Modern house white©

Müüritis ja krohviga sobivad aluspinnad

Õige soojustusmaterjal sobivates dimensioonides

Välisseinte sisesoojustused mõjutavad konstruktsiooni ehitusfüüsikalist käitumist erilisel viisil. Õige dimensiooniga soojustusmaterjali valikul tuleb arvestada iseäranis veeauru difusiooni seestpoolt väljapoole ning võimalikku niiskuse sissetungimist ja sisesoojustuse poolt piiratud kuivamispotentsiaali pärast kaldvihma.

Tagasihoidlik soojustamine

Mida halvemini juhib materjal soojust, seda parem on soojustus. Soojustust määravad sealjuures oluliselt ehitusdetailide paksused.

Olenevalt pinnakvaliteedi valikust tuleb kasutada erinevaid süsteemikomponente. Alljärgnevalt selgitatakse pinnakvaliteedi Q1 kuni Q4 kvaliteeditunnuseid:

Q1 kuni Q3 pinnad

Pindadel, millele ei esitata optilisi (dekoratiivseid) nõudeid, on aluspahteldus (Q1) piisav.

Q2

Kvaliteediaste 2 (Q2) on standardpahteldus. See vastab seintele ja laepindadele seatavatele tavalistele nõuetele. Vuugipiirkonnad, kinnitused, liited, sisenurgad ja välisnurgad tasandatakse pindade astmeteta üleminekutega.

Q3

Kõrgendatud nõuded pahteldatud pinnale. Siin on vajalikud täiendavad alus- ja põhipahteldusest erinevad meetmed. Pahteldus kvaliteediastme 3 järgi sisaldab nii standardpahteldust (Q2) kui ka laiemat pahteldamist koos vuukide silumisega.

Q4

Kvaliteediaste 4 hõlmab standardpahteldust Q2 ja vuukide pahteldamist koos kogu pinna katmise ja silumisega selleks sobiva materjaliga (kihipaksus suurem kui 1 mm).

Mõõdukas soojustamine

Olenevalt pinnakvaliteedi valikust tuleb kasutada erinevaid süsteemikomponente. Alljärgnevalt selgitatakse pinnakvaliteedi Q1 kuni Q4 kvaliteeditunnuseid:

Q1 kuni Q3 pinnad

Pindadel, millele ei esitata optilisi (dekoratiivseid) nõudeid, on aluspahteldus (Q1) piisav.

Q2

Kvaliteediaste 2 (Q2) on standardpahteldus. See vastab seintele ja laepindadele seatavatele tavalistele nõuetele. Vuugipiirkonnad, kinnitused, liited, sisenurgad ja välisnurgad tasandatakse pindade astmeteta üleminekutega.

Q3

Kõrgendatud nõuded pahteldatud pinnale. Siin on vajalikud täiendavad alus- ja põhipahteldusest erinevad meetmed. Pahteldus kvaliteediastme 3 järgi sisaldab nii standardpahteldust (Q2) kui ka laiemat pahteldamist koos vuukide silumisega.

Q4

Kvaliteediaste 4 hõlmab standardpahteldust Q2 ja vuukide pahteldamist koos kogu pinna katmise ja silumisega selleks sobiva materjaliga (kihipaksus suurem kui 1 mm).

Premium-soojustus

Olenevalt pinnakvaliteedi valikust tuleb kasutada erinevaid süsteemikomponente. Alljärgnevalt selgitatakse pinnakvaliteedi Q1 kuni Q4 kvaliteeditunnuseid:

Q1 kuni Q3 pinnad

Pindadel, millele ei esitata optilisi (dekoratiivseid) nõudeid, on aluspahteldus (Q1) piisav.

Q2

Kvaliteediaste 2 (Q2) on standardpahteldus. See vastab seintele ja laepindadele seatavatele tavalistele nõuetele. Vuugipiirkonnad, kinnitused, liited, sisenurgad ja välisnurgad tasandatakse pindade astmeteta üleminekutega.

Q3

Kõrgendatud nõuded pahteldatud pinnale. Siin on vajalikud täiendavad alus- ja põhipahteldusest erinevad meetmed. Pahteldus kvaliteediastme 3 järgi sisaldab nii standardpahteldust (Q2) kui ka laiemat pahteldamist koos vuukide silumisega.

Q4

Kvaliteediaste 4 hõlmab standardpahteldust Q2 ja vuukide pahteldamist koos kogu pinna katmise ja silumisega selleks sobiva materjaliga (kihipaksus suurem kui 1 mm).