©

Puitu hävitavad seened

Puidu struktuuri hävitamine mütseeli poolt

Puit ja puitmaterjalid võidakse puitu hävitavate seente poolt hävitada. Seened moodustavad puidu peal ja sees peentest seeneniitidest (hüüfidest) koosneva võrgustiku, mida kokku nimetatakse mütseeliks. Mädanik on kahjurseente kõige ohtlikum vorm. See hävitab puidu struktuuri.

 • Harilik majavamm

  (Serpula lacrymans (Wulf.) Fr. Schroet.)


  Alguses vatikujuline, hiljem määrdunult hall ja räbaldunud,

  võimalike kollaste või punaste plekkidega.

  Mütseelipolstrid tulevad aluspinna küljest kergesti lahti.

  Kuni 6 mm jämeduste juureharude tekkimine,

  mis kuivas olekus murduvad selge praksatusega.

 • Viljakehad


  Voldiline kollane kuni punakaspruun koos valge kasvuservaga. 1 - 2 cm paks.

  Saab noores olekus pinnalt kergesti eemaldada.

  Moodustab rikkalikult pruune spoore, mis paiknevad tihti ruumis laiali.

  Kõik viljakehad värvuvad mustjasruuniks.

 • Kahanemispragude kahjupilt


  Kahanemispraod puidus tihti jämeda kuubikukujulise lõhenemisega ja pruuniks värvumisega.

  Pragude teke lakis, samuti murdumised ja kaardumised

  Peamiselt tabandub okaspuit, aga rünnatakse ka lehtpuuliike.

Töötlemisjuhised

Seeneliigi määramine
Seenetabanduse korral tuleb esialgu teha kindlaks, millise seeneliigiga on tegemist, sest sellest olenevad saneerimistöö liik ja ulatus. Eeldatakse, et selleks kvalifitseeritud eksperdi poolt on teostatud uuring tabanduse liigi, ulatuse ja koos sellega tõrjemeetme vajalikkuse kohta. Seeneharude läbikasvamise võimaluse korral läbi müüritise piirnevatesse ruumidesse tuleb uurida ka nende tabandumist. Harilik majavamm tuleb kahtlusi välistavalt kindlaks määrata. Kui seda ei saa teha makroskoopiliselt, tuleb teostada laboratoorsed uuringud. Müüritise ja puidu kõrgenenud niiskuse põhjuste osas on vajalikud on hoolikad uuringud.
Niiskuse allikas tuleb kõrvaldada. Tuleb tagada, et ei esineks uut niiskuse penetratsiooni.
Harilik majavamm
Harilik majavamm on kõige ohtlikum ja raskemini tõrjutav seen hoonetes. See on võimeline juba puitu puiduniiskusega kiudude küllastumispiirkonnas tugevasti ründama ja sellega vee transpordi tõttu kuiva puitu edasiseks tabanduseks niisutama. See kasvab läbi müüritise ning teiste anorgaaniliste materjalide ja tabandab nendega piirnevaid puitdetaile.
Põhjuste kõrvaldamine
Ehituslike meetmetega tuleb taastada puidu (alla 18%), õhu ja müüritise normaalne niiskusesisaldus. Tuleb tagada, et puidus ja teistes ehitusmaterjalides sisalduv niiskus saaks võimalikult kiiresti väljuda ja et uut niiskust ei võetaks vastu. Vajaduse korral tuleb selleks kasutada kuivatusagregaate (nt kondensatsioonikuivateid).


 • Puidukorgik

  (Antrodia vaillanttii (DC.: Fr.) Ryv.),


  Valge, tihti jäälillesarnase hargnemisega.

  Tugevad harud ka kuivas olekus,

  kasvavad tihti ringikujuliselt välja, jääb ka vanana valgeks.

 • Viljakehad


  Valge, vanad viljakehad kollakad,

  poorid on palja silmaga selgesti tuvastatavad, tihti ümbritsetud juurtega.

 • Kahjupilt


  Kuubikukujulise lõhenemisega pruunmädanik. Üldjuhul tabandub ainult okaspuit.

Töötlemisjuhised

 • Tehke kindlaks kahjustuste ulatus.
 • Eemaldage juured, viljakehad ja tugevasti kahjustatud puit, sealjuures järgige standardiga nimetatud ohutuskaugust, seejärel tuleb puit eemaldada vähemalt 30 cm üle nähtava tabanduskoha. Vähesel määral kahjustatud puidul, mille kandevõime ei ole lubamatult vähenenud, on piisav eemaldada ainult kahjustatud piirkonnad kuni terve puiduni.
 • Uued paigaldatavad puitdetailid tuleb vastavalt olemasolevale kasutusklassile vastavalt DIN 68 800 järgi impregneerida.
 • Töödelge ehitisele jäävad osad vajadusel Adolit Holzbau B* abil.
 • Sobivate meetmetega (nt müüritise kuivatamine, defektsete veetorude remontimine) välistage puidu uus niiskuse penetratsioon
 • Täiendavad kaitsemeetmed eriti ohustatud piirkondadele: Puidukaitse depoode loomine Adolit boorpadrunite lisamisega. Arvestage, et kandvatel osadel ei tohi tõmbetsooni sisse puurida. Täiendavad töötlemisjuhised vt Tehniline andmeleht.

 • Pruun keldrivamm

  (Coniophora puteana (Schum.: Fr.) P. Karst.),


  Esialgu valge, hiljem hallikaspruun kuni mustjaspruun.

  Õhukesed harud juurelaadselt levinud, tugevalt kinnitunud,

  kokku tagasihoidlikumalt kui hariliku majavammi ja puidukorgiku korral.

 • Viljakehad


  Õhuke, koorikulaadne nahk,

  näsasarnased kõrgendused läbimõõduga kuni 5 mm.

 • Kahjupilt


  Väikese kuni suure kuubikukujulise lõhenemisega pruunmädanik.

Töötlemisjuhised

 • Tehke kindlaks kahjustuste ulatus.
 • Eemaldage juured, viljakehad ja tugevasti kahjustatud puit, sealjuures järgige standardiga nimetatud ohutuskaugust, seejärel tuleb puit eemaldada vähemalt 30 cm üle nähtava tabanduskoha. Vähesel määral kahjustatud puidul, mille kandevõime ei ole lubamatult vähenenud, on piisav eemaldada ainult kahjustatud piirkonnad kuni terve puiduni.
 • Uued paigaldatavad puitdetailid tuleb vastavalt olemasolevale kasutusklassile vastavalt DIN 68 800 järgi impregneerida.
 • Töödelge ehitisele jäävad osad vajadusel Adolit Holzbau B* abil.
 • Sobivate meetmetega (nt müüritise kuivatamine, defektsete veetorude remontimine) välistage puidu uus niiskuse penetratsioon
 • Täiendavad kaitsemeetmed eriti ohustatud piirkondadele: Puidukaitse depoode loomine Adolit boorpadrunite lisamisega. Arvestage, et kandvatel osadel ei tohi tõmbetsooni sisse puurida. Täiendavad töötlemisjuhised vt Tehniline andmeleht.

 • Mustjas kõrvik

  (Gloeophyllum Spp.),


  Pinnajuured puuduvad. Õhujuured harudes võimalikud,

  esialgu valge, hiljem kollane kuni punakaspruun.

 • Viljakehad


  Poolringi kujuline või piklik.

  Tihti tuleb esile pragudest või piludest.

  Värvus kollane kuni tumepruun.

 • Kahjupilt


  Puit värvunud esialgu kollakalt kuni pruunilt, seejärel pruunikaspunaselt.

  Aastarõngaviisiline lagunemine väikese kuubikukujulise lõhenemisega,

  magus tõrvalaadne lõhn.

Töötlemisjuhised

 • Tehke kindlaks kahjustuste ulatus.
 • Eemaldage juured, viljakehad ja tugevasti kahjustatud puit, sealjuures järgige standardiga nimetatud ohutuskaugust, seejärel tuleb puit eemaldada vähemalt 30 cm üle nähtava tabanduskoha. Vähesel määral kahjustatud puidul, mille kandevõime ei ole lubamatult vähenenud, on piisav eemaldada ainult kahjustatud piirkonnad kuni terve puiduni.
 • Uued paigaldatavad puitdetailid tuleb vastavalt olemasolevale kasutusklassile vastavalt DIN 68 800 järgi impregneerida.
 • Töödelge ehitisele jäävad osad vajadusel Adolit Holzbau B* abil.
 • Sobivate meetmetega (nt müüritise kuivatamine, defektsete veetorude remontimine) välistage puidu uus niiskuse penetratsioon
 • Täiendavad kaitsemeetmed eriti ohustatud piirkondadele: Puidukaitse depoode loomine Adolit boorpadrunite lisamisega. Arvestage, et kandvatel osadel ei tohi tõmbetsooni sisse puurida. Täiendavad töötlemisjuhised vt Tehniline andmeleht.

 • Donkioporia expansa

  (Donkioporia expansa (Desm.) Kotl. & Pouz.),


  Donkioporia expansa moodustub pragudes

  ja tühimikes valge kuni ookri värvusega

  kuni mitme sentimeetri paksusega kollase

  kuni merevaiguvärvi tilkadega hõivatud juuremattidena.

  Vana hall-pruun mütseel mustade plekkidega.

