• Induline DW-601 Aqua Stop

  Artiklinr 172703

  Induline DW-601 Aqua Stopp

  Vee baasil, kattev vahe ja lõppviimstlus pihustamiseks

  LANG_GLANZGRAD
  Värvitoon: Valge/Weiß (RAL 9016) | 1727
  Värvitoon: Valge/Weiß (RAL 9016) | 1727
  Valige värv

  Toote omadused

  Sideaine Viimase põlvkonna funktsionaalsete polümeeride eriline kombinatsioon
  Tihedus (20 °C) Ca. 1,15 g/cm³
  Lõhn Iseloomulik
  Läikeaste Matt / siidjas matt / siidja läikega
  Viskoossus Ca. 2700 mPa*s

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Puidule sise- ja välitingimustes
  • Okas- ja lehtpuidule
  • Mõõtuhoidvad puitdetailid, nt aknad ja uksed
  • Vahe- ja lõppviimistluskihiks
  • Ühe- ja mitmekihilise meetodiga

  Omadused

  • Water-based
  • Väga hea jooksvusega
  • Kõrge läbipaistmatus
  • Varajane kasutatavus
  • Suurenenud blokeerimisvastus
  • Varane veekindlus: kahjustuste riski minimeerimine nt "Winterbauten"
  • Isoleeriva efekti tugevdamine sobivate alus- & vahekihtidega
  • Meeldiv pind
  • Ei kolletu ja ei kriidistu.
  • Hea vastupidavus tänu spetsiaalse sideaine kombinatsioonile
  • Väga hea vastupidavus: elastsus madalatel temperatuuridel
  • Väga madal tendents ajutiste veeplekkide suhtes
  • Madal kaduvus saastusele
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ette valmistatud.

    Mõõtu hoidvad puitdetailid: puidu niiskus 11 - 15 %

   • Ettevalmistused

    Vajadusel impregneerige puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga* (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!).

    Sobivate krunt- ja vahepinnakatetega eeltöödelda ning vajadusel teostada vahepealset lihvimist.

    Vajaduse korral kaitske ühenduskohad Induline V-Fugenschutz-ga või Induline AF-920-ga.

  • Töötlus
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Airless/airmix spraying
   • Dynflow (fully automatic coating plant)
   • Kasutustingimused

    Materjali-, keskkonna- ja aluspinna min. +15 °C kus maks.. +30 °C.

   • Esitatud väärtused põhinevad lahjendamata materjalil. Parim pihustustulemus saavutatakse materjali temperatuuril 15 kuni 20 ° C.

    Airless-pihustamine, düüs: 0,28–0,33 mm, materjali rõhk: 70–90 bar.

    Airmix-pihustamine, düüs: 0,28–0,33 mm, materjali rõhk: 70–90 bar, pulverisaatori hurõhk: 1–2 bar.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Enne tehniliselt modifitseeritud puidu ja puitmaterjalide katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutusvaldkonnas.

    VA2_HB_15

    Ärge kasutage otsese päikesevalguse käes ja alla 15 ° C või üle 30 ° C.

    Tagada hea ventilatsioon.

    Värvide ringlussevõtt on võimalik tavaliste ringlussevõtumeetoditega. Koostöös Remmers Technik Service'iga.

    Puidu värvipigmentidega koostisainete läbilöömise takistamiseks valgete või heledate värvitoonide puhul kasutage sobivat isoleerivat krunti või vaheviimistlust.

    Vesialuseliste süsteemilahendutse puhul on alati oht tooni muutustele tänu puidus sisalduvatele parkainetele.

    Puiduliikide spetsiifilised töötlemissoovitused akende ja välisuste töötlemiseks leiate meie kodulehelt www.remmers.ee süsteemiotsingu abil.

    Et vältida liiga paksu kihi pinnalekandmist, nt täistoonide puhul, töödelge pinda eelnevalt valge laseeriva krundiga. Siis kantakse vahekihiks pinnale värvilise viimistlusmaterjali kiht

    VA2_IDL_77

   • Kuivatus

    Tolmu kuiv: umbes 1 tunni pärast
    Liivitav ja korduvkattev: umbes 4 tunni pärast
    (Praktilised väärtused temperatuuril 20 ° C ja suhtelise niiskuse 50% juures)

    Jahvatatav ja korduvkattega sundkuivatamisega: 20-minutiline aurustamisvöönd (umbes 20 ° C ja 65 - 75% rh) / 75 minutit kuivfaas (umbes 45 ° C, 1 m / s õhuringlus) / 20-minutiline jahutusfaas

   • Lahjendamine

    Vajadusel veega (maks. 5 %).

  • Tööseadmed/puhastus
   • Airless/airmix spraying
   • Dynflow (fully automatic coating plant)
   • Airless / Airmixpihustussüsteemid, E-staatilised süsteemid, Dynflow süsteemid

   • Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna säilib vähemalt 24 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx. 150-325 ml / m² per layer applied
   • 150 - 300 ml / m² (pluss pihustuskadu)
    (vastab märgkile paksusele: 150-300 μm, kuiva kile paksus: 60-120 μm)

    Võimalikud on tooniga seotud kõrvalekalded.

  • Üldised juhised
   • DIN EN 71-3 „Teatud elementide migratsioon“:

    See toode vastab mänguasjades raskemetallide migratsiooni piirmäärale standardi DIN EN 71-3 kohaselt ning täidab sellega ühe paljudest muudest nõuetest laste mänguasjade ohutusele ELi mänguasjadirektiivi (2009/48/EÜ) kohaselt."

    Tihendamine:

    Tihendid peavad olema värviga kokkusobivad ja neid võib kasutada ainult siis, kui kattekiht on hästi kuivanud.

    Kasutage ainult pehmendusvaba tihendusprofiile.

    Jõuliste värvitoonidega kattematerjalide puhul võib nt puhastamisel värv maha tulla. See nähtus on ajutine ja juhuslik ning ei mõjuta toote kvaliteeti. Vt tehnilist infolehte TI 5.12 „Värvi kulumine “.

    Kattekvaliteedi ettevalmistamine:

    Lisades sellele tootele kasutamisel 10–20% vett, saate valmistada pintsliga pinnalekantava laki pinna ületöötlemiseks või parandamiseks.

    Hooldus ja renoveerimine:

    Välistingimustes mõjutavad puitu märkimisväärselt klimaatilised ja keskkonnatingimused. Kattekihti mõjutavad loomulikud vananemis-, kulumis- ja lagunemisprotsessid. Lagunemisprotsess toimub sõltuvalt puittarindile mõjuvast koormusest (väike, keskmine, suur) erineva kiirusega. Et kaitsta puitelemente optimaalselt mitme aasta vältel, on mõttekas kontrollida kord aastas puitdetaili pealispinda. Võimalikud kahjustatud kohad tuleb peale puhastamist üle töödelda või parandada.

    Puhastamiseks ja hooldamiseks soovitame kasutada akende või uste hoolduskomplekti.

    Remondi korral värvida Aqua AG-26-Allgrund ja Aqua DL-65-Decklack PU või Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1.

    Järgige kehtivaid standardeid ja juhiseid puidust osade katmiseks väljas (VFF infolehed, BFS infoleht nr 18, VdL juhised, IFT juhised).

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.