Artiklinr 345368

  Induline ZW-504i

  Veepõhine, läbipaistev isoleeriv täiteaine pihustamiseks

  Värvitoon: Värvitu/Farblos | 3453
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Sideaine Akrülaatvaik
  Tihedus (20 °C) Ca. 1,03 g/cm³
  Lõhn iseloomulik
  Viskoossus (20 ° C) Ca. 2300 mPas

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Puidule sise- ja välitingimustes
  • Okas- ja lehtpuidule
  • Mõõtuhoidvad puitdetailid, nt aknad ja uksed
  • Läbipaistmatud ja läbipaistvate süsteemide vahekihiks
  • Kaitsekonstruktsioonidele ka kruntvärvina

  Omadused

  • Water-based
  • Hästi tasanduv
  • Hea imavusega.
  • Hea pooritäituvusega.
  • Vähendab värvimuutusi tänu vees lahustuvatele puidukomponentidele
  • Vähendab puiduliikide spetsiifiliste koostisosade tõttu tekkinud pinna defekte
  • Vähendab tannhappe reaktsioonist tingitud tumeda värvi muutumist
  • UV-blokeerijaga, mis tagab lasuurivärvide turvalisuse
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ettevalmistatud.

    Mõõtu hoidvad puitdetailid: puidu niiskus 11 - 15 %

   • Ettevalmistused

    Vajadusel impregneerige puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga* (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!).

    Puidupinnad kruntida.

    Läbipaistmatud (valged) pinnad kruntida Induline GW-208, GW-306 valge või GW-201 abil.

    Vajaduse korral kaitske ühenduskohad Induline V-Fugenschutz-ga või Induline AF-920-ga.

  • Töötlus
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Spraying only in closed facilities
   • Airless/airmix spraying
   • Dynflow (fully automatic coating plant)
   • Kasutustingimused

    Materjali-, keskkonna- ja aluspinnatemperatuur: +15 °C kuni +30 °C.

   • Esitatud väärtused põhinevad lahjendamata materjalil. Parim pihustustulemus saavutatakse materjali temperatuuril 15 kuni 20 ° C.

    Tagada hea ventilatsioon.

    Läbi proovikatmise on võimalik kontrollida kattuvust ja isoltatsiooni aluspinnaga.

    Airless-pihustamine, düüs: 0,28–0,33 mm, materjali rõhk: 70–90 bar.

    Airmix-pihustamine, düüs: 0,28–0,33 mm, materjali rõhk: 70–90 bar, pulverisaatori hurõhk: 1–2 bar.

    Erandjuhtudel võib olla vajalik korduv katmine.

    Enne lõplikku katmist teha vahelihv: P 220 - 240, eemaldage lihvimistolm.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Vesialuseliste süsteemilahendutse puhul on alati oht tooni muutustele tänu puidus sisalduvatele parkainetele.

    Järgige tehnilisi infolehti „Kastmisvannide ja pihutusseadmete hooldus , BFS-Teabeleht Nr. 18.

    Toote ülemäärane lahjendamine, puidu ülemäärane niiskus või soovitatud katmisjärjestuse eiramine, kasutuskordajad ja kuivamisajad võivad mõjutada toote isoleerivaid omadusi.

    Poorsete puiduliikide (nt tamm) korral tuleb jälgida, et värvitakse poore täitvalt. Vajadusel võib osutuda vajalikuks ületad soovitus pealekandmiskogust.

    Järgige kehtivaid standardeid ja juhiseid puidust osade katmiseks väljas (VFF infolehed, BFS infoleht nr 18, VdL juhised, IFT juhised).

    Puiduliikide spetsiifilised töötlemissoovitused akende ja välisuste töötlemiseks leiate meie kodulehelt www.remmers.ee süsteemiotsingu abil.

   • Kuivatus

    Tolmu kuiv: umbes 1 tunni pärast
    Liivitav ja korduvkattev: umbes 4 tunni pärast
    (temperatuuril 23 ° C ja 50% rh)

    Umbes 20-minutilise aurustamisvööndi (umbes 20 ° C ja 65 - 75% rh) / 75-minutilise kuivfaasi järel (umbes 45 ° C, 1 m / s õhuringlus) / 20 aeglustusmifaasis

    Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

   • Lahjendamine

    Vajadusel veega (maks. 5 %).

  • Tööseadmed/puhastus
   • Spraying only in closed facilities
   • Airless/airmix spraying
   • Dynflow (fully automatic coating plant)
   • Pihustussüsteemid, käsitsi pihusti, Dynflow süsteem

   • Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx. 150 ml - 200 ml / m² per layer applied
   • 150-200 ml / m2 töökäigu kohta
    (vastab: niiske kile paksus: 150-200 μm, kuiva kile paksus: 35-45 μm)

  • Üldised juhised
   • Tihendid peavad olema värviga kokkusobivad ja neid võib kasutada ainult siis, kui kattekiht on hästi kuivanud.

    Kasutage ainult pehmendusvaba tihendusprofiile.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.