©

Ehitiste muinsuskaitse

Väärtuslike kulutuuriobjektide püsiv kaitse

Ehitiste muinsuskaitse on ehitiste kaitse kõrgeim vorm. Ehitise seisundianalüüsid objektil Remmersi projekteerimisosakonna poolt või spetsiaalsed tootelahendused ehitiste pikaealiseks kaitseks – Remmers GmbH portfoolio on mitmekülgne. Enam kui 65 aastase kogemuse tõttu ehitiste muinsuskaitse alal on meil ulatuslikud teadmised ajalooliste ehitusmeetodite ja -materjalide alal.

Muinsuskaitse eesmärgiks on kultuurimälestiste püsiv säilitamine. Kultuuriline pärand on ühiskonnale erakordselt tähtis, et end esemeliselt ja meeleliselt tajutavate ajalooliste mälestiste kaudu oma ajalooga identifitseerida ja sellega luua ühiskondlik identiteet. See kehtib nii väikeste regioonide kohta kui ka Euroopa kohta tervikuna. Muinsuskaitse on seetõttu elukvaliteedi komponent.

Kes realiseerib ehitiste muinsuskaitse keerulised ülesanded mitte ainult tehnilise teostatavuse vaatenurgast, vaid lisaks sellele substantsi maksimaalse võimaliku säilimise vaatepunktist lähtudes, lahendab ka rasked „tavajuhtumid“ meisterlikult – kõikidel aluspindadel: Fassaadide renoveerimisel, püsival ehitiste hüdroisoleerimisel ja samuti puidukaitse puhul.

Mustusekiht on selle suure sisemise pinna tõttu suurepärane niiskuse ja gaasikujuliste ja partikulaarsete kahjulike ainete absorbent. Need reageerivad enamasti kooriku aluspinnal ja kiirendavad hävinemist.

Looduskivi ja teiste mineraalsete ehitusmaterjalide soolatustamine kompresside abil on tunnustatud ja paljudel olulistel ehitistel end õigustanud meetod, et vähendada ehitisel oluliselt neid kahjustavaid soolasid.

Stabiilsuse ja kandevõime suurendamine

Müüritiste ehitamisel on traditsioon. Varasematel aegadel rajati müüritis käsitööndusalaste reeglite järgi, kivide suurus ja seina paksus olenesid hinnatud koormusest. Tänapäeval on kandevõime tundmine vana ehitussubstantsi kindlustamiseks ja ümberehitamiseks suure tähtsusega.

Pundumise vähendamine

Paljud looduskivid sisaldavad punduvaid savimineraale. Selleks on enamasti kihilised silikaadid, mis sarnanevad oma ülesehituselt raamatule. Need on juba madala niiskusesisalduse korral elektrokeemilise mõju tõttu kihis oma vahekihtide vahel võimelised vett vastu võtma ja ära andma.

Dresden Zwinger

Kivide tugevdamine

Mineraalse ehitusmaterjali murenemisega kaasneb alati selle struktuuri nõrgenemine. Tugevdusmeetme keskne ülesanne seisneb murenemise tõttu tekkinud uue pooriruumi sihipärases täitmises.

KSE-moodul-süsteem

Looduskivide konsolideerimise ülesanded ei piirdu mitte ainult struktuurse tugevdamisega, vaid ulatuvad olenevalt murenemise viisist ja intensiivsusest palju kaugemale.

Restaureerimine

Remmersi restaureerimismördi-süsteem on välja töötatud spetsiaalselt täiendusena mineraalsetele ehitusmaterjalidele või nende aseainetele.

Modelleerimine

Väärtuslikest originaalides koopiate valmistamiseks on palju häid ja legitiimseid põhjuseid: Alates restauraatorist, arheoloogist, muuseumi varahoidjast kuni kunstnikuni, kes soovib paljundada oma kavandeid: Kõik töötavad silikoon-modelleerimismassidega.

Vuukimine

Vuugid täidavad ehitisel erinevaid funktsioone ja need peavad seetõttu olema vastavalt konkreetsetele nõuetele äärmiselt erinevate omadustega.

Facade with branches

Krohv

Varasematel aegadel oli krohv ilmastikukaitsevahend, millega sai lisaks sellele erinevaid materjale katta ja optiliselt ühtlustada; hiljem valiti krohv eelkõige selle muutmis- ja kohandamisvõime ning paljude kasutusvõimaluste tõttu.

Vesi mängib mineraalsete ehitusmaterjalide murenemisel keskset rolli. Kasulik kahjusid ennetav (profülaktiline) meede on hüdrofobiseerimine.

Graffitikaitse

Remmersi graffitikaitsevahend kulub poolpermanentsete graffitikaitsesüsteemide klassi. Graffiti ja värviga määrimised saab töödeldud aluspindadelt eemaldada lihtsalt kuumavee-survepesuri kasutamisega (hügrotermiline puhastamine).

Pinnakate

Juba antiikajast on tuntud värvkatted ja värvielemendid ehitistel ja kujudel. Neid kasutati (ja kasutatakse) kujundusvahendina ning kaitse- ja kulumisvastase kihina. Arvestades emissioonist tingitud murenemiskahjustusi on viimastel aastakümnetel suurenenud kaitsefunktsiooni tähtsus.

Mälestiste hooldus

Leiti 32 toodet
 

Vaade:

Artiklinr 031220

Voolav, mineraalne täite- ja injektsioonimört

Artiklinr 030920

Voolav, mineraalne täite- ja injektsioonimört

Artiklinr 040120

Soola salvestav poorne aluskrohv Remmersi Sanierputz-krohvile kasutamiseks niisketel ja soolakoormusega seinapindadel vastavalt WTA

Artiklinr 040220

WTA-saneerimiskrohv niisketele ja soolakoormusega müüripindadele

Artiklinr 041620

WTA-nõuetele vastav, eriti sulfaadikindel spetsiaalkrohv niiskuse- ja soolakoormusega müüripindadele

Artiklinr 067201

Happeline puhastusvahend

Artiklinr 066601

Artiklinr 136801

Artiklinr 071101

Artiklinr 060201

Värvitu, hüdrofobiseeriv, lahustit sisaldav impregneerimisvahend silaani/siloksaani baasi.

Artiklinr 060805

Bernhard Remmersi auhind

Iga kahe aasta tagant annab Bernhard Remmersi akadeemia välja Bernhard Remmersi auhinna silmapaistvate käsitöönduslike saavutuste eest ehitiste muinsuskaitse alal.

Euroopa restaureerimise, muinsuskaitse ja linnaarengu messil „denkmal“ Leipzigis auhinnatakse sellega käsitöölisi, projekteerijaid, arhitekte, muinsuskaitse esindajaid ja ehituse tellijaid silmapaistvate saavutuste eest muinsuskaitse valdkonnas. Eriti hinnatakse sealjuures käsitöönduslikult meisterlikku realiseerimist.

©