• Epoxy BS 2000 Fast
 • Epoxy BS 2000 Fast
 • Epoxy BS 2000 Fast
  • Epoxy BS 2000 Fast
  • Epoxy BS 2000 Fast
  • Epoxy BS 2000 Fast

  Artiklinr 693406

  Epoxy BS 2000 Fast

  Värvitoon: Helehall/Lichtgrau | 6934
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Komponent A

  Tihedus (20 °C) 1.36 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 2000 mPa s

  Komponent B

  Tihedus (20 °C) 1.09 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 900 mPa s

  Segamine

  Tihedus (20 °C) 1.25 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 360 mPa s

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • AW_GR_244
  • AW_GR_242

  Omadused

  • Water-based
  • Suurepärane nakkumine paljudel aluspindadel
  • Veeauru läbilaskev.
  • Vaba pehmendavatest ainetest, nonüfenooli-ja fenoolivaba
  • Reageerinud olekus füsioloogiliselt ohutu.
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistatavate aineteta.

    Aluspinna tõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm² (madalaim väärtus min. 1,0N/mm² ), survetugevus peab olema vähemalt 25 N/mm².

    Aluspinnad peavad olema saavutanud oma niiskusetasakaalu ning pindasid tuleb tööde ajal kaitsta liigse niiskuse eest.

    Betoonmaks. 6 M-% niiskust

    Tsementmaks. 6 M-% niiskust

    Anhüdriidkihtmax. 0,3 M-% niiskust

    Magneesikiht2 - 4 M-% niiskust

    Anhüdriid- ja magnesiitkihi puhul peab kindlasti välistama ehitusdetailidest või pinnasest sissetungiva niiskuse.

    Üldiselt on anhüdriit- ja magnesiitpõrandate puhul soovitav kasutada veeauru läbilaskvaid süsteeme.

    Keraamiliste katete, vanade pinnakatete, ühtlustusmasside ja sisetingimustes asuvate valuasfaltide (AS-IC 10) korral tuleb nende kattevõimet kontrollida, vajadusel tuleb kasutada proovipindu.

   • Ettevalmistused

    Valmistage aluspind sobivate meetmetega nagu nt kuulpritsimisega ette, nii et märgitud tingimused on täidetud.

    Murdekohad ja auklikud pinnad tuleb katta Remmers PCC süsteemiga või Remmers EP mördiga.

  • Valmistamine
   • Mixing time 3 min
   • Kombianum

    ZBK_B_110

    Tugevdaja (komp. B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A).

    Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga (ca. 300-400 U/min.).

    Segu valada ümber teise nõusse ja veelkord põhjalikult läbi segada.

    Segamisaeg vähemalt 3 min., mida tuleb ka jälgida.

    Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.

    Tugevasti imavate aluspindade korral lisage tootele vajadusel kuni 10 massiprotsenti vett.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 12 °C max. 30 °C
   • By brush / By roller
   • Pot life 30 min
   • Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad temperatuurid, eelkõige ühenduses kõrge õhuniiskusega, pikendavad üldiselt esitatud aegu.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / By roller
   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

    Puhastage tööriistad ja materjalist tulenev määrdumine värskes olekus veega.

    Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 9 months
   • Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstud kohas säilib 9 kuud.

  • Kasutusnäited
   • Kruntimine

    Vaigusegu kanda paksult pinnale. Sobivate vahenditega nagu näiteks kummikaabitsaga nii, et pealispinna poorid täituksid täielikult, järeltöödelda epoksirulliga.

    Vajadusel kandke peale mitme kihina.

  • Üldised juhised
   • Kõik eelnevalt nimetatud väärtused ja kulud on kindlaks tehtud laboritingimustel (20 °C) standardsete värvitoonidega. Ehitusplatsil töötlemisel võivad tekkida veidi kõrvale kalduvad väärtused.

    Kruntida tuleb alati poore täitvalt, vajadusel katta mitu korda või suurendada pealekantavat materjalikogust. Igaljuhul teine kruntimine vajalik.

    Mitteimavate või kergelt hüdrofoobsete aluspindade korral võivad teatud tingimustel esineda niisutushäired. Nendel juhtudel on vajalik teine tööetapp.

    Viskoossuse suurenemine ega temperatuuri tõus ei anna märku töötlemiseks sobiva aja lõppemisest. Seepärast tuleb tingimata järgida maksimaalset töötlemisaega.

    Epoksiidivaik ei ole vastupidav UV-kiirtele ja ilmastikumõjudele.

    Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Ainult erialaseks kasutamiseks!

    Lisateave transpordi ohutuse, ladustamise ja käitlemise, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate aktuaalselt ohutuskaardilt ja broźüürist "„Epoxidharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ (Saksa ehituskeemia e.V. 2 väljaanne 2009).