• WP DS Level

  Artiklinr 042625

  WP DS Levell

  Hea sulfaadikindlusega tihenduspahtel

  LANG_VARIANTE
  0426 | Hall/Grau
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Survetugevus Ca. 20 N/mm²
  Värske segu Ca. 1,9 kg/l
  Konsistents Pahteldatav
  Veevajadus 14-15 % vastab 3,5-3,8 l/25 kg
  Veeimavuskoefitsent W24 < 0,1 kg/(m2h0,5)

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use on floors/walls indoors and outdoors
  • Kahjustatud kohtade veekindel remont
  • Vuugi- ja pinnapahtel
  • Tihendusribade loomine
  • AW_M_187

  Omadused

  • Pingevavalt ja pragudeta kõvenev
  • Väga hea nakkuvus aluspinnaga
  • Kihipaksus ühekihiliselt kuni 50 mm
  • Väga vastupidav sulfaatidele ja madala leelisesisaldusega (SR/NA).
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Kandevõimeline, puhas ja tolmuvaba.

   • Ettevalmistused

    VA1_M_150

    Pudedad vuugid kraapida vähemalt 2 cm sügavuselt tühjaks.

    VA1_M_151

    Kruntimine Väljas:

    Imavad mineraalsed aluspinnad kruntida Kiesol MB-ga.

    Kruntimine Sees:

    Mineraalsed aluspinnad kruntige Kiesoliga (1:1 vees).

    Töötlus
    • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
    • Filling knife / Trowel application / Jointing iron / Sealing cove
    • Kasutustingimused

     Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: väh. +5 °C kuni max. +30 °C

    • VA1_M_152

     VA1_M_153

      

     Töötlemisjuhised
     • Tahkunud mörti ei tohi ei värske mördi ega veega uuesti pinnalekantavaks muuta.

      Kaitske värskeid mördipindu väh. 4 päeva kiire kuivamise, pakase ja vihma eest.

      VA2_M_30

      VA2_M_31

    • Tööseadmed/puhastus
     • Filling knife / Trowel application / Jointing iron / Sealing cove
     • Segamistööriist, kellu, siluja, silumislaud, vuugiraud

     • Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.

    • Hoiustamine/säilivus
     • Protect form moisture
     • Shelf-life 12 months
     • Kuivas kohas, suletud originaalanumas u. 12 kuud.

    • Tarbimine
     • 1.7 kg / mm thick layer / m²
     • Ca. 1,7 kg/m²/mm kihi paksus
      Ca. 1,7 kg/m tihendussoonena

    • Üldised juhised
     • Segamiseks kasutatav vesi peab olema joogivee kvaliteediga.

      Võib sisaldada püriidi (raudsulfiid) jääke.

      Toote iseloomulikud andmed on välja selgitatud laboritingimustes temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelist õhuniiskust.

      Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

      Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

      Järgige „Juhendmaterjal ehitusdetailide tihendamise planeerimiseks ja teostamiseks mineraalsete tihendusmassidega“ (Deutsche Bauchemie) ning WTA-andmelehte „Maapinnaga kokkupuutuvate detailide hilisem tihendamine“.

    • Utiliseerimisjuhis
     • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

    • Ohutus/eeskirjad
     • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.