• Induline ZW-502i

  Artiklinr 163368

  Induline ZW-502i

  Veepõhine, läbipaistev isolatsioonitäiteaine ülevalamis- ja kastmismeetodil

  Värvitoon: Värvitu/Farblos | 1633
  Suurus / kogus

  Toote omadused

  Sideaine Akrülaatvaik
  Tihedus (20 °C) umbes. 1,025 g/cm³
  Lõhn Iseloomulik
  Läikeaste Siidiläikeline

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • for elements with limited dimensional stability
  • For professional users only
  • Puidule sise- ja välitingimustes
  • Okas- ja lehtpuidule
  • Mõõtuhoidvad puitdetailid, nt aknad ja uksed
  • Piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid, näiteks luugid, voodrilauad, aiamajad
  • Läbipaistmatud ja läbipaistvate süsteemide vahekihiks
  • Kaitsekonstruktsioonidele ka kruntvärvina

  Omadused

  • Water-based
  • Väga hea äravoolavus
  • Hea imavusega.
  • Hea pooritäituvusega.
  • Väga hea lihvitavus
  • Vähendab värvimuutusi tänu vees lahustuvatele puidukomponentidele
  • Vähendab pinnadefekte puidusarnaste koostisosade tõttu (nt lehis)
  • Vähendab parkhappe reaktsioonist tingitud tumenemise ohtu (nt tammepuidul)
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ette valmistatud.

    Mõõtu hoidvad puitdetailid: puidu niiskus 11 - 15 %

    Mõõtu mittehoidvad ja piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid: puidu niiskus max 18 %

   • Ettevalmistused

    Vajadusel impregneerige puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga* (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!).

    Puidupinnad kruntida.

    Läbipaistmatud (valged) pinnad kruntida Induline GW-208, GW-306 valge või GW-201 abil.

    Vajaduse korral kaitske ühenduskohad Induline V-Fugenschutz-ga või Induline AF-920-ga.

  • Töötlus
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Dipping / Flow coating
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +15 °C kuni maksimaalselt +30 °C.

   • Toode hästi läbi segada, nii töö ajal kui ka peale pause.

    Sukeldamine ja leotamine.

    Erandjuhtudel võib olla vajalik korduv katmine.

    Enne lõplikku katmist teha vahelihv: P 220 - 240, eemaldage lihvimistolm.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 2-3 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Enne tehniliselt modifitseeritud puidu ja puitmaterjalide katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutusvaldkonnas.

    Tagada hea ventilatsioon.

    Vesialuseliste süsteemilahendutse puhul on alati oht tooni muutustele tänu puidus sisalduvatele parkainetele.

    Järgige tehnilisi infolehti „Kastmisvannide ja pihutusseadmete hooldus , BFS-Teabeleht Nr. 18.

    Toote ülemäärane lahjendamine, puidu ülemäärane niiskus või soovitatud katmisjärjestuse eiramine, kasutuskordajad ja kuivamisajad võivad mõjutada toote isoleerivaid omadusi.

    Aurumisest tingitud viskoossuse suurenemisel tuleb asendada puuduv vedelikukogus veega (nõutav viskoossus: väljavoolamisaeg 3 mm ISO-topsis ca. 30 s).

    Parema voolavuse jaoks ebasoodates tingimustes (temperatuuritõusu, madala õhuniiskuse korral) lahjendada kuni 10% veega. Tasakaalustage aurustumisel tekkivat kadu vee lisamisega.

    Sobiv lisand vahu tekke vältimiseks vihmutusseadmetes: 0,1 - 0,2 % VP 21490 Entschäumer Stärke 4.

    Puiduliikide spetsiifilised töötlemissoovitused akende ja välisuste töötlemiseks leiate meie kodulehelt www.remmers.ee süsteemiotsingu abil.

   • Kuivatus

    Tolmukuiv: umbes 1 tunni pärast
    Lihvitav ja ülevärvitav: umbes 2 - 3 tunni pärast
    (23 °C ja 50 % suhtelise õhuniiskuse juures)

    Lihvitav ja ülevärvitav kiirendatud kuivamise korral: umbes 20 minutit aurustustsoon (umbes 20 °C 65 - 75% suhtelise õhuniiskuse juurtes) / 60 minutit kuivamisfaas (umbes 45 °C, 1 m/s õhutsirkulatsioon) / 20 minutit jahtumisfaas.

    Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

   • Lahjendamine

    Vajadusel veega (maksimaalselt 10%).

  • Tööseadmed/puhastus
   • Dipping / Flow coating
   • Ülevalamisseadmed, sukelvannid

   • Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx. 80 ml - 120 ml / m² per layer applied
   • 80 - 100 ml/m² tööetapi kohta
    (vastab: märgkihi paksus: 80 - 100 µm, kuivkihi paksus: umbes 20 µm)

   • VB_IDL_5

  • Üldised juhised
   • Järgige tehnilisi infolehti „Kastmisvannide ja pihutusseadmete hooldus” ja „Hügieeninõuded pindade töötlemisel”.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.