• Induline GW-209

  Artiklinr 249820

  Induline GW-209

  Veepõhine valge kruntvärv kilekihti konserveeriva ainega

  Värvitoon: Valge/Weiß | 2498
  Suurus / kogus

  Toote omadused

  Sideaine Akrülaat-/alküüdvaik
  Tihedus (20 °C) Ca. 1,15 g/cm³
  Lõhn Iseloomulik

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Välitingimustes puit
  • Mõõtuhoidvad puitdetailid, nt aknad ja uksed
  • Piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid, näiteks luugid, voodrilauad, aiamajad
  • Mõõtu mittehoidvad puitdetailid, nt aiad, sõrestikehitised, katusealused, puidust välisvooderdised
  • Okas- ja lehtpuidule

  Omadused

  • Water-based
  • Valmis kasutamiseks sukeldamisel ja leotamisel
  • Vähendab värvimuutusi tänu vees lahustuvatele puidukomponentidele
  • Hea voolavusega toorele ja immutatud puidule.
  • Hea pooritäituvusega.
  • Suurepärase haardumisega.
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ette valmistatud.

    Mõõtu hoidvad puitdetailid: puidu niiskus 11 - 15 %

    Mõõtu mittehoidvad ja piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid: puidu niiskus max 18 %

   • Ettevalmistused

    Vajadusel impregneerige puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga* (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!).

    Lugege BFS-i infolehte Nr. 18 „Puidu ja puitmaterjalide katmine välitingimustes“.

  • Töötlus
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • By brush / Dipping / Flow coating/ Spraying tunnel
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur väh. +15 °C kuni maks. +30 °C.

   • Toode hästi läbi segada, nii töö ajal kui ka peale pause.

    Kasutajatele: pintsliga, kastmine ja vihmutamine ainult suletud ruumides.

    Pärast kuivamist kanda toode pinnale vahekihina koos sobiva süsteemitootega.

    Enne selle kruntvärvi kasutamist krunt- ja vahepinnakattena palume võtta ühendust Remmersi tehnilise teenindusega.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 2 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Accoya puidul, tammel ja kastanil saavutatakse optimaalne voolavus pH väärtuse 9,0–9,5 juures, mis vastab 0,3–0,5% lisandi VP 20829 lisamisele.

    Viskoossuse suurenemisel aurumise tõttu tuleb asendada puuduv vedelikukogus veega (nõutav viskoossus: väljavoolamisaeg ca. 30 - 32 s ISO-topsis 3 mm).

    Parema voolavuse jaoks ebasoodates tingimustes (temperatuuritõusu, madala õhuniiskuse korral) lahjendada kuni 10% veega. Tasakaalustage aurustumisel tekkivat kadu vee lisamisega.

    Vahu tekkimisel leotusbasseinis soovitatakse lisada 0,1 – 0,2% VP 21638 3. tugevusastmega vahuärastit.

    Toote ülemäärane lahjendamine, puidu ülemäärane niiskus või soovitatud katmisjärjestuse eiramine, kasutuskordajad ja kuivamisajad võivad mõjutada toote isoleerivaid omadusi.

    Vesialuseliste süsteemilahendutse puhul on alati oht tooni muutustele tänu puidus sisalduvatele parkainetele.

    Puiduliikide spetsiifilised töötlemissoovitused akende ja välisuste töötlemiseks leiate meie kodulehelt www.remmers.ee süsteemiotsingu abil.

   • Kuivatus

    Ülelakitav: ca. 2 tunni pärast

    Ülelakitav kiirendatud kuivatamise korral: ca. 90 minuti pärast
    (nõrutamisfaas 20 minutit / kuivamisfaas 50 minutit (35 – 40 °C) / jahtumisfaas 20 minutit)

    Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused temperatuuril 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskusega.

    Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

   • Lahjendamine

    Kasutusvalmis.
    Vajadusel veega (maks. 10%).

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / Dipping / Flow coating/ Spraying tunnel
   • Akrüülpintsel, sukeldusvann, leotusbassein, pihustustunnel

   • Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx. 80 ml - 120 ml / m² per layer applied
   • 80 - 120 ml/m² tööetapi kohta

  • Üldised juhised
   • Järgige tehnilisi infolehti „Kastmisvannide ja pihutusseadmete hooldus” ja „Hügieeninõuded pindade töötlemisel”.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.