©

Saneerimiskrohvisüsteemid

Igale soolaprobleemile õige süsteemilahendus

Saneerimiskrohvide põhiülesanne WTA järgi on soolade ladestamine ning kuiva ja soolavaba pinna tagamine. Remmersi saneerimiskrohvisüsteemid täidavad optimaalsel viisil WTA andmelehel 2-9-05/D „Saneerimiskrohvisüsteemid“ nõutud kriteeriumid.

Geniaalne idee ja selle realiseerimine

Saneerimiskrohvisüsteemide ülesanne on tagada pikaks ajavahemikuks kuiv ja pundumata krohvipind ja müüritist pikaajaliselt kaitsta, selleks ladustatakse soolad krohvis ja eemaldatakse nii müüritisest. Selle saavutamiseks toimivad saneerimiskrohvisüsteemid kahel viisil:

  • Saneerimiskrohvid on vetthülgavad, sealjuures aga suurel määral difusioonile avatud. See põhjustab aurustumistasandi nihkumist pinnakihist krohvikihti
  • Alus-/põhjakrohvid võtavad üle kinnituskihi funktsiooni. Niiskus peab vedelal kujul koos temas lahustunud sooladega sellese sisse tungima ja jätma need välja difundeerumisel saneerimiskrohviga aluskrohvi sisse

Et mitte ainult nendele nõuetele vastata, vaid saavutada ka maksimaalne tase, on vaja vastava krohvi pooriruumi spetsiaalselt kujundada. FH Münsteri ehitusmaterjalitehnika labori ja firma Remmers vahelise kooperatsiooni raames on seda pooriruumi teaduslike seisukohtade järgi täpsemalt uuritud. Saadud teadmisi kasutatakse kuni tänase päevani pidevalt firma Remmers krohvimördi tehnoloogias.

Saneerimiskrohvide omadused

  • Saneerimiskrohvid on hüdrofoobsed, nii et vees lahustunud soolad ei saa tungida pinnale.
  • Alus-/põhjakrohve kasutatakse soolade ladestuskihina. Sissetungiv niiskus jätab siin väljadifundeerumisel läbi saneerimiskrohvi selles lahustunud soolad siia.
  • Saneerimiskrohvisüsteemidel on soolade suhtes nii resistentsed, et isegi sooldumismäära „keskmine“ puhul on piisav ühekihiline pealekandmine kihipaksusega 20 mm.
  • Saneerimiskrohve saab ilma hüdroisolatsioonita kasutada kuni niiskuse penetratsioonimäärani <40%.

Poor ei ole mitte poor

Sideaines esinevate kapillaarpooride kõrval võivad saneerimiskrohvid või põhjakrohvid omada väga erinevaid pooritüüpe. Ühest küljest mittekapillaaraktiivsed poorid, mis tekitatakse õhupooride tekitajatega, nn „tensiidpoorid“. Teisest küljest kapillaaraktiivsed poorid, mis tekitatakse spetsiaalsete kergete lisandite lisamise teel.

Kuna soolasid saab ladestada eranditult ainult kapillaaraktiivsetesse pooridesse, on kapillaaraktiivsed poorid alus- ja poorikruntkrohvide funktsionaalsuse ja vastupidavuse suhtes määravad. Saneerimiskrohvidele, mis ei pea olema ei difusioonivõimelised ega vetthülgavad, tuleb eelistada „tensiidpoore“. Remmersi saneerimiskrohvisüsteeme iseloomustab eriti pikaajaline vastupidavus. Selle põhuseks ei ole mitte viimases järjekorras kirjeldatud teadmiste realiseerimine. Sel viisil saab formuleerida individuaalseid teenuse- ja kasutusprofiile erinevates krohvisüsteemides.

Üldised kasutuspiirid

Vastavalt WTA andmelehele 2-9-04/D Saneerimiskrohvisüsteemid, kehtib: Kui müüritis on pooridega küllastunud, tuleb enne saneerimiskrohvisüsteemi pealekandmist tingimata teostada sobivad hüdroisolatsiooni-/kuivatustööd. Praktikas kehtib seetõttu reegel, et ehitusdetailide läbiniiskumisel >40% tuleb enne sisemist saneerimistööd teostada nõuetekohane ehitise hüdroisoleerimine.

Hilisem välishüdroisoleerimine

- Hüdroisolatsioon veemõjuklassidele W1-E / W2-E
- Väljast suruv vesi Remmersi süsteemis ilma tugevduskihita
- Paigaldussügavused > 3 meetrit maapõues

Hilisem sisehüdroisoleerimine

- Soolaga koormatud aluspindadel
- Väljastpoolt suruva vee vastu
- Suurepärane aluspinnaga ja materjaliga nakkumine
- Kõrge vastupidavus sulfaatidele

- Hilisem ristlõike hüdroisoleerimine

- Injekteerimine kapillaarselt ülestõusva niiskuse vastu survevabalt kuni 95% niiskuse penetratsioonimäärani
- Alternatiivina madalsurvemeetodil
- WTA poolt sertifitseeritud vastavalt andmelehele 4-10/15

Renoveerimiskrohvisüsteemid

Leiti 6 toodet
 

Vaade:

Artiklinr 301408

Multifunktsionaalne hüdroisolatsioonimaterjal ehitistele. Ühendab paindlike, pragusid täitvate, mineraalsete tihendusvõõpade MDS ja bituumenpakskatete PMBC omadused

Artiklinr 040030

WTA nõuetele vastav eelpritsemört

Artiklinr 040120

Soola salvestav poorne aluskrohv Remmersi Sanierputz-krohvile kasutamiseks niisketel ja soolakoormusega seinapindadel vastavalt WTA

Artiklinr 040220

WTA-saneerimiskrohv niisketele ja soolakoormusega müüripindadele

Artiklinr 041620

WTA-nõuetele vastav, eriti sulfaadikindel spetsiaalkrohv niiskuse- ja soolakoormusega müüripindadele

Artiklinr 300501