 • Viljakehad


  Seen võib moodustada suuri viljakehasid.

  Need koosnevad mitme sentimeetri paksustest,

  ookri kuni hallikaspruuni värvunud torustikukihi (osaliselt mitmekihilise).

  Värskes olekus on viljakeha sitke ja elastne

  ning muutub vanaduses korkjalt kõvaks.

 • Kahjupilt


  Puidul esineb intensiivne valgemädanik (kiukujuline valge lagunemine).

  Tabandub märg leht- ja okaspuit.

Töötlemisjuhised

 • Tehke kindlaks kahjustuste ulatus.
 • Eemaldage juured, viljakehad ja tugevasti kahjustatud puit, sealjuures järgige standardiga nimetatud ohutuskaugust, seejärel tuleb puit eemaldada vähemalt 30 cm üle nähtava tabanduskoha. Vähesel määral kahjustatud puidul, mille kandevõime ei ole lubamatult vähenenud, on piisav eemaldada ainult kahjustatud piirkonnad kuni terve puiduni.
 • Uued paigaldatavad puitdetailid tuleb vastavalt olemasolevale kasutusklassile vastavalt DIN 68 800 järgi impregneerida.
 • Töödelge ehitisele jäävad osad vajadusel Adolit Holzbau B* abil.
 • Sobivate meetmetega (nt müüritise kuivatamine, defektsete veetorude remontimine) välistage puidu uus niiskuse penetratsioon
 • Täiendavad kaitsemeetmed eriti ohustatud piirkondadele: Puidukaitse depoode loomine Adolit boorpadrunite lisamisega. Arvestage, et kandvatel osadel ei tohi tõmbetsooni sisse puurida. Täiendavad töötlemisjuhised vt Tehniline andmeleht.

 • Pehmemädanikuseened

  (Chaetomium globosum Kunze),


  Tabandub tugevasti läbiniiskunud puit - puiduniiskus üle 80%.

  Noor mütseel valkjashall, hiljem tumepruun kuni must.

 • Viljakehad

 • Kahjupilt


  Pehme puidupind on värvunud pruunikaks kuni mustaks. Väga peen kuubikukujuline lõhenemine.

  Rakuseintes tekivad mikroskoopiliselt nähtavad silindrilised kavernid.

  Tabandub nii okas- kui ka lehtpuit (kuubikukujuline lõhenemine suurendatud)

Töötlemisjuhised

Pehmemädaniku tekitajad esinevad eriti tugevasti läbiniiskunud ehitusdetailidel (jahutustornid, vesiehitised) ja välistingimustesse paigaldatud maapinnaga kokkupuutuval puidul. Tuvastustunnus: Väga pehme pind, mis tundub mõnikord juustusarnane. Edasiarenenud staadiumis väga väike kuubikukujuline lõhenemine ja ristlõikes noore ja
vana puidu piirkondade või lühikesekiulise mitteloomuliku purunemise selge markeerumine. Nagu eelnevalt lõigus „Märgmädaniku tekitajad“ kirjeldatud, tuleb tabandunud puit eemaldada. Uue paigaldatud puidu korral tuleks see profülaktiliselt fikseerivate Adolit puidukaitsesooladega enne paigaldamist autoklaavsel meetodil töödelda. Pärast impregneerimist tuleb järgida piisavat kinnistusaega.

 • Sinisus (kottseened)


  Siniseks värvumine tumedate seente hüüfidega puidus -

  eelkõige säsikiirtes.

  Põhjustab kõrgenenud niiskuseimavust,

  mistõttu on võimalikud ka ebaühtlased lasuurikatted.

  Lakikihid võivad saada liikumiste tõttu kahjustada.

 • Viljakehad


  Viljakeha kuju (suurendatud)

 • Kahjupilt


  Tabandub enamasti okaspuit, eriti mänd.

Töötlemisjuhised

Sinisuse tekkimine puidus kujutab endast esmajoones optilist puudust. Sinetusseened värvivad puidu siniseks kuni mustaks ja on peamiselt häirivalt nähtavad lasuurivate pinnakatete all. Sinetusseente hüüfid ei hävita puidustruktuuri, need rajavad aga tihti teed puitu hävitavatele seentele. Peamiselt hävitavad sinetusseente hüüfid sinisuse vastas kruntimise tegemata jätmisel nende peale kantud värvkatteid. Kõrvaldamine toimub:

a) Pinnakatte mahalihvimine

b) Puidu korduv töötlemine Remmersi sinisuse vastase pleegitusvahendiga

c) Pindade neutraliseerimine veega

D) Kuivanud pindade profülaktiline töötlemine Remmersi puidukaitsekrundiga*, et takistada uuesti tabandumist