Artiklinr 168005

  Induline LW-700

  Wasserbasierte, lasierende Zwischen- & Schlussbeschichtung für das Spritzverfahren

  LANG_GLANZGRAD
  Värvitoon: Värvitu/Farblos | 1680
  Värvitoon: Värvitu/Farblos | 1680
  Valige värv
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Sideaine Spets. akrülaatpolümeerid
  Tihedus (20 °C) Ca. 1,04 g/cm³
  Lõhn Iseloomulik
  Läikeaste Matt/silk gloss
  Viskoossus Ca. 3700 mPa*s

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Puidule sise- ja välitingimustes
  • Okas- ja lehtpuidule
  • Mõõtuhoidvad puitdetailid, nt aknad ja uksed
  • Vahe- ja lõppviimistluskihiks
  • Ühe- ja mitmekihilise meetodiga

  Omadused

  • Water-based
  • Hästi tasanduv
  • Suurenenud blokeerimisvastus
  • Kõrge UV- ja värvitoonikindlus
  • Ei kolletu
  • Väga madal tendents ajutiste veeplekkide suhtes
  • Kõrge briljantsus ja pinna kvaliteet mikrovahu-optimeerimise tõttu.
  • Väga hea vastupidavus: elastsus madalatel temperatuuridel
  • Hea vastupidavus tänu spetsiaalse sideaine kombinatsioonile
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ettevalmistatud.

    Mõõtu hoidvad puitdetailid: puidu niiskus 11 - 15 %

   • Ettevalmistused

    Vajadusel impregneerige puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga* (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!).

    Sobivate krunt- ja vahepinnakatetega eeltöödelda ning vajadusel teostada vahepealset lihvimist.

    Vajaduse korral kaitske ühenduskohad Induline V-Fugenschutz-ga või Induline AF-920-ga.

  • Töötlus
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Airless/airmix spraying
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: väh. +15 °C kuni maks. +30 °C.

   • Esitatud väärtused põhinevad lahjendamata materjalil. Parim pihustustulemus saavutatakse materjali temperatuuril 15 kuni 20 ° C.

    Airless-pihustamine, düüs: 0,28–0,33 mm, materjali rõhk: 70–90 bar.

    Airmix-pihustamine, düüs: 0,28–0,33 mm, materjali rõhk: 70–90 bar, pulverisaatori hurõhk: 1–2 bar.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Puidu koostisosade aktiveerimise vältimiseks tuleb läbi viia sundkuivatus.

    Enne tehniliselt modifitseeritud puidu ja puitmaterjalide katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutusvaldkonnas.

    Tagada hea ventilatsioon.

    Ärge kasutage otsese päikesevalguse käes ja alla 15 ° C või üle 30 ° C.

    Erandjuhtudel võib olla vajalik korduv katmine.

    Tammepuidu puhul võivad puidus sisalduad parkained koos veega lahjendatavate dispersioonlasuuridega põhjustada tumedate plekkide teket puidule.

    Värvitu värv ei sobi otseselt ilmastikukindlates välispindades.

    Värvitute pinnakatete korral kasutage ilmastikumõjude käes välistingimustes värvitooni värvitu UV+. Kasutamine on seotud eritingimustega, vt süsteemi kirjeldust Induline LW-700/40 värvitu UV+.

    Värvitu vahepealse katte kasutamisel võib tekkida värvihälve värvikaardi suhtes.

    VA2_IDL_77

    Puiduliikide spetsiifilised töötlemissoovitused akende ja välisuste töötlemiseks leiate meie kodulehelt www.remmers.ee süsteemiotsingu abil.

    VA2_IDL_83

   • Kuivatus

    Tolmukuiv: ca. 1 tunni pärast
    Lihvitav ja ülevärvitav: ca. 4 tunni pärast (23 °C ja 50 % suhtelise õhuniiskuse juures)

    Lihvitav ja ülevärvitav forsseeritud kuivatamisel: 20 minutit aurustustsoon (ca. 20 °C 65 - 75% suhtelise õhuniiskuse juurtes) / 75 minutit kuivamisfaas (ca. 45 °C, 1 m/s õhutsirkulatsioon) / 20 minutit jahtumisfaas

    Ära toodud temperatuurist madalam töötlemistemperatuur, ära toodud õhuniiskuse või max kihipaksuse väärtuse ületamine põhjustab läbikuivamise viibimist ja hüdrofiilsete emulgaatorite kaasamist. Suureneb ajutiste veeplekkide tekke oht.

   • Lahjendamine

    Vajadusel veega (max 5%).

  • Tööseadmed/puhastus
   • Airless/airmix spraying
   • Käsivärvipüstolid, automaatsed pihustussüsteemid

   • GR_HA_1

    Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx. 150 ml - 275 ml / m² per layer applied
   • 150 - 275 ml/m² (zzgl. Spritzverlust)
    (entspricht Nassfilmstärke: 150 - 275 µm, Trockenschichtstärke: 50 - 100 µm)

    Abweichende, erforderliche Schichtstärken bei hemlock & farblos UV+:
    2x 200 ml/m² (zzgl. Spritzverlust)
    (entspricht Nassfilmstärke: 200 µm je Arbeitsgang, Gesamt-Trockenschichtstärke: ca. 130 µm)

  • Üldised juhised
   • DIN EN 71-3 „Teatud elementide migratsioon“:

    See toode vastab mänguasjades raskemetallide migratsiooni piirmäärale standardi DIN EN 71-3 kohaselt ning täidab sellega ühe paljudest muudest nõuetest laste mänguasjade ohutusele ELi mänguasjadirektiivi (2009/48/EÜ) kohaselt."

    Tihendamine:

    Tihendid peavad olema värviga kokkusobivad ja neid võib kasutada ainult siis, kui kattekiht on hästi kuivanud.

    Kasutage ainult pehmendusvaba tihendusprofiile.

    Kattekvaliteedi ettevalmistamine:

    Kasutades seda toodet koos IndulineMix&Go-ga, on võimalik valmistada pintsliga katmiseks ja parandamiseks sobiv värv.

    Hooldus ja renoveerimine:

    Välistingimustes mõjutavad puitu märkimisväärselt klimaatilised ja keskkonnatingimused. Kattekihti mõjutavad loomulikud vananemis-, kulumis- ja lagunemisprotsessid. Lagunemisprotsess toimub sõltuvalt puittarindile mõjuvast koormusest (väike, keskmine, suur) erineva kiirusega. Et kaitsta puitelemente optimaalselt mitme aasta vältel, on mõttekas kontrollida kord aastas puitdetaili pealispinda. Võimalikud kahjustatud kohad tuleb peale puhastamist üle töödelda või parandada.

    Puhastamiseks ja hooldamiseks soovitame kasutada akende või uste hoolduskomplekti.

    Üle värvida kapitaalremondi korras Aqua HSL-35-ga ja Aqua DSL-55-ga või HSL-30-ga või Dauerschutz-Lasur UV-ga.

    Järgige kehtivaid standardeid ja juhiseid puidust osade katmiseks väljas (VFF infolehed, BFS infoleht nr 18, VdL juhised, IFT juhised).

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.