©

Remmers iQ-Therm 30

Minimaalse soojuskaitsega hallitusevabaks

Remmersi iQ-Therm 30 ühendab kõrge soojusisolatsiooniga, orgaaniliste soojustusmaterjalide eelised mineraalsete mörtide sorbeerivate omadustega. iQ-Therm30 on õhuke, niiskust reguleeriv ja siiski väga hästi soojust isoleeriv ja sellega meie kõige tootlikum hallituse saneerimissüsteem. Hallitusseenet tekke vältimiseks tuleb ruumi ümbritsevate sisepindade igas kohas saavutada nn „hügieeniline minimaalne soojuskaitse“, st ruumipoolne minimaalne pinnatemperatuur peab vastavalt DIN 4108 definitsioonile olema vähemalt 12,6 °C ja suhteline õhuniiskus seinapinna juures ei tohi ületada 70%. iQ-Therm 30 abil ei ole hallitusseente kasv enam võimalik. Hallitusseente kasvu soodustav niiskus võetakse süsteemi kapillaarsuse tõttu vastu, see ladustatakse ja antakse madala õhuniiskusega aegadel kiiresti ja efektiivselt jälle ära. Punktikujuliselt tekkiva niiskuse saab soojussildade piirkonnas iQ-Therm 30 abil praktiliselt välistada. Perfektne hallituse saneerimine koosneb ainult 30 õhukestest iQ-Thermi plaatidest ja suure kapillaarsusvõimega spetsiaalpahtlist iQ-Top SLS. Seina minimaalse katte tulemuseks on kindel hügieeniline minimaalne soojuskaitse ja tuntavalt paranenud elukvaliteet.

Toote eelised

  • Täidab hügieenilise minimaalse soojuskaitse nõuded
  • Garanteeritud hallitusseente puudumine
  • Ekstreemselt õhuke ja tootlik
  • Suure soojusisolatsiooniga, lambda = 0,031 W/(mK)
  • Võimalik on peaaegu vaba pinnakujundus difusioonile avatud seinakatete süsteemidega
  • Säästab energiakulusid ja kaitseb keskkonda
  • Positiivne ökobilanss EPD-standardi järgi, sellega Euroopas tunnustatud

Süsteemi ehitus

1. Eeltöötlemine

Väikestel pindadel, <0,5 m², piisab hallituse tabanduse surmamisest tootega Schimmel-Stop. Suurematel pindadel, >0,5 m² tuleb saastunud seinaehitusmaterjalid pärast spooride sidumisvahendiga eeltöötlemist eemaldada.

2. iQ-Fix

Pärast aluspinna ettevalmistamist kandke iQ-Fix kogu pinnale ristisuunas peale – nii plaadile kui ka seinale.

3 iQ-Therm 30

Paigutage iQ-Therm30 kohe pärast iQ-Fixi pealekandmist ilma vuukideta kohale ja rihtige välja. Vältige ristvuuke.

4. iQ-Top SLS

Tõmmake juhtivate kapillaaridega spetsiaalpahtel kahekihiliselt koos tekstiilalusega iQ-Therm 30 plaatidele peale.

5. iQ-Fill Q4

Valikuline viimistluspinnakate – peene, suletud pinna saavutamiseks (kuni Q4) – avatud kapillaaridega pahtliga.

6. iQ-Paint

Viimistluspinnakate avatud kapillaaridega seinavärviga.

©

iQ-Therm 30

Leiti 1 toodet
 

Vaade:

Artiklinr 388001