• UMA-824 Universal Metal Adhesion Additive

  Artiklinr 3249

  UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv

  Toote omadused

  Tihedus (20 °C) Approx. 0.95 g/cm³

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors
  • For professional users only
  • AW_HB_52
  • AW_HB_53
  • AW_HB_54

  Omadused

  • EG_HB_68
  • Töötlus
   • Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    VA1_HB_64

    VA1_HB_65

    VA1_HB_66

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 6 months
   • Säilib avamata originaalpakendis jahedas, kuivas ja pakase eest kaitstuna vähemalt 6 kuud.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.