• Induline ZW-425

  Artiklinr 1791820

  Induline ZW-425

  Vesi baasil, kattev pihustatav isoleerkrunt

  Värvitoon: Valge/Weiß (VERSUCH) | 017918
  Värvitoon: Valge/Weiß (VERSUCH) | 017918
  Valige värv
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Sideaine Akrüülvaik
  Tihedus (20 °C) Ca. 1,18 g/cm³
  Lõhn Iseloomulik
  Läikeaste Matt
  Viskoossus (20 ° C) Ca. 3500 mPa∙s

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Puidule sise- ja välitingimustes
  • Okas- ja lehtpuidule
  • Mõõtuhoidvad puitdetailid, nt aknad ja uksed
  • Krunt ja vahekiht

  Omadused

  • Water-based
  • Hästi tasanduv
  • Hea imavusega.
  • Hea pooritäituvusega.
  • Hea vastuidavus puidus sisalduvate parkainete vastu.
  • Hea vastupidavus pinna suhtes puiduliikide spetsiifiliste koostisosade (nt lehis) tõttu.
  • Väga hea nakkuvus aluspinnaga
  • Elastselt värvitav, optimaalselt kohandatud lõplikuks katmiseks.
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ettevalmistatud.

    Mõõtu hoidvad puitdetailid: puidu niiskus 11 - 15 %

   • Ettevalmistused

    Vajadusel impregneerige puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga* (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!).

    Puidupinnad kruntida.

    Vajaduse korral kaitske ühenduskohad Induline V-Fugenschutz-ga või Induline AF-920-ga.

  • Töötlus
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Airless/airmix spraying
   • Kasutustingimused

    Materjali-, keskkonna- ja aluspinnatemperatuur: +15 °C kuni +30 °C.

   • Esitatud väärtused põhinevad lahjendamata materjalil. Parim pihustustulemus saavutatakse materjali temperatuuril 15 kuni 20 ° C.

    Läbi proovikatmise on võimalik kontrollida kattuvust ja isoltatsiooni aluspinnaga.

    Airless-pihustamine, düüs: 0,28–0,33 mm, materjali rõhk: 70–90 bar.

    Airmix-pihustamine, düüs: 0,28–0,33 mm, materjali rõhk: 70–90 bar, pulverisaatori hurõhk: 1–2 bar.

    Peale kruntimist vajalik kerge vahelihvimine.

    Enne lõplikku katmist teha vahelihv: P 220 - 240, eemaldage lihvimistolm.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Enne tehniliselt modifitseeritud puidu ja puitmaterjalide katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutusvaldkonnas.

    Tagada hea ventilatsioon.

    Vesialuseliste süsteemilahendutse puhul on alati oht tooni muutustele tänu puidus sisalduvatele parkainetele.

    Järgige tehnilisi infolehti „Kastmisvannide ja pihutusseadmete hooldus , BFS-Teabeleht Nr. 18.

    Toote ülemäärane lahjendamine, puidu ülemäärane niiskus või soovitatud katmisjärjestuse eiramine, kasutuskordajad ja kuivamisajad võivad mõjutada toote isoleerivaid omadusi.

    Järgige kehtivaid standardeid ja juhiseid puidust osade katmiseks väljas (VFF infolehed, BFS infoleht nr 18, VdL juhised, IFT juhised).

    Puiduliikide spetsiifilised töötlemissoovitused akende ja välisuste töötlemiseks leiate meie kodulehelt www.remmers.ee süsteemiotsingu abil.

   • Kuivatus

    Tolmukuiv: umbes 30 minuti pärast
    Lihvitav ja ületöödeldav : umbes 4 tunni pärast
    (temperatuuril 23 ° C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures)

    Lihvitav ja ületöödeldav sunnitud kuivatamisega: 20-minutilise kuivatusfaasis (umbes 20 ° C ja 65-75% suhtelise õhuniiskuse juures) / 75-minutilise kuivatusfaasis (ligikaudu 45 ° C, 1 m / s õhu tsirkulatsioon) / 20-minutilise jahutamisfaasis

    Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

   • Lahjendamine

    Vajadusel veega (maks. 5 %).

  • Tööseadmed/puhastus
   • Airless/airmix spraying
   • Käsi pihustusseade, automaatsed pihustusseadmed

   • Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx. 150 ml - 200 ml / m² per layer applied
   • 150 - 200 ml/m² töökäigu kohta
    (vastab märgkihi paksusele 150-200 μm, kuiva kihi paksus 60-85 μm)

  • Üldised juhised
   • Tihendid peavad olema värviga kokkusobivad ja neid võib kasutada ainult siis, kui kattekiht on hästi kuivanud.

    Kasutage ainult pehmendusvaba tihendusprofiile.

    Vahepealsed kaetud puitdetaile ärge laske enne lõppviimistlust kokku puutuda.

     

    Sõltuvalt pealispinna (nt majauksed) soovitud lõplikust värvist võib Induline ZW-425 kasutada ühes neljast põhivarjundist.
    Selle tulemusena saab optimeerida värvide täpsust, värvivalgustust, varjates võimsust / pilve moodustumist.
    See on eriti oluline loomulikult vähem läbipaistmatute toonide puhul värvipiirkondade kollast, punast, oranžist ja rohelist värvi.
    Järgmine määramine sobib konkreetse varjundi valimiseks vahekihi jaoks sõltuvalt värvi värvist:


    RAL 1000-1037: FT42553
    RAL 2000-2012: FT42553
    RAL 3000-3031: FT42553

    RAL 4001-4010: FT42554 helehall

    RAL 5000-5004, 5008, 5010-5011, 5013, 5020, 5022: FT42555 tumehall

    RAL 5005-5007, 5009, 5012, 5014-5019, 5021, 5023-5024: FT42554 heleroheline

    RAL 6000, RAL 6017-6019, 6021, 6024-6025, 6027, 6029-6034: standart valge

    RAL 6001-6003, 6010-6011, 6016, 6026, 6028: FT42554 heleroheline

    RAL 6004-6009, 6012-6015, 6020, 6022: FT42555 tumehalli

    RAL 7000-7013, 7023, 7030, 7033, 7036-7037, 7039-7043, 7045-7046: FT42554 heleroheline

    RAL 7015-7022, 7024-7026, 7031: FT42555 tumehall
    RAL 7032, 7034-7035, 7038, 7044, 7047: standart valge

    RAL 8000-8008, 8023-8028: FT42554 helehall
    RAL 8011-8022: FT42555 tumehall
    RAL 9001-9003, 9010, 9016, 9018: standart valge

    RAL 9004-9005, 9011, 9017: FT42555 tumehall
    RAL 9006-9007: FT42554 helehall

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.