©

Krohvid ajalooliste näidiste järgi

Väärtusliku ehitussubstantsi säilitamine

Traditsiooniliste materjalide ja töötlemistehnoloogiate kasutamine on üks põhieeldustest muinsuskaitse all olevate ehitiste restaureerimisel. Seni, kuni ei ole oodata üleliigseid soola- ja niiskusemõjusid, on traditsiooniliste materjalide kasutamine kuni objekti spetsiifiliste ajalooliste retseptuuride koostamiseni põhiliseks restaureerimise eesmärgiks.

Remmersi Historic mördisüsteemiga saab vanad mördikoostised uuesti taastada. See kehtib peaaegu kõikide ajalooliste retseptuuride liikide kohta. Alates kuivast kustutatud lubimördist, romaani tsementmördist, klassitsistlikest kivikrohvidest kuni 20. sajandi keskpaigast pärinevate tellisekillustikubetoonini. Me koostame retseptid igal üksikjuhtumil teostatavate analüüside ja meie rikkalike 60.ndatel aastatel alanud muinsuskaitse alasest aktiivsest tegevusest tulenevate kogemuste alusel. Sellega anname me oma teadmised kasutada kõigile, kes soovivad midagi vastu seada ajalooliste krohvitekstuuride ja -retseptuuride kadumisele ja sellega kaasnevale ajalooliste mörtide kadumisele.

Ajaloolistel mudelitel põhinev krohv

Leiti 1 toodet
 

Vaade: