Artiklinr 27179903

  Induline LW-715E

  Vee baasil laseeriv vahe- või viimistluskiht eelkõige elektrostaatilise pritsimismeetodi jaoks

  LANG_GLANZGRAD
  Värvitoon: Värvitu/Farblos | 1799
  Värvitoon: Värvitu/Farblos | 1799
  Valige värv

  Toote omadused

  Sideaine Spetsiifilised PU / akrülaatpolümeerid
  Tihedus (20 °C) Ca. 1,04 g/cm³
  Lõhn Iseloomulik
  Läikeaste Cloth matt / matt / silk matt / silk gloss
  Viskoossus Ca. 2000 mPas∙s

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Puidule sise- ja välitingimustes
  • Okas- ja lehtpuidule
  • Mõõtuhoidvad puitdetailid, nt aknad ja uksed
  • KOnstruktsioonide kaitseks nt. Puit-alumiinium-aknad
  • Vahe- ja lõppviimistluskihiks
  • Ühe- ja mitmekihilise meetodiga

  Omadused

  • Water-based
  • Hästi tasanduv
  • Kõrge UV- ja värvitoonikindlus
  • Vastupidav (direktiivi HO.03 kohaselt)
  • Meeldiv pind
  • Kõrge briljantsus ja pinna kvaliteet mikrovahu-optimeerimise tõttu.
  • Hea vastupidavus tänu spetsiaalse sideaine kombinatsioonile
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ette valmistatud.

    Mõõtu hoidvad puitdetailid: puidu niiskus 11 - 15 %

   • Ettevalmistused

    Vajadusel impregneerige puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga* (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!).

    Sobivate krunt- ja vahepinnakatetega eeltöödelda ning vajadusel teostada vahepealset lihvimist.

    Vajaduse korral kaitske ühenduskohad Induline V-Fugenschutz-ga või Induline AF-920-ga.

  • Töötlus
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Airless/airmix spraying
   • Kasutustingimused

    Materjali-, keskkonna- ja aluspinnatemperatuur: vähemalt. +15 °C kuni maks.. +30 °C.

   • Esitatud väärtused põhinevad lahjendamata materjalil. Parim pihustustulemus saavutatakse materjali temperatuuril 15 kuni 20 ° C.

    Segage materjal korralikult läbi.

    Airless-pihustamine, düüs: 0,28–0,33 mm, materjali rõhk: 70–90 bar.

    Airmix-pihustamine, düüs: 0,28–0,33 mm, materjali rõhk: 70–90 bar, pulverisaatori hurõhk: 1–2 bar.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Enne tehniliselt modifitseeritud puidu ja puitmaterjalide katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutusvaldkonnas.

    Tagada hea ventilatsioon.

    Ärge kasutage otsese päikesevalguse käes ja alla 15 ° C või üle 30 ° C.

    Tammepuidu puhul võivad puidus sisalduad parkained koos veega lahjendatavate dispersioonlasuuridega põhjustada tumedate plekkide teket puidule.

    Puidu koostisosade aktiveerimise vältimiseks tuleb läbi viia sundkuivatus.

    Värvitu värv ei sobi otseselt ilmastikuga kokkupuutuvatele välispindadele.

    VA2_IDL_83

    Värvitu vahepealse katte kasutamisel võib tekkida värvihälve värvikaardi suhtes.

    VA2_IDL_77

   • Kuivatus

    Tolmu kuiv: umbes 1 tunni pärast
    Liivitav ja korduvkattev: umbes 4 tunni pärast
    (temperatuuril 23 ° C ja 50% rh)

    Hõõrduv ja korduvkindel sundkuivatamisega: 20-minutiline aurustamispiirkond (umbes 20 ° C ja 65-75% rh) / 75-minutiline kuivatusfaas (umbes 45 ° C, 1 m / s õhuringlus) / 20-minutiline jahutusfaas.

    Ära toodud temperatuurist madalam töötlemistemperatuur, ära toodud õhuniiskuse või max kihipaksuse väärtuse ületamine põhjustab läbikuivamise viibimist ja hüdrofiilsete emulgaatorite kaasamist. Suureneb ajutiste veeplekkide tekke oht.

   • Lahjendamine

    Vajadusel veega (maks. 5 %).

  • Tööseadmed/puhastus
   • Airless/airmix spraying
   • Käsipihustid, automaatsed pihustuspüstolid.

   • GR_HAE_1

    Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx. 150 ml - 275 ml / m² per layer applied
   • 150 - 275 ml / m² (pluss pihustuskadu)
    (vastab niiske kile paksusele: 150 - 275 μm, kuiva kile paksus: 50-100 μm)

  • Üldised juhised
   • Tihendamine:

    Tihendid peavad olema värviga kokkusobivad ja neid võib kasutada ainult siis, kui kattekiht on hästi kuivanud.

    Kasutage ainult pehmendusvaba tihendusprofiile.

    Kattekvaliteedi ettevalmistamine:

    Kasutades seda toodet koos IndulineMix&Go-ga, on võimalik valmistada pintsliga katmiseks ja parandamiseks sobiv värv.

    Hooldus ja renoveerimine:

    Välistingimustes mõjutavad puitu märkimisväärselt klimaatilised ja keskkonnatingimused. Kattekihti mõjutavad loomulikud vananemis-, kulumis- ja lagunemisprotsessid. Lagunemisprotsess toimub sõltuvalt puittarindile mõjuvast koormusest (väike, keskmine, suur) erineva kiirusega. Et kaitsta puitelemente optimaalselt mitme aasta vältel, on mõttekas kontrollida kord aastas puitdetaili pealispinda. Võimalikud kahjustatud kohad tuleb peale puhastamist üle töödelda või parandada.

    Puhastamiseks ja hooldamiseks soovitame kasutada akende või uste hoolduskomplekti.

    Üle värvida kapitaalremondi korras Aqua HSL-35-ga ja Aqua DSL-55-ga või HSL-30-ga või Dauerschutz-Lasur UV-ga.

    Järgige kehtivaid standardeid ja juhiseid puidust osade katmiseks väljas (VFF infolehed, BFS infoleht nr 18, VdL juhised, IFT juhised).

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.