3 Kruntimine

Kandke Kiesol (1:1 veega) ühtlaselt peale. Niisutage tugevasti imavaid aluspindu eelnevalt veega.

4 Nakkesild

Kandke Kiesoli reaktsiooniaja jooksul nakkesild WP Sulfatexiga peale.

5 Tasandamine

Tasandage „värskena värskele“ WP DS [basic] abil kõik ebatasasused.

©

6 Tihendusnurk

Tehke tihendusnurk WP DS [basic] tihendusnurgakelluga „värskena värskele".

7 Nakkesild/silumispahteldus

Kandke MB 2K pahteldusmeetodil õhukeselt aga kogu pinnal vanale hüdroisolatsioonimaterjalile peale.

8 Pindmine hüdroisolatsioon

Pärast nakkesilla ja MB 2K reaktsiooni kandke hüdroisolatsioonimaterjal kahes tööetapis peale.

9 Soojusisolatsioon

Pärast soojusisolatsiooni piisavat läbikuivamist liimige kogu pinnal MB 2K hüdroisolatsiooni külge.

10 DS Protect

DS Protecti montaaž maapinna ülaserva kõrgusel.

Mineraalsete aluspindade hilisem hüdroisoleerimine

Üks kõige kindlamatest hilisematest lahendustest Keldri saneerimine märja keldri puhul on keldriseina hüdroisoleerimine maapinnaga kokkupuutuval välisküljel. Selgitusi seda liiki hüdroisoleerimise teostamise kohta pakub WTA andmeleht 4-6-12/D „Maapinnaga kokkupuutuvate ehitusdetailide hilisem saneerimine“. Detailse kahjude ja ehitise diagnostika ja aluspinnase ettevalmistavate meetmete kõrval käsitleb andmeleht ka erinevaid hüdroisolatsioonimaterjale nagu plastmodifitseeritud
paksukihilisi bituumenpinnakatteid või mineraalseid tihenduslobrisid. Remmers pakub aastakümneid tootesüsteeme, mis on täpselt kohandatud WTA nõuetele. Loendamatud referentsobjektid saneerimises näitavad mineraalsetest tihenduslobridest, tihenduspahtlitest ning paksukihilistest bituumenpinnakatetest koosnevate süsteemikomponentide optimaalset ühist toimimist. Ka soklipiirkonnas peavad hüdroisolatsioonid vastama kõrgetele nõuetele. Siin kohtuvad kõige erinevamad koormused. Soklitsoonis / pritsmeveepiirkonnas, ülemineku ja maapinnaga kokkupuutuvas piirkonnas tuleb isoleerida hõõrdliitega ja usaldusväärselt. See tähendab usaldusväärse Remmersi meetodi järgi soklis pritsmevee piirkonna hüdroisoleerimist sulfaatidele väga vastupidavate mineraalsetega lobrisüsteemidega, vähemalt 20 cm ülekattega ohutustsooni loomist ja maapinnaga kokkupuutuva piirkonnas optimaalselt isoleerimist PBD 2K abil.

1 Eeltööd

Murdke väljaulatuva vundamendiosa serv lahti. Eemaldage nakkumist vähendavad komponendid.

2 Kruntimine

Kandke Kiesol (1:1 veega) ühtlaselt peale. Niisutage tugevasti imavaid aluspindu eelnevalt veega.

3 Nakkesild

Kandke Kiesoli reaktsiooniaja jooksul WP Sulfatex nakkesillana „värskena värskele“ peale.

4 Tasandamine

Tasandage „värskena värskele“ WP DS Levelli abil kõik ebatasasused.

5 Tihendusnurk

Tehke tihendusnurk WP DS Levell tihendusnurgakelluga „värskena värskele".

©

6 Esimene hüdroisolatsioonikiht

Pärast tasanduskihi kuivamist kandke esimene hüdroisolatsioonikiht MB 2K peale.

7 Teine hüdroisolatsioonikiht

Niipea kui esimest kihti ei saa enam vigastada, järgneb teise MB 2K kihi pealekandmine.

8 Soojusisolatsioon

Pärast soojusisolatsiooni piisavat läbikuivamist liimige kogu pinnal MB 2K hüdroisolatsiooni külge.

9 Pritskiht/soklikrohv

Visake SP Prep eraldi või viimasesse, veel värskesse lobrikihti SP Top SR nakkesillana sisse.

10 Soklikrohv

Kandke 24 kuni 48 tunni pärast SP Top SR peale.

11 Krohvi hüdroisolatsioon

Isoleerige soklikrohv poore sulgevalt MB 2K abil. Juhtige hüdroisolatsioonimaterjal vähemalt 5 cm üle maapinna ülaserva.

12 DS Protect

DS Protecti montaaž maapinna ülaserva kõrgusel.

Väline tihendus

Leiti 9 toodet
 

Vaade:

Artiklinr 181001

Lahustivaba, kõvastav kivistuskontsentraat 1K

Artiklinr 301408

Multifunktsionaalne hüdroisolatsioonimaterjal ehitistele. Ühendab paindlike, pragusid täitvate, mineraalsete tihendusvõõpade MDS ja bituumenpakskatete PMBC omadused

Artiklinr 2087130

Lahustivaba, plastlisandiga bituumenpakskihtkate polüstürooliga, 2K

Artiklinr 2087210

Lahustivaba, plastlisandiga bituumenpakskihtkate polüstürooliga, 1K

Artiklinr 043025

Sulfaatidele väga vastupidav jäik mineraalne tihendusvõõp.

Artiklinr 042625

Hea sulfaadikindlusega tihenduspahtel

Artiklinr 101001

Kiiresti tahkuv täitemört

Artiklinr 300501

Artiklinr 480601

Vuugiteip hoone eraldusvuukide tihendamiseks