• Induline ZW-507i
 • Induline ZW-507i
  • Induline ZW-507i
  • Induline ZW-507i

  Artiklinr 163668

  Induline ZW-507i

  Veepõhine, läbipaistev isolatsioonitäiteaine pritsimismeetodil

  Värvitoon: Värvitu/Farblos | 1636
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Sideaine Akrülaatvaik
  Tihedus (20 °C) Umbes. 1,03 g/cm³
  Lõhn Iseloomulik
  Viskoossus Umbes. 2300 mPas

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and outdoors
  • for exterior doors
  • For professional users only
  • Puidule sise- ja välitingimustes
  • AW_IDL_104
  • Mõõtuhoidvad puitdetailid, nt aknad ja uksed
  • Läbipaistmatud ja läbipaistvate süsteemide vahekihiks

  Omadused

  • Water-based
  • Hästi tasanduv
  • Suurepärase haardumisega.
  • Vähendab värvimuutusi tänu vees lahustuvatele puidukomponentidele
  • Vähendab pinnadefekte puidusarnaste koostisosade tõttu (nt lehis)
  • Vähendab parkhappe reaktsioonist tingitud tumenemise ohtu (nt tammepuidul)
  • UV-blokeerijaga, mis tagab lasuurivärvide turvalisuse
  • Hästi lihvitav
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ettevalmistatud.

    Mõõtu hoidvad puitdetailid: puidu niiskus 11 - 15 %

   • Ettevalmistused

    Vajadusel impregneerige puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga* (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!).

    Puidupinnad kruntida.

    Vajaduse korral kaitske ühenduskohad Induline V-Fugenschutz-ga või Induline AF-920-ga.

  • Töötlus
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Spraying only in closed facilities
   • Airless/airmix spraying
   • Dynflow (fully automatic coating plant)
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: +15 °C kuni +30 °C.

   • Esitatud väärtused põhinevad lahjendamata materjalil. Parim pihustustulemus saavutatakse materjali temperatuuril 15 kuni 20 ° C.

    Tagada hea ventilatsioon.

    Läbi proovikatmise on võimalik kontrollida kattuvust ja isoltatsiooni aluspinnaga.

    Airless-pihustamine, düüs: 0,28–0,33 mm, materjali rõhk: 70–90 bar.

    Airmix-pihustamine, düüs: 0,28–0,33 mm, materjali rõhk: 70–90 bar, pulverisaatori hurõhk: 1–2 bar.

    Erandjuhtudel võib olla vajalik korduv katmine.

    Enne lõplikku katmist teha vahelihv: P 220 - 240, eemaldage lihvimistolm.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Enne tehniliselt modifitseeritud puidu ja puitmaterjalide katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutusvaldkonnas.

    VA2_HB_15

    Vesialuseliste süsteemilahendutse puhul on alati oht tooni muutustele tänu puidus sisalduvatele parkainetele.

    Järgige tehnilisi infolehti „Kastmisvannide ja pihutusseadmete hooldus , BFS-Teabeleht Nr. 18.

    Toote ülemäärane lahjendamine, puidu ülemäärane niiskus või soovitatud katmisjärjestuse eiramine, kasutuskordajad ja kuivamisajad võivad mõjutada toote isoleerivaid omadusi.

    Poorsete puiduliikide (nt tamm) korral tuleb jälgida, et värvitakse poore täitvalt. Vajadusel võib osutuda vajalikuks ületad soovitus pealekandmiskogust.

    Järgige kehtivaid standardeid ja juhiseid puidust osade katmiseks väljas (VFF infolehed, BFS infoleht nr 18, VdL juhised, IFT juhised).

    Puiduliikide spetsiifilised töötlemissoovitused akende ja välisuste töötlemiseks leiate meie kodulehelt www.remmers.ee süsteemiotsingu abil.

   • Kuivatus

    Tolmukuiv: umbes 1 tunni pärast
    Lihvitav ja ülevärvitav: umbes 4 tunni pärast
    (23 °C ja 50 % suhtelise õhuniiskuse juures)

    Lihvitav ja ülevärvitav kiirendatud kuivamise korral: umbes 20 minutit aurustustsoon (umbes 20 °C 65 - 75% suhtelise õhuniiskuse juurtes) / 75 minutit kuivamisfaas (umbes 45 °C, 1 m/s õhutsirkulatsioon) / 20 minutit jahtumisfaas

    Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

   • Lahjendamine

    Vajaduse korral veega (maksimaalselt 5 %).

  • Tööseadmed/puhastus
   • Spraying only in closed facilities
   • Airless/airmix spraying
   • Dynflow (fully automatic coating plant)
   • Pritsimisseadmed, käsipritsimisseade, Dynflow-seade

   • Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx. 150 ml - 200 ml / m² per layer applied
   • 150 - 200 ml/m² tööetapi kohta
    (vastab: märgkihi paksus: 150 - 200 µm, kuivkihi paksus: 35 - 45 µm)

  • Üldised juhised
   • Tihendid peavad olema värviga kokkusobivad ja neid võib kasutada ainult siis, kui kattekiht on hästi kuivanud.

    Kasutage ainult pehmendusvaba tihendusprofiile.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.