• Induline SW-900
  • Induline SW-900

  Artiklinr 377605

  Induline SW-900

  Vee baasil immutusvahend mädaniku ja sine kaitseks

  Värvitoon: Värvitu/Farblos | 3776
  Suurus / Kogus

  Brošüürid

  product.brochures.loading

  Ohulaused

  • Kasutage botisiitset puidukaitsevahendit ettevaatlikult. Enne kasutamist lugege etiketti ja tootekirjeldust.

  Toote omadused

  Sideaine Linaseemneõli
  Tihedus (20 °C) Ca. 1,008 g/cm³
  Lõhn iseloomulik
  Säilitusaine IPBC (3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat)
  Viskoossus (20 ° C) Väljavoolamisaeg ca. 22-24 s ISO-Cup 3 mm

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Maapinnaga mitte kokkupuutuvale puidule välistingimustes.
  • Okas- ja lehtpuidule
  • Mõõtuhoidvad puitdetailid, nt aknad ja uksed
  • Piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid, näiteks luugid, voodrilauad, aiamajad
  • Mõõtu mittehoidvad puitdetailid, nt aiad, sõrestikehitised, katusealused, puidust välisvooderdised

  Omadused

  • Water-based
  • Kaitseb mädanemise ja sine eest.
  • Annab niiskusekaitse, eriti just otspuidu piirkonnas.
  • Vähendab plekkide teket seoses värviliste kruntvärvide kasutamisega
  • Taastab kiud ja võimaldab neid esimesel lihvimisel eemaldada.
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ettevalmistatud.

    Mõõtu hoidvad puitdetailid: puidu niiskus 11 - 15 %

    Mõõtu mittehoidvad ja piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid: puidu niiskus max 18 %

  • Töötlus
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • By brush / Dipping / Flow coating/ Spraying tunnel
   • Kasutustingimused

    Materjali-, keskkonna- ja aluspinnatemperatuur: vähemalt. +15 °C kuni maks. +30°C.

   • Toode hästi läbi segada, nii töö ajal kui ka peale pause.

    Kasutajatele: pintsliga, kastmine ja vihmutamine ainult suletud ruumides.

    Peale kuivamist kasutage täiendavaid katteid.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Enne tehniliselt modifitseeritud puidu ja puitmaterjalide katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutusvaldkonnas.

    Accoya puidul, tammel ja kastanil saavutatakse optimaalne voolavus pH väärtuse 9,0–9,5 juures, mis vastab 0,3–0,5% lisandi VP 20829 lisamisele.

    Kui viskoossus suureneb (nt aurustumise tõttu), tuleb lahjendada veega
    (Nominaalne viskoossus: ligikaudu 45 s DIN 2 mm väljavoolus või ligikaudu 21 s ISO 3 mm väljavoolus)

    Kui pihustusseadmes tekib vaht, siis soovitame lisada 0,2–1,0% VP 9325 vahueemaldajat, tugevusaste 2 .

    Puiduliikide spetsiifilised töötlemissoovitused akende ja välisuste töötlemiseks leiate meie kodulehelt www.remmers.ee süsteemiotsingu abil.

   • Kuivatus

    Ületöödeldav: peale ca. 4 tundi
    (23 °C ja 50 % r. F. juures)

    Ületöödeldav kiirenenud kuvamise juures: peale ca. 90 minuti pärast
    (20-minutiline tilk / 50-minutiline kuivfaas (35-40 ° C) / 20-minutiline jahtumisfaas)

    Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

   • Lahjendamine

    Kui viskoossus suureneb (nt aurustumise tõttu), tuleb lahjendada veega.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / Dipping / Flow coating/ Spraying tunnel
   • Pintsel, kastmisvann, vihmutusseadmed, pihustusseadmed

   • Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Korralikult suletud originaalanumas ja lastele kättesaamatus kohas, kuivas, jahedas ja otsese päikesekiirguse kui ka pakase eest kaitstuna hea ventilatsiooniga ruumis. Laoruumides suitsetamine keelatud.

    Mitte transportida ega säilitada alla 5 °C .

  • Tarbimine
   • Total application/absorption rate 80 ml - 90 ml Total / m²
   • 80 - 90 ml/m²

  • Üldised juhised
   • H_BZ_1

    Järgige tehnilisi infolehti „Kastmisvannide ja pihutusseadmete hooldus” ja „Hügieeninõuded pindade töötlemisel”.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

    Jäätmete kood 03 02 02* Kloororgaanilised puidukaitsevahendid

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.