• Induline GW-360
  • Induline GW-360

  Artiklinr 320268

  Induline GW-360

  Vee baasil laseeriv konserveerivat kilet moodistav krunt.

  Värvitoon: Eritoon | 3202
  Värvitoon: Eritoon | 3202
  Valige värv
  Suurus / kogus

  Toote omadused

  Sideaine Akrülaat / alküüdvaik
  Tihedus (20 °C) Ca. 1,01 g/cm³
  Lõhn iseloomulik
  Säilitusaine IPBC (3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat)

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Välitingimustes puit
  • Okas- ja lehtpuidule
  • Mõõtuhoidvad puitdetailid: nt aknad ja uksed (sh nende siseküljed)
  • Piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid, näiteks luugid, voodrilauad, aiamajad
  • Mõõtu mittehoidvad puitdetailid, nt aiad, sõrestikehitised, katusealused, puidust välisvooderdised
  • Mitte mõõtuhoidvatele ehitustarinditele ka õhukesekihilise lasuurina

  Omadused

  • Water-based
  • Suurepärase haardumisega.
  • Hea pooritäituvusega.
  • Valmis kasutamiseks sukeldamisel ja leotamisel
  • Hea voolavusega toorele ja immutatud puidule.
  • Sisaldab konservante mikroobilise kahjustuse vastu.
  • Ilmastikukindel
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ette valmistatud.

    Mõõtu hoidvad puitdetailid: puidu niiskus 11 - 15 %

    Mõõtu mittehoidvad ja piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid: puidu niiskus max 18 %

   • Ettevalmistused

    Vajadusel impregneerige puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga* (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!).

    Lugege BFS-i infolehte Nr. 18 „Puidu ja puitmaterjalide katmine välitingimustes“.

  • Töötlus
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Flow cup gun
   • By brush / Dipping / Flow coating / Spraying only in closed facilities
   • Kasutustingimused

    Materjali-, keskkonna- ja aluspinnatemperatuur: +15 ° C kuni +30 ° C.
    Töötlemistingimused on vahemikus +15 ° C kuni + 30 ° C 40–80%suhtelise õhuniiskuse juures.

   • Toode hästi läbi segada, nii töö ajal kui ka peale pause.

    Kvalifitseeritud erialaettevõtetele: pintsliga töötlemine, sissekastmine, uputamis-, pritsimismeetod.

    Pihustuspüstol: düüs 1,3 - 1,8 mm, õhu rõhk: 1,5 - 2,5 bar.

    Kastmine ei ole selles protsessis teostatav.

    Peale kuivamist kasutage täiendavaid katteid.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 2.5 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Enne tehniliselt modifitseeritud puidu ja puitmaterjalide katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutusvaldkonnas.

    Tammepuidu puhul võivad puidus sisalduad parkained koos veega lahjendatavate dispersioonlasuuridega põhjustada tumedate plekkide teket puidule.

    Parkhappelise puidu puhul kasutada sundkuivatamist.

    Accoya puidul, tammel ja kastanil saavutatakse optimaalne voolavus pH väärtuse 9,0–9,5 juures, mis vastab 0,3–0,5% lisandi VP 20829 lisamisele.

    Viskoossuse suurenemisel aurustumise käigus lisage vett (nõutav viskoossus: väljavoolamisaeg u 23–27 s 3 mm ISO-voolamistassi puhul).

    Parema voolavuse jaoks ebasoodates tingimustes (temperatuuritõusu, madala õhuniiskuse korral) lahjendada kuni 10% veega. Tasakaalustage aurustumisel tekkivat kadu vee lisamisega.

    Kui pihustusseadmes tekib vaht, siis soovitame lisada 0,2–1,0% VP 9325 vahueemaldajat, tugevusaste 2 .

    Puiduliikide spetsiifilised töötlemissoovitused akende ja välisuste töötlemiseks leiate meie kodulehelt www.remmers.ee süsteemiotsingu abil.

   • Kuivatus

    Üle värvitav: umbes 2,5 tunni pärast
    (temperatuuril 23 ° C ja 50% rh)

    Üle värvitav sundkuivatamisega: umbes 90 minuti pärast
    (20 minutit tilgutades / 50 minutit kuivfaasis (35-40 ° C) / 20-minutiline jahutusfaas)

   • Lahjendamine

    Kasutusvalmis.
    Vajadusel veega (maks. 10 %).

  • Tööseadmed/puhastus
   • Flow cup gun
   • By brush / Dipping / Flow coating / Spraying only in closed facilities
   • Pintsel, kastmisvannid, uputusseadmed, pritsimisseadmed, peekerpüstol

   • Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx. 80 ml - 120 ml / m² per layer applied
   • 80 - 120 ml/m² töökäigu kohta

   • Sõltuvalt töötlemisviisist, puiduliigist ja puidupinnast.

  • Üldised juhised
   • Hööveldatud lehise ning eriti vaigurikaste okaspuitude puhul võib iseäranis horisontaalselt kulgevate aastarõngaste, oksakohtade ja vaigurikka hilispuidu piirkondades värvikihi nakkuvus väheneda ning ilmastikukindlus halveneda.
    Siin peab arvestama lühemate hooldus- ja remondivälpadega.
    Siin aitab ainult puidu eelnev välitingimustes hoidmine või väga jämeda liivapaberiga lihvimine (P80).
    Nende puitude puhul võib karedate hööveldamata pindade korral arvestada tunduvalt pikemate hooldus- ja remondivälpadega.

    Järgige tehnilisi infolehti „Kastmisvannide ja pihutusseadmete hooldus” ja „Hügieeninõuded pindade töötlemisel”.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.