• Induline SW-935
 • Induline SW-935
  • Induline SW-935
  • Induline SW-935

  Artiklinr 378620

  Induline SW-935

  Veepõhine, värvitu impregneerimisvahend, krunt & lihvimiskrunt

  Värvitoon: Värvitu/Farblos | 3786
  Suurus / kogus

  Toote omadused

  Sideaine Akrülaat-kopolümeer/alküüdemulsioon
  Tihedus (20 °C) Ca. 1,005 g/cm³
  Lõhn Iseloomulik

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Puidule sise- ja välitingimustes
  • Okas- ja lehtpuidule
  • Mõõtuhoidvad puitdetailid, nt aknad ja uksed
  • Piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid, näiteks luugid, voodrilauad, aiamajad
  • Mõõtu mittehoidvad puitdetailid, nt aiad, sõrestikehitised, katusealused, puidust välisvooderdised
  • Lahjendamata: Puitalumiiniumakende kruntimine
  • Olenevalt puidu liigist ja puidu pinnast, lahjendamata kuni 1:1 veega: toimeainevaba impregneerimine
  • 1:3 veega: Niiskumise toetamine

  Omadused

  • Water-based
  • Kergesti ja kiiresti töödeldav
  • Kiire kuivamine ja hea lihvitavus
  • Puitu kõvastav
  • Taastab kiud ja võimaldab neid esimesel lihvimisel eemaldada.
  • Vähendab plekkide teket seoses värviliste kruntvärvide kasutamisega
  • Hästi väljaandev kontsentraat
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ette valmistatud.

    Mõõtu hoidvad puitdetailid: puidu niiskus 11 - 15 %

    Mõõtu mittehoidvad ja piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid: puidu niiskus max 18 %

  • Töötlus
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Application
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: väh. +15 °C kuni maks. +30 °C.

   • Toode hästi läbi segada, nii töö ajal kui ka peale pause.

    Võõpamine, kastmine, ülevalamine, pritsimine.

    Peale kuivamist kasutage täiendavaid katteid.

    Ei asenda puidukaitsevahendit.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Accoya puidul, tammel ja kastanil saavutatakse optimaalne voolavus pH väärtuse 9,0–9,5 juures, mis vastab 0,3–0,5% lisandi VP 20829 lisamisele.

    Kui pihustusseadmes tekib vaht, siis soovitame lisada 0,2–1,0% VP 9325 vahueemaldajat, tugevusaste 2 .

   • Kuivatus

    Tolmukuiv: ca. 30 minuti pärast
    Ületöödeldav: ca. 4 tunni pärast
    (23 °C ja 50% suht. õhuniiskuse juures)

    Ületöödeldav kiirendatud kuivatamise korral: ca. 90 minuti pärast
    (nõrutamisfaas 20 minutit / kuivamisfaas 50 minutit (35 – 40 °C) / jahtumisfaas 20 minutit)

    Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

   • Lahjendamine

    Kontsentraati võib veega lahjendada suhtes kuni 1:3.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Application
   • Pintsel, kastmisvann, vihmutusseadmed, pritsimisseadmed

   • Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Ca. 30 ml – 90 ml/m² per layer applied
   • 30 - 90 ml/m² tööetapi kohta (olenevalt kasutusalast)

  • Üldised juhised
   • Järgige tehnilisi infolehti „Kastmisvannide ja pihutusseadmete hooldus” ja „Hügieeninõuded pindade töötlemisel”.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.