Artiklinr 390060

  Induline ZW-400

  Veepõhine, kattev ja isoleeriv värv pihustusmeetodil pealekandmiseks

  Värvitoon: Valge/Weiß | 3900
  Värvitoon: Valge/Weiß | 3900
  Valige värv

  Toote omadused

  Sideaine Spetsiaalsed akrülaatpolümeerid
  Tihedus (20 °C) Ca. 1,30 g/cm³
  Lõhn ammoniaagilaadne
  Läikeaste Matt

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Puidule sise- ja välitingimustes
  • Okas- ja lehtpuidule
  • Mõõtuhoidvad puitdetailid, nt aknad ja uksed

  Omadused

  • Water-based
  • Väga hea nakkuvus aluspinnaga
  • Hea imavusega.
  • Hea pooritäitvus
  • Kiiresti kuivav
  • Hästi lihvitav
  • Väga hea katvus
  • Väga tugev kaitse vees lahustuvatest puidu koostisainetest tingitud värvimuutuste vastu
  • Väga tugev kaitse erinevate puiduliikide spetsiifilistest koostisainetest (nt lehis) tingitud pinnavigade vastu
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ette valmistatud.

    Mõõtu hoidvad puitdetailid: puidu niiskus 11 - 15 %

   • Ettevalmistused

    Vajadusel impregneerige puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga* (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!).

    U2_IDL_33

    Vajaduse korral kaitske ühenduskohad Induline V-Fugenschutz-ga või Induline AF-920-ga.

  • Töötlus
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Kasutustingimused

    Materjali, keskkonna ja aluspinna temperatuur: +15 °C kuni +30 °C.

   • Esitatud väärtused põhinevad lahjendamata materjalil. Parim pihustustulemus saavutatakse materjali temperatuuril 15 kuni 20 ° C.

    Tagada hea ventilatsioon.

    Läbi proovikatmise on võimalik kontrollida kattuvust ja isoltatsiooni aluspinnaga.

    Airless-pihustamine, düüs: 0,28–0,33 mm, materjali rõhk: 70–90 bar.

    Airmix-pihustamine, düüs: 0,28–0,33 mm, materjali rõhk: 70–90 bar, pulverisaatori hurõhk: 1–2 bar.

    Püstoliga: düüsi suurus: 2,0 - 2,5 mm, pihustatav õhurõhk: 2,0-3,0 baari.

    Enne lõplikku katmist teha vahelihv: P 220 - 240, eemaldage lihvimistolm.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Enne tehniliselt modifitseeritud puidu ja puitmaterjalide katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutusvaldkonnas.

    VA2_HB_15

    Vesialuseliste süsteemilahendutse puhul on alati oht tooni muutustele tänu puidus sisalduvatele parkainetele.

    Järgige tehnilisi infolehti „Kastmisvannide ja pihutusseadmete hooldus , BFS-Teabeleht Nr. 18.

    Toote ülemäärane lahjendamine, puidu ülemäärane niiskus või soovitatud katmisjärjestuse eiramine, kasutuskordajad ja kuivamisajad võivad mõjutada toote isoleerivaid omadusi.

    Järgige kehtivaid standardeid ja juhiseid puidust osade katmiseks väljas (VFF infolehed, BFS infoleht nr 18, VdL juhised, IFT juhised).

    Puiduliikide spetsiifilised töötlemissoovitused akende ja välisuste töötlemiseks leiate meie kodulehelt www.remmers.ee süsteemiotsingu abil.

   • Kuivatus

    Tolmukuiv: ca. 30 minuti pärast
    Lihvitav ja ülelakitav: ca. 4 tunni pärast
    (enne pinna lõppviimistlust Induline DW-625-ga tuleb lasta kuivada vähemalt 8 tundi)
    (23 °C ja 50 % suhtelise õhuniiskse juures)

    Lihvitav ja ülelakitav kiirendatud kuivatamise korral: pärast 20 minutit õhutamisfaasi (ca. 20 °C ja 65 - 75 % suhtelise õhuniiskuse juures) / 75 minutit (Induline DW-625 puhul 240 minutit) kuivatamisfaasi (ca. 45 °C, õhutsirkulatsioon 1 m/s) / 20 minutit jahutusfaasi

    Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused temperatuuril 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskusega.

    Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

   • Lahjendamine

    Vajadusel veega (maksimaalselt 5 %).

  • Tööseadmed/puhastus
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Käsipihustuspüstolid, automaatsed pihustusseadmed. Mahutiga pihustuspüstol

   • Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx. 150 ml / m² per layer applied
   • Ca. 150 ml/m² töökäigu kohta
    (vastavalt: märja kihi paksus: ca. 150 μm, kuiva kihi paksus: ca. 70 μm)

  • Üldised juhised
   • Tihendid peavad olema värviga kokkusobivad ja neid võib kasutada ainult siis, kui kattekiht on hästi kuivanud.

    Kasutage ainult pehmendusvaba tihendusprofiile.

    Vahekihiga töödeldud puitdetailid tuleb kindlasti katta ilmastikukindla pinnaviimistlusvahendiga.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.