• PUR CL-240 Colour Varnish

    Artiklinr 180303

    PUR CL-240-Colorlack

    Raskesti süttiv, valguskindel kõrge kattevõimega 2K-värviline lakk

    LANG_GLANZGRAD
    Värvitoon: Eritoon, hinnaklassi III | 1803
    Värvitoon: Eritoon, hinnaklassi III | 1803
    Valige värv
    Suurus / Kogus

    Toote omadused

    Sideaine Akrülaat
    Tihedus (20 °C) Ca. 1,21 g/cm³
    Lõhn Iseloomulik
    Läbivoolavus sek (20° C, DIN 4) Ca. 37

    Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

    Kasutusala

    • For use indoors
    • for furniture
    • For professional users only
    • Puit ja puitmaterjalid
    • Kõrgekvaliteediline mööbel
    • Kõõgi- ja vannitoamööbel
    • Laevade siseehitus
    • Lettide ja näitusestendide ehitus
    • Klaasilakina (koos PUR GLA-820)
    • Metallilakina (koos UMA-824)

    Omadused

    • Solvent-based
    • Väga hea katvus
    • Hea voolavusega
    • Kasutamiseks ka vertikaalsetel pindadel
    • Väga hea vastupidavus kemikaalide suhtes
    • Vastupidav kuuma vee ja veeauru suhtes
    • EG_HB_174
    • EG_HB_173
    • Valguskindel
    • Meeldiv pind
    • Aromaadivaba
    • Töö ettevalmistamine
      • Nõuded aluspinnale

        Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ettevalmistatud.

        Puidu niiskus: 8–12 %

      • Ettevalmistused

        Rasvased ja vaigused puitpinnad/aluspinnad pesta
        eelnevalt WV-891 või V-890-ga.

        Lihvida puitu teraga P 100 - 180.

        Lihvida puitplaati teraga P 180 – 320.

        Lihvida täitekihti teraga P 240 – 320.

    • Töötlus
      • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
      • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
      • Kasutustingimused

        Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur vähemalt +18 °C kuni maksimaalselt +25 °C.

      • Segage materjal korralikult läbi.

        Pihustamine.

        Mahutiga pihustuspüstol: Düüs: 1,8 - 2,0 mm;
        pihusti õhurõhk: 2 - 3 bar.

        Airless-pihustid, düüs: 0,23–0,28 mm, materjali rõhk: 80–120 bar.

        Airmix-pihustid: Düüs: 0,23 - 0,28 mm, materiali rõhk: 80 - 100 bar,
        õhurõhk pihustis: 1,2 - 2 bar.

        Vahetult enne järgmisi tööetappe teostada
        vahelihvimine ( P 240 – 320).

        Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

    • Töötlemisjuhised
      • Drying time: can be worked over after 2 h
      • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

        Enne tehniliselt modifitseeritud puidu ja puitmaterjalide katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutusvaldkonnas.

        Täieliku hõõrdetugevuse saavutamiseks soovitame lakkida üle sobivate valguskindlate läbipaistvate lakkidega.

      • Kuivatus

        Tolmukuiv: ca. 40 minuti pärast
        Ületöödeldav: ca. 2 tunni pärast
        Virnastatav: pärast kuivamist üle öö

        Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused temperatuuril 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskusega.

        Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

      • Lahjendamine

        Kasutusvalmis, vajadusel lahjendada V-890, V-897 või V-893 abil.

    • Tööseadmed/puhastus
      • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
      • Airless-, Airmix-pihustusseadmed, värvipüstol

      • GR_AAF_1

        Töövahendid puhastada WV-891- puhastuslahjendi või V-890-lahjendiga.

        Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

    • Hoiustamine/säilivus
      • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
      • Shelf-life 12 months
      • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

    • Tarbimine
      • Approx. 100 - 120 ml / m² per layer applied
      • 100 - 120 ml/m² tööetapi kohta

    • Üldised juhised
      • DIN EN 71-3 „Teatud elementide migratsioon“:

        See toode vastab mänguasjades raskemetallide migratsiooni piirmäärale standardi DIN EN 71-3 kohaselt ning täidab sellega ühe paljudest muudest nõuetest laste mänguasjade ohutusele ELi mänguasjadirektiivi (2009/48/EÜ) kohaselt."

        Pinna kvaliteedi säilitamiseks soovitame me regulaarset puhastust ja hooldust mittenarmendava puuvillase lapiga. Palun kasutada lahusti- ja silikoonivabasid hooldusvahendeid.

        Sertifitseeritud toodete ja pealisehitiste korral tuleb järgida vastavaid kontrollaruandeid/sertifikaate ja tehnilist andmelehte.

        H_HB_33

    • Utiliseerimisjuhis
      • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

    • Ohutus/eeskirjad
      • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.