©

Betoonieraldusvahendid

Remmersi betoonieraldusvahendid: Õige valik igaks kasutusotstarbeks

Betooni saab kasutada kõige erinevamatel kasutusaladel. Alates kõige kõrgematest nõuetest nähtavate betoonfassaadide kujundamisele ja teostamisele kuni mitmekordse igapäevase raketisplaatide paigaldamiseni paneelehituses. Siin on betoonieraldusvahenditel oma osa, et tagada kasutusalal optiliselt laitmatu betoonipind. Kohandatult vastavate raketisekatetega nagu nt terasraketistega või imavate ja mitteimavate puitraketistega täidetakse pinnale esitatavad nõuded. Peale selle hooldatakse ja kaitstakse eraldusvahendite kasutamisega raketist või raketisekatteid, nii et saab vähendada raketiste kulukat uuesti katmist raketisekatetega. Nähtavale betoonile esitatavate kõrgeimate nõuete korral (nähtava betooni klassid 3 ja 4) on koostöös teostava ettevõttega ja betooni tarnijaga soovitav teha proovipinnad.