• PUR H-280 Hardener
  • PUR H-280 Hardener

  Artiklinr 197501

  PUR H-280-Härter

  LANG_VARIANTE
  1975 | PUR H-280-Härter
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Tihedus (20 °C) Approx. 0.98 g/cm³
  Lõhn Characteristic
  Läbivoolavus sek (20° C, DIN 4) Approx. 15

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors
  • For professional users only
  • 2K-PUR-lakkide kõvendamiseks toodud segamisvahekorras
  • Pleegitatud puit

  Omadused

  • Solvent-based
  • Valguskindel
  • Aromaadivaba
  • EG_HB_167
  • Töötlus
   • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
   • Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Isotsüanaadid reageerivad õhuniiskusega. Sellepärast
    sulgeda kõvendipakendid alati õhukindlalt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.