• WP Flow

  Artiklinr 043125

  WP Flow

  LANG_VARIANTE
  0431 | WP Flow
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Paindetugevus ≥ 7.0 N/mm²
  Survetugevus ≥ 30.0 N/mm²
  Kivistunud mördi näivtihedus 1.84 kg/dm³
  Nakketõmbetugevus > 1.5 N/mm²
  Kihi paksus Single layer 5 - 30 mm
  Puistetihedus 1.3 kg/l
  Veevajadus Approx. 6.0 l / 25 kg

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use on floors indoors
  • Mineraalsed substraadid
  • AW_M_59
  • AW_M_64
  • AW_M_67

  Omadused

  • EG_M_103
  • Kiiresti kõvenev
  • Pingevavalt ja pragudeta kõvenev
  • EG_M_69
  • EG_M_117
  • EG_M_432
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Kandevõimeline, puhas ja tolmuvaba.

   • Ettevalmistused

    U1_M_30

    U2_M_148

    U2_M_167

  • Töötlus
   • Mortar cover / Self-levelling coating / Apply standing
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • AW_M_213

    Kallata ja jaotada toodet pärast segamist pidevalt ja ühtlaselt, et vältida ebatasasusi.

     

    AW_M_214

    VA1_M_186

     

  • Töötlemisjuhised
   • Tahkunud mörti ei tohi ei värske mördi ega veega uuesti pinnalekantavaks muuta.

    VA1_M_187

    VA2_M_37

    VA1_M_188

  • Tööseadmed/puhastus
   • Mortar cover / Self-levelling coating / Apply standing
   • GR_HW_34

    Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.

    Kuivanud materjalijääke saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Shelf-life 9 months
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Säilib avamata originaalpakendis, jahedas, kuivas ja pakase eest kaitstud kohas 9 kuud.

  • Üldised juhised
   • Segamiseks kasutatav vesi peab olema joogivee kvaliteediga.

    Sisaldab vähesel määral kromiiti vastavalt direktiivile 2003/53/EÜ.

    Toote iseloomulikud andmed on välja selgitatud laboritingimustes temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelist õhuniiskust.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.