©

Krohvfassaadid

Ilmastikukaitse ja kujundusvõimalus sajandeid

Krohvfassaad on kõige sagedamini valitud fassaadivariant. Selle põhjus on mh kuju ja värvi mitmekülgsus. Traditsioonilised fassaadide mörtkrohvid valmistatakse lubitsementkrohvidena. Selle kõrval on soojusisolatsioonkrohve, mis koosnevad soojust isoleerivast aluskrohvist ja vetthülgavast mineraalsest kattekrohvist. Neid kasutatakse keskmise paksusega massiivsetes seintes ja need ühendavad hea soojustuse vastavate ehitusfüüsikaliste omadustega.

Varasematel aegadel oli krohv ilmastikukaitse, millega sai lisaks sellele erinevaid materjale katta ja optiliselt ühtlustada; hiljem valiti krohv eelkõige selle muutmis- ja kohandamisvõime ning paljude kasutusvõimaluste tõttu. Niis saab krohve lisaks nende loomulikule värvusele katta iga suvalise värvitooniga, seda kas viimistleva värvkattega või pigmentidega, mis tekitavad krohvi läbivärvumise. Lisaks sellele pakuvad krohvmördid ka võimalust fassaadipindade plastiliseks ja ornamentaalseks kujundamiseks.

Krohvfassaadi vananemine võib toimuda mitmel erineval viisil. Ilmastiku vaheldumine nt koormab seina ehitust ekstreemselt. Tekivad praod, veekahjustused ja fassaadikihtide lahtitulemine kuni nende ärakukkumiseni. Eriti ohustatud on tumedamad piirkonnad, materjalivahetus, krohvialused nagu simsid ja karniisid ning erineva paisumisega ja isoleeriva toimega värvkatted.

Krohvfassaade saab tööde hea teostamise ja konstruktiivsete meetmetega nagu üleulatuvad katused, veesimsid, kivisoklid ja eelkõige regulaarse hoolduse teel kaua säilitada. Selleks pakub Remmers õigeid süsteeme.

Mustus akumuleerib niiskust ja kahjulikke aineid ning need takistavad aluspinna kuivamist. Need tuleksid seetõttu alati eemaldada. Sealjuures kehtib: nii säästvalt kui võimalik, nii intensiivselt kui vajalik!

Niinimetatud „pehmete segmentide“ lisamisega saab välja töötada KSE baasil elastifitseeritud kivitugevdusvahendeid, mis on selgelt tugevama kihi moodustamise tendentsiga kui klassikalised tugevdamiseks ettenähtud tooted. Elastifitseeritud kivitugevdusvahendid sobivad suurepäraselt säilimisväärsete krohvide struktuurseks tugevdamiseks.

Ehitised muutuvad. Aja jooksul ladestuvad mustus ja õhus sisalduvad kahjulikud ained fassaadidele. Niiskus tingib sisse. Kui kavandatakse renoveerimist, siis fassaadid üldreeglina küll puhastatakse, kui see ei ole enamasti siiski piisav.

Tihti ei ole vajalik vana krohvi täielikult eemaldada, seda kas siis, kui selles on mõni pragu. Sellistel juhtudel on end õigustanud fassaadide õhukesekihliste krohvidega ületöötlemine.

Stukkide uuendamine ja remont

Stukkelemendid annavad fassaadile erilise värvingu. Need kõik esindavad väärtusliku ja traditsioonilist käsitöökunsti. Stukiga kaunistatud hoonefassaadid iseloomustavad paljusid ajaloolisi linnapilte.

Profülaktiliseks pikaajaliseks kaitseks sambla, seenete ja vetikate kasvamise vastu võib enne hüdrofobiseerimist või värvkatet peale kanda vedela roheliseks muutumise vastase kaitsekihi. See moodustab aluspinnas toimeaine varu, mis muutub toimivaks ainult siis, kui rünnak toimub ka tegelikult. Nii on kaitse tagatud väga pika ajavahemiku jooksul.

Värvkate

Fassaadivärvidel on värvi andmise kõrval täita ehitise kaitsefunktsioon. See seisneb põhiliselt selles, hoida niiskust ja sellega kahjulikke aineid ehitisest eemal ja samaaegselt hoida nende difusioonivõimet piisaval tasemel.

Krohvfassaadid

Leiti 16 toodet
 

Vaade:

Artiklinr 022001

Artiklinr 040030

WTA nõuetele vastav eelpritsemört

Artiklinr 040120

Soola salvestav poorne aluskrohv Remmersi Sanierputz-krohvile kasutamiseks niisketel ja soolakoormusega seinapindadel vastavalt WTA

Artiklinr 040825

Mineraalne peenkrohv

Artiklinr 066601

Artiklinr 136801

Artiklinr 067305

Bakteritsiidi, fungitsiidi ja algitsiidina toimiv kombineeritud seade roheliseks muutunud ja roheliseks muutuda võivate ehitusmaterjalide puhastamiseks ja kruntimiseks

Artiklinr 072505

Vesine tugevdava ja hüdrofobiseeriva toimega sügavkrunt

Artiklinr 051725

Artiklinr 056010

Täitev "ehtne" silikoonvaiguvärv

Artiklinr 640005

"Ehtne" silikoonvaiguvärv kaitsva kilega vetikatest ja seentest ohustatud pindadele

Artiklinr 073881

Lisand silikooni Silicon AFM voolavuse modifitseerimiseks